Yhteystiedot

kny@netti.fi

Volvon bussimallit

volvo-logo.jpg

Busseja Suomessa 1930-luvulta vuoteen 2013

Päätarkoitus on kertoa mallisukupolvista ja tyyppimerkinnöistä sekä siitä mistä ulkonaisista eroista voi tunnistaa eri mallit. Teknisiä ominaisuuksia esitellään vain pintapuolisesti.

Alkuvaiheita

Ensimmäinen linja-autoksi luokiteltava Volvo-ajoneuvo tuli Ruotsissa markkinoille vuonna 1928. Se tehtiin kuorma-autoalustalle, kuten kaikki varhaiset bussit. Vuonna 1932 alettiin valmistaa mallia LV70B. Se pohjautui kuorma-automalleihin LV68/LV69/LV70, mutta B-versio suunniteltiin erityisesti linja-autokäyttöä varten.

1930-luvun alussa Volvo-linja-autot rantautuivat myös Suomeen. LV70B oli nokkamallinen alusta, mutta jo vuonna 1933 Volvo esitteli bulldog-alustan LV75. Siinä ei ollut erillistä nokkaa, vaan kuljettaja istui moottorin vieressä etuakselin yläpuolella. Myös LV75-mallista oli saatavissa B-versio. Sekä LV70B että LV75 olivat saatavissa bensiinimoottorilla (DC) tai Hesselman-koneella (HA).

LV70B-mallin valmistus jatkui vuoteen 1936 ja LV75-mallin vuoteen 1935.

B1-sukupolvi - 1934

Vuonna 1934 esiteltiin uusi varta vasten bussikäyttöä silmällä pitäen suunniteltu alustamallisto. Nokka- ja bulldog-mallit olivat teknisesti samankaltaisia, suurimman eron ollessa etupään rakenteessa. Vanhoja LV-tyyppejä myytiin edelleen.

Uusi nokkamalli oli B2. Rinnakkaisversiona B3, joka erosi B2:sta taka-akseliston osalta. Bulldog-malli tunnistettiin merkinnästä B1, jolla rinnakkaisversiona vastaavalla tavalla B2. Kaikki uudet mallit varustettiin tehokkaammilla uusilla moottoreilla. Tyyppimerkintä bensiinimoottorille FC ja Hesselmannille FCH.

Mallisto vuonna 1935

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
LV70B N 1932-36 B 4 M4 - -
B2 N 1934-36 B 4 M4 - B22/B24
B3 N 1934-36 B 4 M4 - B22/B24
LV75 B 1933-35 B 4 M4 - -
B1 B 1934-37 B 4 M4 - B20/B23
B4 B 1934-37 B 4 M4 - B20/B23

Taulukkojen merkkien selityksiä:

Moott.sij. = alustatyyppi
N=nokkamallinen, B=bulldog, E=hetku, K=keskimoottorinen, T=takamoottorinen

Kokolka = kokoluokka
B=normaali kaksiakselinen (4x2), D=midi, N=nivelauto, T=teliauto

Syl.til. = moottorin sylinteritilavuus litroina tasalukuun pyöristettynä

Vaihteisto
M=manuaali, P=puoliautomaatti (Wilson), A=automaatti. Numero viittaa vaihteiden lukumäärään.

B10-50-sukupolvi - 1936-37

Vuosina 1936-37 mallisto uudistui. Uusina tyyppeinä esiteltiin nokkamalli B11 ja bulldog B10. B11-perusmallin akseliväli oli 4,7 metriä, mutta sen sai myös 5,2-akselivälillä. Silloin tyyppimerkintänä käytettiin B14. B10-bulldogin akseliväli oli 4,2 metriä, mutta B12-versiossa 4,7 metriä.

Vuonna 1937 uusiutuivat B1-B4-mallit. Nokkabussista B2/B3 tuli nyt B22/B24 ja bulldogista B1/B4 kehittyi B20/B23. Jälleen tarjottiin kahta akseliväliä. Nokkamallin perusversiossa mitta oli 5,2 metrlä (B22) ja venytetyssä mallissa 5,8 metriä (B24). Bulldog-mallien B20 ja B23 vastaavat mitat olivat 4,7- ja 5,2 metriä.

Erityisesti kaupunkibussimarkkinoille suunnattiin uusi malli B40/B41 akseliväleillä 5,3- ja 6 metriä. Siitä kehitettiin vielä "suurkaupunkiversio" B50, joka varustettiin automaattivaihteistolla. Nämä eivät olleet Suomessa kovin yleisiä.

Moottorivalikoimaan kuuluivat edelleen  bensiini- ja Hesselman-koneet. B10- ja B11-malleissa yleisimpänä voimanlähteenä käytettiin FC-tyyppiä, Hesselman-versiona FCH. B40-malleissa käytettiin aluksi Hesselmania merkinnällä FAH tai bensakonetta FA. Ne korvattiin myöhemmin B50-mallissa käytetyllä FB- ja FBH-moottoreilla.

B10-B20-malleja valmistettiin pääsääntöisesti vuoteen 1942 saakka, B10/B12-tyyppiä kuitenkin vuotta pitempään. B50-mallia valmistettiin vain pari vuotta, mutta B40/41 pysyi markkinoilla Ruotsissa vuoteen 1946 saakka.

Mallisto vuonna 1940

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B11, B14 N 1936-41? B 4 M4 - -
B22, B24 N 1937-41? B 4 M4 B2, B3 -
B10, B12 B 1936-41? B 4 M4 - LV128B
B20, B23 B 1934-41? B 4 M4 B1, B4 B510
B40, B41 B 1937-46? B 8 M - B530
B50, B52 B 1938-41? B 8 A - -

B22/24-malleja on Suomessa tallessa kaksi kappaletta. Toinen on Vainion Liikenne Oy:n museobussi ja toinen Someron Linja Oy:n väreissä.

vainio_volvo_400_x_268.jpg
Vainion Liikenteen Volvo.

Vielä kuorma-autoalustoja

Varsinaisten nokkabussimallien valmistus päättyi vuonna 1942. Tuontirajoitusten takia oli sodan jälkeen kuitenkin vaikea saada uusia bussialustoja Suomeen ja lähes kaikki maahantuodut Volvot olivat kuorma-autoalustoja. Niitä koritettiin linja-autoiksi 1940-luvun lopulla ja vihonviimeiset vuonna 1953. Tällaisia olivat mm. LV120, LV125 ja LV224 (joista säilytettynä Williams Buss ÅL-919), sekä myös LV128B, jota sai myös bulldog-versiona.

Sodan jälkeen, 500-sukupolvi

Myöhemmin sodan jälkeen Suomessa alettiin myydä Volvon uutta sukupolvea. Myös mallimerkinnät uusittiin. Bussialustaa kuvaavan B:n jälkeen merkittiin kolme numeroa. Ensimmäinen näistä oli 5 kuvaten tätä sukupolvea (mallisarjaa). Seuraava numero erotteli mallit lähinnä kokoluokan mukaan. Viimeinen numero laitettiin yleismallimerkinnässä aina nollaksi, mutta lopullisessa merkinnässä sitä muunneltiin akselivälin mukaan.

500-sarjaan kuuluivat kevyt bulldog B510 ja raskaampi B530. B510-mallia sai kahdella akselivälillä, jotka merkittiin B512 ja B513. Vastaavat akselivälit olivat 4,7- ja 5,2 metriä. B530:ssa merkintöinä käytettiin B531 ja B532. Vastaavina akseliväleinä 5,5- ja 6,0 metriä. B510:n sai vielä FE-bensiinimoottorilla, mutta suurin osa varustettiin kuusilitraisella VDA-dieselillä. B530-malleissa käytettiin tehokkaampaa 8,7-litran VDB-dieselkonetta ja vaihdelaatikko sijoitettiin alustan keskelle.

