Yhteystiedot

kny@netti.fi

Korikoodit

KORIMALLIKOODI-EHDOTUS

                                                                                                         

 

3             3B          4             4B          4X          P1           K1          K2         

 

T1          T2          T2h        11B        11hB                    

 

 

Koritehtailla on ollut vuosien mittaan monia erilaisia malleja ja useita versioita. Näistä monille ei korinvalmistajilla ole ollut mitään mallimerkintää. Myöhemmille tuotteille ovat koritehtaatkin käyttäneet omia merkintöjään ja lisäksi SLHS:lla on oma koodijärjestelmänsä. Nämä tunnisteet eivät kuitenkaan aina ole johdonmukaisia. Esimerkiksi koritehtaan mallinumero nousee yhtä suuremmaksi yhtälailla täysin uudennäköisen mallin yhteydessä kuin myös silloin, kun kori saa vaikkapa vain uudenlaisen maskin, perusmuotoilun pysyessä ennallaan. Samanlaista epäjohdonmukaisuutta esiintyy myös SLHS:n koodeissa – numero kasvaa yhtä suuremmaksi niin suuren kuin pienenkin uudistuksen yhteydessä.

SLHS:n koodeissa ei myöskään rinnakkaismalleja saada merkittyä johdonmukaisesti, kun kaikki mallit pyörivät samassa numerosarjassa. Esimerkiksi Wiima M301 /302/303/304/305 (valmistajan mallimerkintä) on SLHS-koodeissa Wi 8, mutta sen seuraaja Wiima Combi onkin Wi 12 eikä Wi 9, koska samaan aikaan valmistetut muut mallit ovat saaneet tunnukset 9, 10 ja 11.

Voidaan tietenkin sanoa, ettei koodien tai mallimerkintöjen epäjohdonmukaisuus ole niin suuri ongelma – pääasia, että mallilla on jokin tunniste. Näin varmasti onkin, mutta kun meillä nyt on nähtävissä koko 1900-luvun nokkabussiajan jälkeinen korituotanto, on oivallinen tilaisuus ryhmitellä kaikki mallit yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. Tämä ehdotus ei siis luokittele nokkabussikoreja, vaan liikkeelle lähdetään bulldog-aikakaudesta. Järjestelmän tarkoitus on saada jokaiselle korimallille valmistajasta riippumatta yhdenmukainen mallisukupolveen perustuva tunnuskoodi.

 

 

Koodiehdotus

Jokaiselle käsiteltävälle korimallille on kehitetty tunnus, jota voidaan halutessa käyttää valmistajan mallimerkinnän asemesta tai sen täsmentämiseksi. Koodista käy ilmi mallisukupolvi, pikkumuutokset, rinnakkaismallit ja rinnakkaisversiot. Koodilla saadaan tarkat tiedot mahtumaan pienempään tilaan kuin mallinimeä käyttäen – esimerkiksi kalustoluettelossa.

Korikoodilla kuvataan pääasiassa korin muotoilua. Mallisukupolvissa on kuitenkin erotettu puukoriaika teräs/alumiinikoreista. Joskus myös korin rakenne muutenkin saattaa vaikuttaa, esimerkiksi silloin kun ulkonaisesti verraten vähän eroava uusi malli kuitenkin rakenteellisesti eroaa merkittävästi edeltäjästään. Korin varustelu sen sijaan ei vaikuta koodiin. Ovijärjestyksellä, istuinmallilla, kattokanavilla ym. ei siis tässä ole merkitystä. (Aivan kuten kolmannen sukupolven Ford Escort on kolmannen sukupolven Escort riippumatta siitä onko auto kaksi- tai neliovinen – L- tai XL-varusteinen). Bulldog/hetku/nivel/teli- tai muut vastaavat ominaisuudet eivät myöskään vaikuta peruskoodiin. Sen sijaan eri korkeusversiot erotellaan.

 

Koodin tarkempi määrittely

Bussikorit jaetaan tässä kolmeen pääryhmään: yleiskorit, erilliset katurikorit ja erilliset turistikorit. Koodeissa otetaan huomioon samaan aikaan valmistettavat rinnakkaismallit, jotka saadaan merkittyä omiin sarjoihinsa ja näin jokaisen mallin korvaava uusi malli saadaan seuraavalle numerolle.

Yleiskorilla tarkoitetaan tässä tehtaan yleismallia, josta on tehty busseja kaikkiin käyttötarkoituksiin – katurista täysturistiin. Aikaisemminhan ei koritehtailla yleensä muita malleja ollutkaan.

Katuri- / turistikoodeja käytetään vain silloin kun kyseessä on nimenomaan katuri/turistikäyttöön tarkoitettu erillinen, yleiskorista ulkonäöltään täysin poikkeava malli. Yleiskorilla käytetään siis aina yleiskorin koodia, vaikka se olisikin katuri- tai turistivarusteltu.

