Liikennöitsijöiden bussityyppiesittelyjä

Katsaus joidenkin liikennöitsijöiden bussikalustoon. Tarkoitus on antaa vain yleiskuva tyypeistä ja sarjoista. Autotyypistä esitetään yleensä yksi esimerkkikuva ja sarjoista hankinta-ajankohta, numerot sekä perustietoja koodimuodossa.

Paikallislinjat - Espoon Auto - Transbus - Stagecoach

(Espoon Auto kaupungin omistuksen ajalta)

Concordia Bus Finland - Nobina

Helsingin Bussiliikenne    (= Koiviston Auto Helsinki)

Taksikuljetus

Tammelundin Liikenne Oy