500-sukupolvi

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B510 / B512, B513 B 1946-52 B 6 M5 B20 B615
B530 / B531, B532 B 1946-51 B 9 M5 B40 B635

600-sukupolvi - 1952

1950-luvun alkupuolella saatiin markkinoille uusi 600-sukupolvi. Mallimerkintäsysteemiä tarkennettiin hiukan. Kuorma-autopuolella vakiintui käytäntö, jossa bensiinimoottoristen autojen mallimerkinnän viimeisenä numerona käytettiin nollaa ja dieselmoottorisilla puolestaan vitosta. Vastaava käytäntö otettiin käyttöön myös bussipuolella. Bussit olivat nyt aina kuitenkin dieseleitä, joten viimeinen numero merkittiin aina viitoseksi. Akselivälivariaatiot, jotka 500-sarjassa merkittiin 1-3-välille, merkittiin nyt 6-8-välille. 

Uuden sukupolven B510 oli nyt B615 ja B530 puolestaan B635. Nyt tarjottiin myös hetkuversiota B614 (Ruotsissa markkinoitiin jo edellisen sukupolven yhteydessä hetkuversiota B514). Täysin uutena bussityyppinä esiteltiin Volvon ensimmäinen keskimoottorimalli B655.

Lopulliset mallimerkinnät määräytyivät jälleen akselivälin mukaan. B615-versiot olivat B616 (4,7 m) ja B617 (5,2 m). B635-versioina tarjottiin B637 (5,5 m) ja B638 (6 m). Hetkussa käytettiin kiinteää akseliväliä 4,7 metriä. Keskimoottorimalli B655:n versiot olivat B656, B657 ja B658, vastaavat akselivälit 5,0-, 5,5 ja 6,0 metriä.

Volvo B615-mallin suurin uudistus oli uusi tehokkaampi VDC-moottori (joka kyllä asennettiin jo joihinkin edellisen sukupolven viimeisimpiin autoihin). Myös B635 varustettiin uudella moottorilla ja komponentit olivat suurelta osin yhteisiä L395 Titan-kuorma-auton kanssa. Vaihdelaatikkokin sijoitettiin normaaliin paikkaan. B615- ja B635-malleja kutsuttiin vastaavilla nimillä kuin kuorma-autopuolen kevyttä ja raskasta mallia eli Viking ja Titan.

Hetkumalli B614 oli periaatteessa sama auto kuin B615, erona ainoastaan etupään rakenne. B614 muuttui vuonna 1954 B6151-malliksi. Tämän merkitys jäi hyvin vähäiseksi. Keskimoottorimallinkaan myynti ei ollut kovin vilkasta, oltiinhan Suomessa vasta siirtymässä nokkabusseista bulldogiin.

Mallisto vuonna 1954

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B615 / B616, B617 "Viking" B 1951-65 B 7 M5 B510 (BB57)
B635 / B637, B638 "Titan" B 1952-67 B 10 M5 B530 -
B614 E 1951-53 B 7 M5 (B514) B6151
(B6151) E 1954 B 7 M5 B614 (B715)
B655 / B656, B657, B658 K 1952-64 B 10 M5, P4, A - B755

Tyyppimerkintäpolitiikkaa muuteltiin jälleen 1950-luvun puolivälissä. Mallit merkittiin aina kiinteästi 5-päätteisinä, mutta jos akseliväli haluttiin myös mainita, perään lisättiin vielä kaksinumeroinen koodi.

Koodien viimeiset numerot merkittiin seuraavasti: 3=4,7 m, 4=5 m, 5=5,2 m, 6=5,5 m, 7=5,9 m ja 8=6 m. Edellinen koodinumero oli yleensä 0, mutta joskus myös 1 tai 9. Esimerkiksi entinen B616 merkittiin nyt B61503 ja B617 puolestaan B61505. B615-mallia sai nyt myös 5,9 metrin akselivälillä ja tämä merkittiin B61597. Volvo B635 Titanista voidaan mainita esimerkkinä kuuden metrin akselivälinen B638, josta tuli nyt B63508.

loy_167_ohj_400_x_271.jpg
B635 / Wiima m 64 vm. 1966 (Oy Liikenne Ab)

600-sukupolvi muodostui erittäin pitkäikäiseksi. Vaikka ensimmäinen 700-sarjalainen esiteltiin jo vuonna 1954, valmistettiin viimeisiä 600-sarjalaisia 1960-luvun puoliväliin saakka. Vuosien mittaan malleja kehitettiin ja mm. B615 sai paineilmajarrut ja uuden D67-moottorin.

600-sarjan busseja koottiin 1950-luvun lopulta alkaen jonkin aikaa myös Suomessa Teijon tehtaalla.

Suomen Linja-autohistoriallisella Seuralla (SLHS) on kaksi 600-sarjan Volvoa tallella. Toinen on Espoon Auto Oy:n nro 27 (AE-27), B615 Wiima m 59-korilla. Toisena museoautona löytyy Oy Liikenne AB.n auto 167 (BGP-92). Se on puolestaan B635-mallia varustettuna Wiiman m 64-korilla.

700-sukupolvi - 1954, 1958, 1962-63

Vuonna 1954 Suomeen alettiin tuoda myös B615:n ja B635:n välimallia B725, joka kuitenkin siis merkittiin jo 700-sarjaan. Siinä käytettiin raskaamman mallin moottoria, mutta kevyemmän mallin akselistoja. Mallimerkinnästään huolimatta B725 sijoittui ajallisesti pikemminkin 600-sarjalaisten joukkoon.

Seuraavana uuden sukupolven mallina esiteltiin vuonna 1958 midikokoinen bulldog B705. Muuten 700-sukupolveen siirryttiin vuosina 1962-63. Jälleen yritettiin saada hetkumallia tuotantoon. Vuonna 1962 esiteltiin B715, täysin uusi hetku, johon sai myös turboahdetun moottorin. Mallimerkinnästä huolimatta B715 ei siis ollut B615:n seuraaja vaan bulldog-malli B615:n tuotanto jatkui edelleen täyttä päätä.

Vuonna 1963 päivänvalon näki vielä keskimoottorimalli B655:n seuraaja B755. Näkyvimpinä uudistuksina havaittiin uusi kojetaulu ja valkonuppinen vaihdetanko.

Mallisto vuonna 1959

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B705 B 1959-64 D 5 M5 - (B54)
B615 B 1951-65 B 7 M5 B510 (BB57)
B725 B 1954-62 B 10 M5 - -
B635 B 1952-67 B 10 M5 B530 -
B655 K 1952-65 B 10 M5, P, A - B755

Mallisto vuonna 1964

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B705 B 1959-64 D 5 M5 - (B54)
B615 B 1951-65 B 7 M5 B510 (BB57)
B725 B 1954-64 B 10 M5 - -
B635 B 1952-67 B 10 M5 B530 -
B715 E 1962-66 B 7 M5 (B6151) B57
B755 K 1963-66 B 10 M5, P4, A B655 B58

SLHS:llä on kokoelmissaan yksi Volvo B725. Se on Pohjolan Liikenteen Wiima m 59-korilla varustettu bussi (MA-610). (Katso säilytetyt 600-sarjalaiset ylempää).

