Yhteystiedot

kny@netti.fi

Bussien numerointi

Suurin osa bussiliikennöitsijöistä käytti aikanaan perinteistä numeointijärjestelmää, jossa autot numeroitiin ykkösestä ylöspäin niin pitkälle kuin niitä riitti. Kun joku auto myytiin, niin seuraava uusi auto sijoitettiin myydyltä autolta vapautuneelle numerolle. Suurin käytössä ollut numero kertoi suurin piirtein, kuinka monta bussia liikennöitsijällä oli.

Jotkut bussiyhtiöt ovat käyttäneet perinteisestä järjestelmästä poikkeavia käytäntöjä. Seuraavassa muutamien liikennöitsijöiden järjestelmiä.

HKL - HKL-Bussiliikenne - Helsingin Bussiliikenne

Liikenne Oy

Paikallislinjat - Espoon Auto - Stagecoach - Concordia - Nobina

Taksikuljetus

Suomen Turistiauto Oy