Bussien numerointi

Suurin osa bussiliikennöitsijöistä käyttää perinteistä järjestelmää, jossa autot numeroidaan ykkösestä ylöspäin niin pitkälle kuin niitä riittää. Kun joku auto myydään, niin seuraava uusi auto sijoitetaan myydyltä autolta vapautuneelle numerolle. Suurin käytössä oleva numero kertoo suurin piirtein, kuinka monta bussia liikennöitsijällä on.

Jotkut bussiyhtiöt ovat käyttäneet perinteisestä systeemistä poikkeavia käytäntöjä. Seuraavassa muutamien liikennöitsijöiden järjestelmiä.

HKL - HKL-Bussiliikenne - Helsingin Bussiliikenne

Liikenne Oy

Paikallislinjat - Espoon Auto - Stagecoach - Concordia - Nobina

Taksikuljetus

Suomen Turistiauto Oy