B50-sukupolvi - 1966

1960-luvun puolivälin jälkeen Volvon bussimallisto uudistettiin täysin. Mallimerkinnät muutettiin B50-sarjaan. Uudet merkinnät eivät enää kertoneet alustan ominaisuuksista juuri mitään, viimeinen numero kuitenkin kuvasi jollakin tavalla mallien kokoeroa. Kaikkien vanhojen bulldogien valmistus päättyi ja ainoaksi tämäntyyppiseksi malliksi jäi vähäksi aikaa midikokoisen B705:n seuraaja B54 viisilitraisella moottorilla. Tästä ei tullut Suomessa mitenkään merkittävä malli ja sen myynti loppui jo vuonna 1970. Seuraava pieni bulldog tuli vasta vuonna 1977. Sen mallimerkintänä käytettiin B609 ja se pohjautui samanmalliseen kuorma-autoon.

Erittäin merkittäviksi malleiksi osoittautuivat uusi hetku B57 ja uusi mahuri B58. Molempiin kuului uusi kojetaulu. Valkonuppinen vaihdetanko oli hetkussa käyrä ja mahurissa lähes suora. Moottorin sai valita turbolla tai ilman. B57:ssä käytettiin 7-litraista- ja B58:ssa kymmenlitraista moottoria. Mahurimallin koneet erotti helposti toisistaan äänen perusteella. THD100A-turbomoottori kehräsi huomattavasti pehmeämmin kuin karkeakäyntinen ahtamaton HD100A-kone. Myöhemmin THD100-voimanlähdettä uudistettiin vielä paremmaksi kehittämällä ympäristöystävällisyyttä ja vääntömomenttia.

Jos uusi mallimerkintä kertoikin melko niukasti alustan ominaisuuksista, niin akseliväliä ei enää tarvinnut arvailla. Salaperäisistä koodeista luovuttiin ja uusi merkintä kertoi suoraan, mistä lukemasta oli kyse. Kuuden metrin akseliväli merkittiin esimerkiksi B58-mallilla B58-60. Viiden ja puolen metrin pituus B57-mallilla oli vastaavasti B57-55.

Vuonna 1969 otettiin Suomessa käyttöön ensimmäinen nivelbussi. Se oli Volvo-merkkinen ja tehty B58-alustalle. Tämän jälkeen lähes kaikki Suomen nivelautot olivatkin Volvon mahureita.

Vuonna 1970 mallistoon saatiin jälleen täysikokoinen bulldog, Volvon esiteltyä B57:n bulldog-version BB57. Ensimmäinen rekisteröinti Suomessa tapahtui kuitenkin vasta 1971.

Mallimerkintöihinn lisättiin joskus lisäkirjaimia. Turbomalli saatettiin merkitä T:llä, ja B58-tyypin etuylitysvaihtoehdot kuvattiin S1- ja S2-merkinnöillä.

Mallisto vuonna 1970

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B54 B 1967-70 D 5 M5 B705 (B609)
BB57 B 1970-83 B 7 M5 (B615) (B7F)
B57 E 1966-83 B 7 M5 B715 (B7FA)
B58 K 1966-75 B 10 M5, P4, A B755 B58 (-75)
B58 nivel K 1969-75 N 10 P4, A - B58 nivel (-75)
kuva_b57_500_x_375.jpg
B57 / Wiima m 68 (Espoon Auto)
kuva_b58_500_x_375.jpg
B58 / Kutter 7 (Lauttakylän Auto)

Volvo esitteli Ruotsissa ensimmäisen takamoottorikokeilunsa jo vuonna 1950. Se merkittiin B645, mutta niitä valmistui vain viisi kappaletta.

Ensimmäisen varsinaisen takamoottorimallin esittely tapahtui vuonna 1971. Se sai mallimerkinnäkseen B59 ja se suunniteltiin varta vasten kaupunkiliikenteeseeen. Lattiataso oli hyvin matalalla ja oville tarvittiin vain yksi porras. Perusvaihteistona tarjottiin automaattia, mutta myös puoliautomaatti-Wilson oli saatavilla.

Suomen Linja-autohistoriallisella Seuralla (SLHS) on tallella useita B57- ja B58-alustalla varustettuja busseja. B57-tyyppiä on kolme: Sundqvist Buss JRB-84 Autokori Airisto, Espoon Auto nro 6 ACU-206 Wiima m 68 sekä Korhosen Linjat XCC-815 Lahti 10. Vanhempaa B58-versiota on SLHS:llä kokoelmissaan myös kolme autoa: Lauttakylän Auto ES-62 Kutter 7-korilla, Kuopion Liikenne KAO-263 yhtiön omalla korilla sekä Sundqvist Buss ÅL-45 Kutter 8-korilla.

Uusittu B58 - 1975

B58 uusiutui monin tavoin vuonna 1975. Näkyvinä muutoksina saatettiin huomata mm. musta ratti ja täysin uusi kojetaulu. Mahurissakin käytettiin nyt käyrää vaihdetankoa, mutta nuppi oli modernin muovinen sisältäen vaihdekaavion.

Volvo B57 ja B58 olivat Suomessa suuria menestyksiä. Malleista hioutuivat täydelliset timantit. B58:n seuraajan B10M:n alkuaika ei sen sijaan ollut menestys ja seuraajan esittelyn jälkeenkin Suomeen rahdattiin mahdollisimman pitkään ikoniksi muodostunutta vanhaa B58-mallia. B10M-uutuuden pahin kompastuskivi oli uusi ZF:n valmistama kuusiportainen vaihteisto, jonka vivusto toimi takellellen. Tämä voimansiirto kuului tosin jo viimeisimpiin B58-malleihin, joten halutuimpia Volvo-mahureita 1970-80-luvun vaihteessa olivat nimenomaan viisiportaisella vaihteistolla varustetut B58:t.

BB57- ja B57-mallit jatkoivat lähes muuttumattomina vuoteen 1983 saakka. Niissäkin tosin käytettiin viimeisinä vuosina jo kuusiportaista vaihteistoa.

Mallisto vuonna 1977

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B609 B 1977-78 D 6 M5 (B54) B6F
BB57 B 1970-83 B 7 M5 (B615) (B7F)
B57 E 1966-83 B 7 M5 B715 (B7FA)
B58 K 1975-81 B 10 M5, P4, A B58 (-66) B10M
B58 nivel K 1975-79 N 10 P4, A B58 nivel (-66) B10M nivel
B59 TP 1972-78 B 10 A, P4 - B10R

SLHS:n kokoelmissa on myös uuden mallin B58-busseja: Matka-Autot THV-970 Trafora-korilla, Karhun Liikenne OCT-980 Wiima M300-korilla sekä Tampereen Liikennelaitoksen nivelbussi HKH-300 Wiima N100-korilla.

Taulukkojen merkkien selityksiä:

Moott.sij. = alustatyyppi
N=nokkamallinen, B=bulldog, E=hetku, K=keskimoottorinen, T=takamoottorinen (korkealattiainen)
TP=takamoottorinen, puolimatala, TE=takamoottorinen, edestä matala, TL=takamoottorinen, kokomatala
S=sivumoottorinen, matalalattia

Kokolka = kokoluokka
B=normaali kaksiakselinen (4x2), D=midi, N=nivelauto, T=teliauto

Syl.til. = moottorin sylinteritilavuus litroina tasalukuun pyöristettynä

Vaihteisto
M=manuaali, P=puoliautomaatti (Wilson), A=automaatti, AA=automaatti, Allison, AV=automaatti, Voith, AZ=automaatti, ZF, G="sähkökeppi" tai vast. i=i-shift.  Numero viittaa vaihteiden lukumäärään.