 

Mallien muutokset

 

Korimallien muutokset on jaettu neljään ryhmään, joiden mukaan koodit muotoutuvat:

1. Mallisukupolven vaihdos, täysin uudennäköinen korimalli syrjäyttää edellisen mallin.

 

2. Pikkumuutos (face-lift) korin perusmuotoilun pysyessä samana.

 

3. Rinnakkaismalli, täysin erinäköinen samaan aikaan valmistettava malli.

 

4. Rinnakkaisversio, perusmallin lähes samannäköinen versio, mutta erilainen otsa tms.

 

 

1. Mallisukupolven vaihdos

Yleiskorin koodi on numero joka kuvaa kyseisen korin valmistussukupolvea – puukoreilla kuitenkin P-etuliitteellä. Numeron perään voidaan merkitä kirjain A, jos halutaan erottaa alkuperäismalli myöhemmistä face-lift-versioista. Esimerkiksi Wi 1, Wi 2, Wi 3, Ku P1 jne. (Tai Wi 1A jne.) Katurikoreilla käytetään vastaavasti K1, K2 jne, turistikoreilla vastaavasti T1, T2 jne. Yleismallista tehdyn katurin tai täysturistin yhteydessä EI K/T-etuliitettä siis kuitenkaan käytetä.

Esimerkkejä: Wiima m64 > m68 (tässä koodijärjestelmässä Wi 3 > 4), Ajokki Suomunokka > Ovaalikeula (Aj 2 > 3).

 

Jos korivalmistaja on aluksi tehnyt puukoreja (P1, P2 jne.), aloitetaan teräs/alumiinivalmistuksen alkaessa mallisukupolvinumerointi uudestaan ykkösestä (mutta ilman P-etuliitettä).

 

2. Pikkumuutos (face-lift)

Lisätään numeron perään B, C, D, F, G. (E, K-Z –kirjaimet kuvaavat muita asioita, ks. eteenp.)

Esimerkkejä: Wiima Combi 310 > 311 (Wi 7 > 7B), Ajokki 5000D > 5000E (Aj 9 > 9B), Lahti 430 Falcon > 431 Falcon (La 3 > 3B).

 

 

3. Rinnakkaismalli

Samaan aikaan valmistettava kokonaan erinäköinen ensimmäinen rinnakkaismalli saa koodin 101 (P101 / K101 / T101). Jos rinnakkaismalleja on vielä toinenkin, annetaan sille tunnukseksi 201 (P201 / K201 / T201). Pikkumuutos 101-mallilla on 101B ja uusi sukupolvi on 102.

Esimerkki: Lahti 10, Lahti 20 (La 1, La 101).

 

4. Rinnakkaisversio

Rinnakkaisversio on sellainen malli, joka periaatteessa on samannäköinen kuin perusmallinsa, mutta siinä on erilainen otsa tms. eikä se ole perusmallin seuraaja (kuten ei rinnakkaismallikaan) vaan samaan aikaan valmistettava versio. Ensimmäinen rinnakkaisversio merkitään laittamalla koodinumeron perään X. Jos samasta korimallista on vielä lisää erilaisia rinnakkaisversioita, merkitään ne Y ja Z-liitteellä. Joitakin yleisiä rinnakkaisversioita varten on kuitenkin oma tunnuskirjaimensa: K=katuriversio, h=korkeampi versio, (hh=vielä korkeampi jne.) ja T=turistiversio, P=puolimatala, E=edestä matala, L=kokomatala.

Esimerkki: Wiima m68, m68 Lux (Wi 4, 4X), Ajokki 6000 Jaspis, 7000 Ametisti (Aj T1, T1X), Lahti 31, 30 (La 2, 2K), Lahti 31, 32, 33 (La 2, 2h, 2hh).

 

 

Koodikokonaisuus

Joissain poikkeustapauksissa koodista voi muodostua melko pitkä, jos kyseessä on vaikkapa korkein versio turistikorista useiden pikkumuutosten jälkeen (esimerkiksi Delta Jumbostar = T2hhhC). Silloinkin tunnus on kuitenkin johdonmukainen.

Face-lift-versiota kuvaava kirjain (A / B-E) tulee aina viimeiseksi

Jos korimallia valmistetaan samaan aikaan esimerkiksi erilaisilla lampunkehyksillä, takavaloilla tms. ei näillä pienillä eroavaisuuksilla ole erillisiä koodimerkintöjä. Sen sijaan jos vaikkapa lamput ovat olleet kulmikkaat ja ne vaihtuvat pyöreisiin tietystä vuosimallista lähtien – silloin voidaan tällainen pienikin muutos merkitä B-versioksi.

 Esimerkkitaulukko Lahden Autokorin malleista koodiehdotuksineen