Liikenne Oy:n bussien numerointi

(Päivitetty 21.9.2023)

Alun perin Liikenne Oy:n bussit numeroitiin normaalilla tavalla ykkösestä ylöspäin. Kun alkupään numeroita vapautui, otettiin niitä uusiokäyttöön. Numero 40 saavutettiin 1950-luvulla ja numero 50 vuonna 1958. Vuonna 1963 saavutettiin 60, ja 1965 ylitettiin jo 70, 80, 90 ja 100. 150 ylitettiin 1967, ja vuoden 1969 lopussa päästiin lukuun 168. 200 meni rikki vuonna 1971.

 

ENSIMMÄISET NUMEROVAIHDOKSET

Vuoteen 1975 asti ei ollut mitään tarvetta numerovaihdoksiin, autot säilyttivät sen numeron, jonka aikanaan olivat saaneet. Vuonna 1975 Liikenne Oy osti pienen vantaalaisen bussiyrityksen, Tikkurilan Liikenne Oy:n. Tästä muodostettiin 1976 Oy Sipoon Liikenne –Sibbo Trafik Ab, ja kaikki Sipoon reitit, kaukolinjat sekä niiden kalusto siirrettiin uuden tytäryhtiön nimiin. Sipoon Liikenteelle perustettiin oma ykkösestä alkava numerointinsa. Kaikki alkupään numeroilla olleet kaukoliikennebussit säilyttivät alkuperäisen numeronsa. Esimerkiksi täysturistit 31 ja 32 saivat saman tunnisteen Sipoon Liikenteelläkin, mutta Liikenne Oy:llä vastaavat numerot olivat nyt siis tyhjiä. Koska kuitenkin Liikenne Oy:llä oli numeroita laajalla alueella, myös 100- ja 200-sarjoissa, ei Sipoon numeroita haluttu jättää näin hajalleen. Niinpä kaikki 100- ja 200-sarjassa olleet täysturistit muutettiin vapaille alle sadan-numeroille. Esimerkiksi autosta 204 tuli numero 17.

Pian kuitenkin huomattiin, että ei ole kätevää, että kahdella näin kiinteästi toisiinsa liittyvillä yhtiöillä on samannumeroisia autoja. Liikenne Oy:llä alettiin nimittäin heti käyttää uudelleen vapautuneita numeroita. Siksi Sipoon tunnisteet päätettiinkin melkein heti siirtää omaan 300-sarjaansa. Autot 31 ja 32 olivat nyt 331 ja 332, ja auto 17 tunnistettiin numerosta 317. Nyt oli siis joillakin autoyksilöillä menossa jo kolmas tunniste. Liikenne Oy:n autoilla käytettiin siis alle 100:n-, 100- ja 200-sarjan numeroita, ja Sipoon Liikenteen autot olivat 300-sarjassa.

Vuonna 1980 perustettiin jälleen yksi tytäryhtiö, Hakunilan Liikenne Oy. Uuden yhtiön alaisuuteen siirtyi Vantaan suunnan liikenne. Emoyhtiön nimellä liikennöitiin nyt vain Helsingin sisäisiä linjoja. Hakunilan Liikenteen perustaminen ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään autojen numerointiin. Liikenne Oy:n ja Hakunilan autot olivat sekaisin samoissa numerosarjoissa.

Monet vanhat Sipoon Liikenteen täysturistit sen sijaan saivat jo neljännen tunnuksensa. Niitä nimittäin siirrettiin vanhoilla päivillään Hakunilan Liikenteelle seutulinjojen ruuhkavuoroihin, ja numerot muutettiin taas takaisin alle 300:n sarjoihin. Esimerkiksi aikaisemmin esimerkkinä käytetty auto 204>17>317 oli nyt 177.

Liikenne Oy harjoitti 1980-luvulla laajamittaista autojen uudelleen koritusta. Tämä sekoitti numerojärjestelmää entisestään, koska palatessaan liikenteeseen uudella korilla alusta sai lähes poikkeuksetta aina myös uuden kylkinumeron. Esimerkiksi ”heinähäkki” numero 251 olikin korinvaihdoksen jälkeen 185. Kun kaiken lisäksi vielä rekisteritunnuksia vaihdeltiin sekä korinvaihdosten että kesäseisokkien jälkeen, oli kaluston seuraajilla kova työ pysyä kärryillä.

1980-luvun lopulla numeronvaihtosirkus hiukan rauhoittui, kun YTV kiristi vaatimuksia seutuliikenteessä käytettävälle kalustolle. Niinpä vanhoja Sipoon Liikenteen busseja ei enää siirretty Hakunilan Liikenteen nimiin samaa tahtia kuin aikaisemmin. Vuoden 1976 jälkeiset Sipoon bussithan olivat jo alun perin tulleet 300-sarjan numerolle, joten monilla ei käyttöaikanaan muuta numeroa ollutkaan.

Suuri käännekohta oli vuosi 1991. Silloin Liikenne Oy:n iso konserni purettiin, ja Liikenne Oy:n ja Hakunilan Liikenteen tiet erkanivat. Hakunilan Liikenne siirtyi Vantaan Liikenteen omistukseen, ja Liikenne Oy:stä tuli osa Koiviston Autoa. Liikenne Oy:llä oli vajaat sata bussia, mutta numerot olivat hajallaan välillä 1-285. Aluksi ei tehty mitään radikaaleja tiivistyksiä, ainoastaan muutama 200-sarjan bussi sai uuden numeron, jos vastaava luku oli alle 100-sarjassa vapaana. Näin esimerkiksi auton 269 uusi numero oli 69. Myöhemmin kuitenkin, kun alle sadan numeroita vapautui enemmän, siirrettiin kaikki 200-sarjan autot alle sadan-numeroille. 269>69 –tyyppinen vaihdos onnistui melko usean auton kohdalla, muille annettiin uudet numerot ilman mitään kytkentää vanhaan numeroon. Muutoksen jälkeen Liikenne Oy:n bussit olivat nyt siis alle sadan- ja 100-sarjan numeroilla.

Vuonna 1994 uusi isäntä hankki ensimmäiset uudet autot Liikenne Oy:lle. Nämä, kuten myös sen jälkeen hankitut bussit sijoitettiin numerosta 101 ylöspäin. Myöhemmin päätettiin sijoittaa koko Liikenne Oy:n kalusto 100-sarjaan. Suurin osa alle 100-luvuilla olleista autoista saatiin nyt vastaavalle numerolle 100-sarjassa. Esimerkkinä vaikkapa rekisteritunnuksella ZAS-210 ollut bussi: se oli alun perin numero 242, sitten 42 ja nyt siitä tuli 142.

Uusilla autoilla päästiin numeroon 137, ennen toiminnan lopettamista vuonna 2001. Viimeisinä vuosina kaikkien Liikenne Oy:n bussien numerot olivat 100-sarjassa.