Uusia sukupolvia, B10R ja B10M - 1978-79

B50-sukupolven uusimisohjelma alkoi vuonna 1978. Jälleen muutettiin mallimerkintöjä. Ensimmäinen kirjain oli entiseen tyyliin B. Sen perään laitettiin moottorin litratilavuus pyöristettynä, ja viimeiseksi merkittiin kirjain joka kuvasi moottorin sijoitusta. Kirjain perustui yleensä englanninkieleen, mutta myöhemmin käytettiin myös ruotsinkielen mukaisia merkintöjä.

Ensimmäiseksi uudistettiin takamoottorimalli B59. Sen mallimerkintä oli nyt B10R. B59 suunniteltiin erityisesti kaupunkiliikenteeseen, mutta B10R toteutettiin enemmän takamoottorisena vastineena keskimoottorimallille. B10R:stä ei tullut Suomessa kovin yleistä. 1980-luvulla Volvon mahuri jyräsi alleen kaikki muut mallit (ja suurelta osin muut merkitkin). Ainoastaan 1990-luvun alun kampanja, jossa B10R:n hinta vedettiin B10M:n alapuolelle, vilkastutti takamoottorimallin myyntiä.

Vuonna 1979 uudistettiin keskimoottorimalli B58. Uuden järjestelmän mukaisena mallimerkintänä käytettiin B10M. Ulkopuolelta uutuuden saattoi tunnistaa etupyörien mutterikehyksestä. Ohjaamossa tunnistaminen sujui helposti. Huomio kiinnittyi mm. uuteen kojetauluun, uuteen ohjauspyörään sekä uudenmalliseen vaihdetankoon, joka muotoiltiin edelleen käyräksi, mutta hiukan eri tavalla kuin ennen. Vaihteisto oli kuusinopeuksinen, puolittajalla tai ilman. Kuten edellä jo todettiin, asennettiin tämä vaihteisto jo aivan viimeisiin B58-mallehinkin. Edelleen tarjottiin myös nivelmallia sekä nyt myös teliversiota. 

B10M-mallin liikenteeseentulo alkoi varsinaisesti vasta keväällä 1980, ja silloinkin hyvin verkkaisesti. Uusi malli hinnoiteltiin huomattavasti kalliimmaksi kuin vanha B58 ja Volvo-Auto hankki Suomeen myyntiin suuren määrän B58-alustoja. Siksi vanhaa mallia rekisteröitiin vielä pari vuotta uutuusmallin markkinoille tulon jälkeen.

B10M-mallin hintaa nosti suuri valinnaisvarusteiden määrä. Ostaja valitsi useiden perävälitysten-, vaihteistojen-, akselivälien- jne. väliltä. Lähes jokainen tilattu alusta tehtiin tehtaalla tilauksen mukaan. Vanhassa B58:ssa ei ollut näin paljon vaihtoehtoja, hetkumalli B57:sta puhumattakaan. B10M:n myynti alkoi siis hitaasti eikä tilannetta helpottanut lainkaan uuden kuusiportaisen vaihteiston takelteleva toiminta. Myös muita lastentauteja pelättiin. B58 oli ollut valtavan suosittu, eikä tuossa vaiheessa vielä arvattu, millainen valtava menestystarina B10M-mallista oli tulossa.

Midiluokassakin uutta

B609-alustaan tehtiin joitakin muutoksia vuonna 1978, ja uusittua mallia alettiin kutsua B6F:ksi. Merkittävämpi uudistus oli vuonna 1982 hetkumallinen B6FA. Midimalleja myytiin Suomessa vain kourallinen.

Mallisto vuonna 1982

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B6F B 1978-83 D 6 M5 B609 -
BB57 B 1970-83 B 7 M5 (B615) (B7F)
B6FA E 1982-85 D 6 M5 - -
B57 E 1966-83 B 7 M5, M6 B715 (B7FA)
B10M (Mk 1) K 1980-83 B, N, T 10 M6, M6x, AA, AZ B58 B10M (Mk 2 THD100)
B10R TP 1978-86 T 10 AA, AZ B59 B10R (Mk 2)

Keskimoottorimallit vuosina 1983-93

Volvon takamoottorimallin sekä midikokoisten bulldogien ja hetkujen myynti oli vähäistä ja vuonna 1983 Volvo lopetti täysikokoisten etumoottorimallien markkinoinnin Länsi-Euroopassa. Näin varsinaiseksi Volvon tavaramerkiksi muodostuivat keskimoottorimallit. Volvo oli jo pitkään ollut raskaiden linja-autojen markkinajohtaja Suomessa ja myynti perustui 1980-luvun alkupuolelta lähtien lähes yksinomaan keskimoottorimalliin B10M. Ensimmäisen sukupolven alkutaival ei ollut ruusuinen, mutta tilanne muuttui täydellisesti 1980-luvun edetessä. Pikavuoroliikenteessä mahuri-Volvo ei pärjännyt kovin hyvin, mutta muissa liikennemuodoissa Volvo oli voittamaton.

Volvo käytti kolmen ensimmäisen sukupolven yhteydessä vain merkintää B10M. Sukupolvet erotti kojetaulun ym. perusteella tai jos alustanumerot olivat käytettävissä, niiden perusteella. Selvyyden vuoksi käytetään tässä yhteydessä ensimmäisestä sukupolvesta Mk 1-merkintää. Neljännessä polvessa Volvo otti käyttöön selventävän lisämerkinnän, joka kuitenkin jostain syystä oli Mk 3. Siksi toisesta ja kolmannesta polvesta käytettään Mk 2 THD100 ja Mk 2 THD101-täsmennyksiä. THD100/101 ovat moottorityyppejä ja toisen ja kolmannen sukupolven merkittävimpänä erona voidaan pitää juuri moottorityypin vaihtumista. 

B10M-mallisukupolvet ja alustanumerot:
(Mk 1) 1 -
(Mk 2 THD100) 4854 -
(Mk 2 THD101) 11500 -
Mk 3 20000 -
Mk 4 40000 -

B10M (Mk 1)

Ensimmäisen B10M-sukupolven aikana myytiin vielä paljon vanhaa B58:aa, eikä lastentautinen B10M lyönyt itseään läpi. Toisessa sukupolvessa käyttöönotettu uusi vaihdevivusto vaihdettiin useimpiin ensimmäisenkin sukupolven autoihin ja näin niistäkin saatiin kohtuullisia kulkupelejä.

B10M (Mk 2 THD100) ja B9M

Toinen sukupolvi esiteltiin vuonna 1983. Uudistukset olivat melko maltillisia. Selkeinpänä muutoksena toteutettiin vaihteiston vivustojen uusiminen ja tähän liittyen käyrä vaihdetanko muuttui suoraksi. Merkittävää tässä yhteydessä on kuitenkin uuden B9M-version markkinoille tulo. Se liittyi täysikokoisten bulldog- ja hetkumallien markkinoilta poistoon. Hetkuilla oli edelleen vankka kannattajakuntansa ja B9M saapui nyt korvaamaan B57:n menetystä. B9M oli periaatteessa sama bussi kuin B10M, mutta B57:n tapaan siihen sai hyvin vähän erilaisia varustevaihtoehtoja. Näin mallia pystyttiin valmistamaan suuria määriä varastoon, toisin kuin B10M-mallia, joka valmistettiin yksilöllisesti tilaajan valittua useista varustevaihtoehdoista oman kokonaisuutensa. Mallimerkinnästä huolimatta B9M varustettiin siis samalla 9,6-litraisella moottorilla kuin B10M:kin. Moottorista tarjottiin kuitenkin useita tehoversioita, joista B9M.ssä käytettiin yleensä pienitehoisinta. Selkein ero B9M:n ja B10M:n välillä oli jousituksessa. B10M Mk 1:ssä valittiin perinteisen- ja ilmajousituksen välillä, mutta Mk 2:ssa vakiona tarjottiin vain ilmajousitusta. B9M varustettiin sen sijaan aluksi vain perinteisillä jousilla.

pal_2_ohj_400_x_269.jpg
B10M Mk 2 THD100 / Wiima M303 (Paikallislinjat)

C10M

Vuonna 1984 esiteltiin varsin erikoinen uutuus. Volvo haaveili vuosikausia Keski-Euroopan markkinoista, mutta läpimurto osoittautui hankalaksi. Ongelmaksi muodostuivat varsinkin ne maat, joissa liikennöitsijät hankkivat takamoottorisia kokonaisia linja-autoja. Tähän saumaan oli vaikea päästä keskimoottorisella alustalla. Kauppojen syntyminen edellytti alustavalmistajalta yhteistyötä jonkin korivalmistajan kanssa, jotta saataisiin asiakkaalle valmis kokonaisuus.
paunu_c10m_400_x_266.jpg

Tähän haasteeseen tehtiin C10M. Se sisälsi B10M-tekniikkaa, mutta alustan rakenne tehtiin erilaiseksi ja moottori siirrettiin etuakselin takaa taka-akselin eteen. Tämä mahdollisti läpilastattavan tavaratilan bussin keskelle takamoottoriautojen tapaan. (Tätä ratkaisua kutsuttiin Volvolla myöhemmin nimellä "isomahainen"). Tähän lisättiin sveitsiläisen korinvalmistajan Ramseier & Jenzerin tyylikäs kori. Näin syntyi valmis linja-auto kauko- ja turistiliikenteeseen.

Asiat eivät kuitenkaan sujuneet aivan toivotulla tavalla. Auto muodostui hyvin kalliiksi ja kun 66 bussia saatiin valmiiksi, yhteistyö koritehtaan kanssa päättyi. Volvolle jäi käsiin 13 C10M-alustaa. Ne tuotiin Suomeen ja koritettiin Wiima Finlandia-koreilla. Autot osti Someron Linja Oy.

C10M-autoja valmistui siis vain 79 kappaletta. Wiima Finlandia-bussien lisäksi Suomeen saatiin myös yksi sveitsiläiskorinen C10M. Se toimitettiin Paunulle ja se havaittiin näytteillä Linja-autoliiton näyttelyssä Lappeenrannassa vuonna 1985. Auto sai rekisteritunnuksen HTS-101 ja bussi oli vielä 2010-luvullakin käytössä alkuperäisrekisterillään pienellä helsinkiläisellä tilausajoyhtiöllä.

B10M ja B9M (Mk 2 THD101)

Kolmas sukupolvi esiteltiin syksyllä 1985. Edellistä mallia myytiin kuitenkin vielä pitkään ja Mk 2 THD101-sukupolvi alkoi yleistyä vasta syksyllä 1986. Uutuusmallit tunnisti helposti uudesta kojetaulusta ja uudennäköisestä säädettävästä ratista. Lattian altakin löytyi uutta, THD100-moottori vaihtui THD101-malliin. Voimanlähteestä esiteltiin myös intercooler-versio. B9M:ää markkinoitiin edelleen ja sekin varustettiin nyt ilmajousin.

B10M-mallia alkoi saada myös nk. isomahaisena versiona. Se oli Wiiman koritehtaan omistajan, Ilmari Mustosen idea. Siinä etuakselin ja moottorin väliin asennettiin teräskehikkorakenne, ja näin saatiin takaosan tavaratilan rinnalle myös läpilastattava tavaratila akseleiden väliin. Isomahaisuus saatettiin lisätä auton mallimerkintään joko kirjaimella W tai sitten IM (esimerkiksi B10M-W67).

Tieliikennemuseo Mobilian kokoelmissa on entinen Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) bussi nro 8716 (BCE-716). Auto on Helsingin perusbussi Wiima K202-korilla.

B10M Mk 3

Mk 3-, mutta varsinaisesti siis jo neljäs sukupolvi esiteltiin syksyllä 1988. B9M jäi vähitellen valikoimasta pois. Suurimpana uudistuksena mainittiin uusittu etupyörien tuenta. Muutenkin mallia mainostettiin kehumalla uudistuksia olevan enemmän kuin suuressa B58/B10M-mallivaihdoksessa. Ulkoapäin muutoksia oli kuitenkin vaikea havaita. Kojetaulu ja rattikin näyttivät muuttumattomilta. Moottoritehoja tarjottiin edelleen useita. Nivelmallia alettiin vähitellen kutsua B10MA:ksi ja telimalli saatettiin merkitä B10M 6x2 tai B10MT.

Mobiliasta löytyy myös toinen HKL:n Volvo B10M. Se on Mk 3-nivel, Wiima N202-korilla (JBA-926).

hkl_8954_kojet_400_x_265.jpg
B10M Mk 3 / Wiima K202 (HKL)

Mallisto alkuvuonna 1985

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B9M (Mk 2 THD100) K 1983-86 B (D) 10 M6, AA, AZ - B9M (Mk 2 THD101)
B10M (Mk 2 THD100) K 1983-86 B, N, T 10 M6, M6x,
AA, AZ
B10M (Mk 1) B10M (Mk 2 THD101)
C10M K 1984-85 B 10 M6, M6x - -
B10R TP 1978-86 B 10 AA, AZ B59 B10R (Mk 2)

 

B10R (Mk 2) - 1986

Mahurimallien menestyksen varjossa uudistui myös takamoottorimalli B10R. Se sai mm. uuden kojetaulun (mallia B10M Mk 2 THD101) sekä uuden sähköjärjestelmän. Mk 2-merkintä myös B10R-mallin yhteydessä on epävirallinen.

Mallisto vuonna 1987

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B9M K 1986-90 B (D) 10 M6, AA, AZ B9M (Mk 2 THD100) (B10M Mk 3)
B10M (Mk 2 THD101) K 1985-88 B, N, T 10 M6, M6x
AA, AZ
B10M (Mk 2 THD100) B10M Mk 3
B10R (Mk 2) TP 1986-92 B 10 AA, AZ B10R B10B

Mallisto vuonna 1990

Malli Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B10M Mk 3
B10MA Mk 3
K 1988-93 B, N, T 10 M6, M6x, AA, AZ B10M (Mk 2 THD101) B10M Mk 4
B10R (Mk 2) TP 1986-92 B 10 AA, AZ B10R B10B

B10M myös "isomahaisena".

B10M Mk 4, B10B, B6, B12 ja B10BLE - 1991-93

Vuosina 1991-93 bussimallisto uudistettiin lähes kokonaan. B10M ja B10R siirtyivät seuraavaan sukupolveen ja täysin uusi midi-, pikavuoro- ja matalalattiamalli esiteltiin. Uutuusvyöry lähti käyntiin vuonna 1991 kahdella takamoottorimallilla. B6 oli midikokoinen yleismalli ja B12 Volvon kaksitoistalitrainen vastaus Scanian hallitsemille pikavuoromarkkinoille. Yritys onnistuikin kohtuullisesti, sen sijaan B6 jäi Suomessa lähes merkityksettömäksi.

Seuraavana uutuutena nähtäville tuotiin B10R:n seuraaja B10B. Perus-B10B jäi Suomessa kuitenkin harvinaiseksi, sillä meidän markkinoillemme kehitettiin madalletulla keskirungolla varustettu puolimatala B10B-LMF (low mid frame).

Kesän 1993 linja-autonäyttelyssä oli vuorossa vielä B10B:n low-entry-matalalattiaversio B10BLE. Volvolla ei ilmeisesti aluksi uskottu matalalattiabussien menestykseen, sillä valmistaja oli melko lailla jälkijunassa matalalattiabussiensa kanssa. Vielä vuonna 1991 UITP:n näyttelyssä Tukholmassa Volvo esitteli vain mallikappale-etuosan matalalattiaisesta bussista kahdella etuakselilla. Hidas alku ei suomalaisia liikennöitsijöitä ajatellen ollut kuitenkaan kovin haitallista, sillä useat bussiyhtiöt hankkivat vielä pitkään puolimatalaa B10B-LMF-mallia. Vasta kilpailutuksen myötä tuli matalalattiaisuus tärkeäksi ja sen jälkeen B10BLE saavuttikin Suomessa lähes yhtä suuren suosion kuin B10M 1980-luvulla.

Volvo B10M Mk 4 esiteltiin vuonna 1993. Moottoreita kehiteltiin edelleen ja ulkoapäin uutuuden tunnisti helposti sivulle sijoitetusta jäähdyttimestä. B10M-mallin merkitys muuttui kuitenkin merkittävästi 1990-luvulla. Aikaisemmin suuri osa alustoista hankittiin kaupunkikäyttöön, mutta nyt matalalattiavaatimusten myötä mahuri palasi yleismalliksi sekä keskimoottorivaihtoehdoksi B12-mallille pikavuoroliikenteeseen. B10M:n ajat Suomen merkittävimpänä kaupunkibussina alkoivat olla ohi.

Mallistoa vuonna 1994

Malli Käyttötark. Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B10M Mk 4
B10MA Mk 4
Yleis K 1993-2001 B, T, N 10 G, AA, AZ B10M Mk 3 B12M
B6 Yleis T 1991-96 D 6 M, A - (B6LE)
B10B-LMF Yleis/kaup. TP 1992-2001 B, T 10 G, AA, AZ B10R Mk 2 B12B
B10BLE Kaupunki TE 1993-2001 B, T 10 AZ - B12BLE
B12 Pikav./turisti T 1991-2001 B, T 12 G - B12B

Vuonna 1995 B12 sai uuden, vielä tehokkaamman moottorin. Midimalli muuttui matalalattiaiseksi vuonna 1996 mallimerkinnällä B6LE. Kaksi vuotta myöhemmin midiä uudistettiin jälleen ja tyyppimerkintä muuttui muotoon B6BLE.

B10L-kokomatala - 1995

Vaikka Volvon aloitus matalalattiamarkkinoilla olikin melko verkkainen, muuttui tilanne 1990-luvun kuluessa huomattavasti. Low-entry-malli B10BLE:stä muodostui erittäin suosittu ja vuonna 1994 Volvo esitteli vielä edestä-taakse-matalan kaupunkibussialustan, B10L:n. Se varustettiin levyjarruin. Ensimmäinen Suomeen tullut auto oli HKL-Bussiliikenteen nro 9501 keväällä 1995. Siihen rakennettiin Carruksen tätä mallia varten kehitetty City U-kori. HKL-Bussiliikenne olikin Koiviston Auto Oy:n ohella B10L:n päähankkija, muuten kokomatala malli ei saanut Suomesta paljon ystäviä. B10L:n ajo-ominaisuudet olivat huippuluokkaa, toimintavarmuus sen sijaan ei. Vuonna 1996 markkinoille saatiin vielä nivelmalli B10LA. Sen vikalista muodostui vielä kaksiakselimalliakin suuremmaksi.

hkl_9612_960414_kny_400_x_267.jpg
B10L / Carrus City U (HKL-Bussiliikenne)

1990-luvun loppupuolella alettiin tutkia vaihtoehtoisia polttoaineita ja Volvo kunnostautui maakaasukäyttöisten moottorien valmistajana. HKL-Bussiliikenteelle rekisteröitiinkin useita B10L-CNG-busseja vuosina 1998-99.

B7R - 1997

Bussit kehittyivät koko ajan monimutkaisemmiksi ja teknisiä hienouksia esiteltiin aina vain lisää. Volvo tarjosi kuitenkin tietyille markkinoille perinteisiä etumoottorimalleja B7F ja B7FA. Euroopassakin esiintyi tarvetta yksinkertaiselle alustalle, joka kuitenkin olisi takamoottorinen. Vuonna 1997 saatiin markkinoille Volvon vastaus tähän tarpeeseen. B7R oli yksinkertaisesti toteutettu korkealattiainen alusta, joka kuitenkin varustettiin modernilla 7-litraisella D7A-moottorilla. 2000-luvun B615, B57 tai B9M voisi joku sanoa.

1998

Vuoden 1998 mallit erotti edeltäjistään mm. ratin alla olevien viiksien mallista. Ohuet taitteella varustetut viikset vaihtuivat suoriin ja paksuihin.

5000 ja 7000, enne uudesta ajasta - 1999

Volvon täydellinen läpimurto Keski-Euroopassa odotti vieläkin ratkaisuaan. Homma ei hoitunut erikseen koritettavalla alustalla, vaan siihen tarvittiin valmis kokonaisuus. C10M oli aikanaan hyvä yritys, joka kuitenkin kaatui yhteistyön katkeamiseen koritehtaan kanssa. Nyt Volvolla oli uudet suunnitelmat. Ratkaisuna nähtiin koritehtaiden ostaminen. Busseja voitaisiin tarjota joko pelkkinä alustoina tai sitten omassa tehtaassa valmistetuilla koreilla, tilanteen mukaan. Jo aikaisemmin ostettiin ruotsalaisia koritehtaita ja vuonna 1998 suomalainen Carrus siirtyi Volvolle.

Liikkeelle lähdettiin vuonna 1998 esitellyllä kaupunkibussialustalla B7L, joka varustettiin seitsemänlitraisella D7C-moottorilla. Uutuus suunniteltiin B10L-mallin korvaajaksi ja sitä tarjottiin valmiina pakettina joko Säfflen valmistamalla alumiinikorilla tai Carruksen ruostumattomasta teräksestä tehdyllä korilla. Alumiinikokonaisuuden mallimerkintänä käytettiin Volvo 5000. Teräskoria valmisti aluksi Carrus ja tuote nimettiin Volvo 7000:ksi (Carruksen omana koodina K206). Suomeen ei 5000-malleja tuotu, mutta 7000-prototyyppi esiteltiin Paikallisliikennepäivillä Tampereella syyskuussa 1998. Liikenteeseen uutuutta ei saatu vielä pitkään aikaan ja kesäksi 1999 HKL-Bussiliikenteelle tilatut autot toimitettiin vasta loka-joulukuussa. Siitä huolimatta tuote oli täysi raakile ja alkutaival hyvin takkuinen. Volvo 7000:n menestys Suomessa jäikin hyvin vaatimattomaksi. Osasyynä lastentaudit, mutta pääsyynä se, ettei Suomessa ylipäätäänkään suosittu kokomatalia busseja. Volvon edustajien ei kuitenkaan tarvinnut olla huolissaan, sillä edestä matala B10BLE porskutti edelleen suosionsa huipulla ja Volvon markkinajohtajuutta raskaiden linja-autojen myynnissä ei uhannut mikään. 

helb_16_1_kny_300_x_225.jpg hkl_9922_tai_9924_kojet_kny_300_x_210.jpg
Volvo B7L 7000 Volvo B7L 7000

Mallisto vuonna 2000

Malli Käyttötark. Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B10M Mk 4
B10MA Mk 4
Pikav./turisti K 1993-2001 B, T, N 10 G, A B10M Mk 3 B12M
B7R Yleis T 1997- B 7 M, G - B9R
B10B-LMF Yleis TP 1992-2001 B, T 10 G, A B10R Mk 2 B12B
B6BLE (a) Kaupunki TE 1998-2001 D 6 A B6LE -
B10BLE
B10BLE-CNG
Kaupunki TE 1993-2001 B, T 10 AZ, AV - B12BLE
B7L / 7000
B7LA / 7000
Kaupunki TL 1999-2006 (d) B, N 7 AZ5

B10L/
B10LA

B9L / B9LA
B10L-CNG (b)
B10LA-CNG (c)
Kaupunki TL 1995-2001 B, N 10 AZ5

-

B9L-CNG
B9LA-CNG
B12 Pikav/turisti T 1991-2001 B, T 12 G, i - B12B

(a) = ei tiettävästi myyty yhtään vuonna 2000.
(b) = B7L-mallista ei saanut maakaasuversiota, joten maakaasumallina B10L-CNG. Ei ilmeisesti myyty yhtään vuonna 2000, mutta vuosina 1998-99 kyllä.
(c) = edelleen tarjolla?, vaikka kauppa ei käynytkään.
(d) = mallimerkintä muuttui syksyllä 2001 muotoon 7700.

B12M, B12B, B12BLE, 8500, 8700, 9700 - 2001

Euro 3-päästöraja astui voimaan 1.10.2001. Moottoreita piti uusia ja vuodet 2000 - 2002 olivat sopiva ajankohta uudistaa bussimallistoa. Nyt alettiin toden teolla hyödyntää ostettuja koritehtaita ja tuoda markkinoille kokonaisia linja-autoja. Moottorivalikoimaa päätettiin supistaa ja useita vuosikymmeniä palvelleesta kymppilitraisesta dieselkoneesta luovuttiin. Moottorien tilavuudet olivat nyt 7- ja 12 litraa. Valikoimaan kuului kuitenkin useita eri tehoversioita. Kymppilitrainenkin säilyi maakaasuversiona. Kuusilitraisista midimalleista luovuttiin.

Mahurialusta varustettiin nyt 12-litraisella koneella tyyppimerkintänään B12M. Se tehtiin jo perusversiossaan isomahaiseksi. B7R säilyi ennallaan. B10B- ja B12 yhdistettiin malliksi B12B. Suursuosikki B10BLE muuttui B12BLE:ksi. Kymppilitraiset maakaasuversiot tunnistettiin edelleen merkinnöistä B10BLE-CNG ja B10L-CNG. Myös B7L-alusta säilyi ennallaan. 

Nyt esiteltiin myös uusi korimallisto. Koreille annettiin nelinumeroinen tunnus, jossa ensimmäinen merkki oli 7, 8 tai 9. 7 tarkoitti kokomatalaa kaupunkikoria, 8 yleis-/kaupunkikoria ja 9 turistikoria. Toisena numerona käytettiin Säffle-taustaisilla alumiinikoreilla vitosta ja Carrus-sukujuuret omaavilla teräskoreilla seiskaa. Loput numerot merkittiin yleensä nolliksi. 

Yleiskorit olivat 8500 (edeltäjänä Säfflen yleiskori) ja 8700 (edeltäjä Carrus Vega). Näistä valmistettiin myös low-entry-versioita 8500LE ja 8700LE (edeltäjä Carrus Vega L). Kaupunkikorit kokomatalia alustoja varten säilyivät ennallaan, mutta tyyppimerkinnät vaihtuivat uusien periaatteiden mukaisiksi. Volvo 5000 muuttui 7500:ksi ja 7000:sta tuli 7700. Turistikorin perusmerkintänä käytettiin 9700:aa edeltäjänään Carrus Star. 9700:sta sai kolmena korkeusversiona: 9700S (perus), 9700H (korotettu) ja 9700HD (korkea).

Malli (alusta)
Korit Käyttötark. Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B12M 8500,
8700,
9700
Pikav/turisti K 2001-05 B, T 12 G, A, i B10M Mk 4 B12M (2005)
B7R 8500,
8700,
9700
Yleis T 1997-08 B 7 G, A - B9R
B12BLE 8500LE,
8700LE
Kaupunki TE 2001-05 B, T 12 AZ, AV B10BLE B12BLE (2005)
B10BLE-CNG 8500LE,
8700LE
Kaupunki TE 2001-05 B, T 10 AZ, AV - -
B7L, B7LA 7500,
7700
Kaupunki TL 1999-05 B, N 7 AZ, AV B10L,
B10LA
B9L, B9LA
B10L-CNG,
B10LA-CNG
7500? Kaupunki TL 1998-05 B, N 10 AZ, AV - B9L-CNG,
B9LA-CNG
B12B 8500,
8700,
8700
Pikav/turisti T 2001-06 B, T 12 G, i B10B ja
B12
B12B NG

Tämä malliuudistus ei onnistunut aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Lastentaudit vaivasivat ja B12BLE koettiin kaksiakselisena liian järeäksi. Scanialla oli samaan aikaan kätevä 9-litrainen low-entry-malli ja se myi hyvin. Yli kahdenkymmenen vuoden ajan markkinajohtajana toiminut Volvo menetti ykköspaikkansa Scanialle.

Carruksen siirtyminen Volvon omistukseen vaikutti suuresti Suomen korimarkkinoihin. Scanioiden koritus Carruksen entisillä tuotantolaitoksilla loppui. Vastaavasti Scania tiivisti yhteistyötään Lahden Autokori Oy:n kanssa. Volvoja kuitenkin koritettiin LAK:lla vielä vuoteen 2007 saakka.

B7RLE, valoa tunnelin päässä - 2003

Uudet mallit alkoivat vähitellen toimia ja kaupunkiliikenteen pelastajaksi saatiin B7RLE vuonna 2003. Se oli B7R-mallin pohjalta kehitetty edestä matala alusta, jota tarjottiin uudelleen henkiin herätetyllä Carrus City L-korilla, nyt Puolassa valmistettuna Volvo City L-mallina. Scanian etumatkaa saatiin näin hiukan kavennettua ja tilanne parani edelleen, kun B7RLE-tyyppiä alkoi saada modernimmalla 8700LE-korilla vuonna 2004.

vtf_228_kny_400_x_300.jpg
B7RLE / Volvo City L

Mallisto vuoden 2005 alussa

Malli
(alusta)
Korit Käyttötark. Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
B12M 8500,
8700,
9700
Yleis
Pikav/turisti
(9700)
K 2001-2005 B, T 12 G, i B10M Mk 4 B12M(2005)
B7R 8500,
8700,
9700
Yleis T 1997-2008 B 7 G - B9R
B7RLE City L,
8700LE
Kaupunki TE 2003-05 B 7 AZ, AV - B7RLE(2005)
B12BLE 8500LE,
8700LE
Kaupunki TE 2001-05 B, T 12 AZ, AV B10BLE B12BLE(2005)
B7L, B7LA 7500,
7700
Kaupunki TL 1999-05 B, N 7 AZ, AV B10L,
B10LA
B9L, B9LA
B12B 8500,
8700,
9700
Pikav/turisti T 2001-06 B, T 12 G, i B10B ja
B12
B12B NG

Maakaasumallit olivat varmaankin edelleen periaatteessa saatavissa, mutta ne on jätetty taulukosta pois, koska niitä eivät liikennöitsijät enää hankkineet.

Ruotsissa esiteltiin vuonna 2004 vallankumouksellinen sivumoottori-nivel B9S-8500LEA. Se varustettiin uudella 9-litraisella moottorilla. Sellaista koekäytettiin Suomessakin, mutta sitäkään ei ole laitettu taulukkoon, koska varsinaisia kauppoja ei ole syntynyt.

B12, B9, B7 - 2005-08

Volvon seuraava uudistusohjelma toteutettiin vuosina 2005 - 2008. Alustat ryhmiteltiin B12-, B9- ja B7-sarjoihin. B12-ryhmään kuuluivat B12M, B12B ja B12BLE uusitulla moottorilla. Myös mittaristo uudistettiin. B9 oli tuore kokoluokka, johon kuului uudistettu B7L, nyt siis B9L. Yhdeksänlitraisen koneen vaihtoehtoihin kuului myös maakaasuversio. Niitä ei kuitenkaan Suomessa pahemmin enää hankittu ja uusi verotuskäytäntö 2010-luvulla hyydytti kaupan kokonaan. B7-ryhmään kuuluivat B7R ja B7RLE. Vuodesta 1997 palvellut seitsenlitrainen moottori vaihtui nyt Deutzin valmistamaan uuteen D7E-voimanlähteeseen. Kaikki koneet täyttivät vähintään Euro 4-tason. Useista malleista sai myös Euro 5- / EEV-version.

7700-kori uudistettiin ja huippu-uutuutena esiteltiin syksyllä 2006 9700 New Generation (NG), joka voitti Coach of the Year-palkinnon vuonna 2008. Viimeisimpänä uutena mallina saatiin vuonna 2008 markkinoille B7R:n rinnalle yhdeksän litran moottorilla varustettu yleismalli B9R. Sitä tarjottiin 9700S-korilla. Uusien mallien myötä Volvo otti takaisin paikkansa Suomen eniten myytynä bussimerkkinä raskaiden linja-autojen tilastoissa.

Vaihtoehtoisia mallimerkintöjä

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla suurin osa uusista Volvo-busseista myytiin kokonaisuuksina, joissa kuitenkin oli tavallaan myös erillinen alusta ja kori. Näillä käytettiin erillisiä mallimerkintöjä ja valmiin bussikokonaisuuden tyyppi oli yleensä yhdistelmä alustan ja korin tunnisteista.

Bussikokonaisuuksien merkinnöissä käytettiin kolmea periaatetta, jotka kaikki olivat yhtä lailla oikeita. Selkeimpänä tapana merkittiin alusta ja kori erikseen; siis esimerkiksi alusta B7RLE ja kori 8700LE. Toisena periaatteena käytettiin yhdistelmää 8700LE B7RLE. Uusimpana tapana, jota tämän sivuston seuraavissa taulukoissakin osittain käytetään, on yhdistelmä 8707RLE.

helb_918_kny_1574_500_x_375.jpg
Volvo 8707RLE

Mallistoa vuonna 2009

Taulukkoon on merkitty vain ne mallit, joita Suomessa on rekisteröity.

(Taulukko on epävirallinen ja saattaa sisältää virheitä)

Malli

Käyttötark. Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaihteisto Edeltäjä Seuraaja
8700 B12M Yleis K 2005-10 B, T 12 G, i 8700 B12M(-02) -
9700S NG B12M
9700H NG B12M
9700HD NG B12M
Yleis K 2005-10 B, T 12 G, i 9700 B12M(-02)
9700H B12M
9700HD B12M
8500 B7R Yleis T 2005-12 B 7 G, i 8500 B7R(-02) 8909R
8700 B7R Yleis T 2005-12 B 7 G, i 8700 B7R(-02) 8909R
9700S NG B7R Yleis T 2005-12 B 7 G, i 9700S B7R -
8500 B9R Yleis T 2008-12 B 9 G, i 8500 B7R 8909R
8700 B9R Yleis T 2008-12 B 9 G, i 8700 B7R 8909R
9700S NG B9R Yleis T 2008-12 B 9 G, i 9700S B7R -
8500 B12B Pikav/turisti T 2005-12 B, T 12 G, i 8500 B12B(-02) -
8700 B12B Pikav/turisti T 2005-12 B, T 12 G, i 8700 B12B(-02) -
9700S NG B12B
9700H NG B12B
9700HD NG B12B
Pikav/turisti T 2006-12 B, T 12 G, i 9700S/H/HD
B12B (-02)

9700S/H/HD
UG

8507RLE Kaupunki TE 2005-12 B 7 AZ, AV 8500LE B7RLE
(-02)
8907RLE
8707RLE Kaupunki TE 2005-12 B 7 AZ, AV 8700LE B7RLE
(-02)
8907RLE
8512BLE Kaupunki TE 2005-12 B, T 12 AZ, AV, i 8500LE B12BLE (8907RLE)
8712BLE Kaupunki TE 2005-12 B, T 12 AZ, AV, i 8700LE B12BLE (8907RLE)
7709L Kaupunki TL 2005-12 7 AZ, AV 7700 B7L

9500, 9700, 8900, 7900, Hybridi - 2010-12

Vuodesta 2010-alkaen mallistoa uusittiin jälleen. 9700-turistikoria muokattiin maltillisesti (UG). 9700H-korista sai myös vähän pelkistetymmän 9500-version. 12-litrainen moottori korvattiin uudella 13-litraisella voimanlähteellä. Vuonna 2012 saatiin vielä 11-litrainenkin kone. 8500- ja 8700-yleiskorit jäivät mallistosta pois, kun tilalle lanseerattiin uusi 8900. 8500LE- ja 8700LE-korien korvaajana puolestaan näyttäytyi 8900LE-tyyppi. Kaupunkimalleistakin 12-litrainen kone väistyi ja kaikki low-entryt myytiin nyt 7-litraisina. 

Hybriditekniikka saapui linja-autoihinkin ja Volvo tarjosi 7700- ja myöhemmin 7900-mallia viiden litran hybridiversiona.

Maailma muuttui ja vanhat perinteet saivat kyytiä. Aikanaan Volvon bussimalliston kivijalkana toiminut keskimoottorimalli tuli tiensä päähän vuonna 2010. Mahuria ei enää päivitetty Euro 5-aikaan. Ennen vuotta 1972 Volvolla ei ollut yhtään takamoottorimallia, mutta nyt tästä eteenpäin koko mallisto muodostui pelkästään takamoottoriautoista.

Mallistoa vuonna 2013

Malli
Käyttötark. Moott.sij. Vuodet Kokolka Syl.til. Vaiht. Edeltäjä Seuraaja
8900 (8909) Yleis T 2013- B 9 8500/8700
B7R / B9R
9500 (/9700H)
B9R
Pikav/turisti T 2012- B 9 i -
9700S/H/HD UG
(9713 / B13R)
Pikav/turisti T 2010- B, T 13 i 9700S/H/HD NG
B12B
9700S/H/HD UG
(9711 / B11R)
Pikav/turisti T 2012- B, T 11 i -
8907RLE Kaupunki TE 2012- B, T 7 AZ, AV,
i
8507RLE/
8707RLE/
8512BLE/
8712BLE
7909L Kaupunki TL 2012- B, N 9 AZ, AV,
i
7709L
7905LH (Hybrid) Kaupunki TL 2012- B, N 5 i 7705LH