Nobinan ja sen edeltäjien bussien numerointi

(Päivitetty 21.9.2023)

Nykyinen Nobina tunnettiin aikaisemmin nimellä Concordia Bus Finland ja sitä ennen Stagecoach Finland ja Swebus Finland. Nämä puolestaan koostuivat vanhoista yhtiöistä, kuten TransBus, Paikallislinjat, Espoon Auto ja Juhanilan Linja.

Liikennöitsijät käyttivät yleensä perinteistä numerointijärjestelmää, jossa bussit numeroitiin ykkösestä ylöspäin niin pitkälle kuin autoja riitti. Vapautunut numero täytettiin ensi tilassa uudella bussilla.

Paikallislinjat Oy

Erkki Immosen omistamalla Paikallislinjat Oy:llä oli 1970-luvun alussa noin 30 bussia. Numero 30 ylitettiin vuonna 1971, ja vuonna 1975 päästiin jo 36:een. Vuodesta 1976 alkaen järjestelmää täsmennettiin siten, että muita hienommat bussit pyrittiin numeroimaan tasakymmenille. Niinpä esimerkiksi tuona vuonna keskenään samantapaisten puolituristibussien 37...42 väliin sijoitettiin numerolle 40 täysturistiksi varusteltu pikkubussi.

Vuonna 1978 Paikallislinjat Oy siirtyi Espoon kaupungin omistukseen, ja pian myös liikennöitsijä Åke Wickströmin yritys siirtyi kaupungille. Wickströmin toiminnot sulautettiin Paikallislinjoihin. Wickström käytti perinteistä numerointia, ja tunnisteet ylsivät lähelle kolmeakymmentä. Bussit olivat suurelta osin hyvin vanhoja, ja vain osa jäi Paikallislinjoille käyttöön. Autot säilyttivät alkuperäiset numeronsa siitäkin huolimatta, että Paikallislinjoilla oli jo samannumeroinen vaunu. Jopa niin tapahtui, että Paikallislinjojen hankkiessa toukokuussa 1979 uusia busseja, näistä yksi sai saman numeron (6), kuin mikä entisellä ÅW:n autolla jo oli. 

Numero 50 saavutettiin 1983 ja 60 vuonna 1985. Uudet katurit hankittiin 1986 numeroille 58, 59, 61 - 64.

Juhanilan Linja Oy

Alun perin Kauko Tyllilän omistama Juhanilan Linja Oy siirtyi Tarmo Laineen omistukseen vuonna 1978. Juhanilan busseilla käytettiin tuolloin numeroita 1...26. Vuonna 1980 Tarmo Laine hankki omistukseensa myös Espoon Auto Oy:n. Juhanilan Linjan suurimman numeron haltija myytiin vuonna 1983, ja sen jälkeen suurin tunniste oli 25. Kuitenkin jo samana vuonna alettiin Juhanilan uusia busseja merkitä Espoon Auton numeroille (130- ja 140-sarjat).

Espoon Auto Oy

Espoon Auto oli alun perin porvoolaisten Norrgårdin veljesten vuonna 1954 perustama yhtiö. Jo vuonna 1956 osa omistuksesta siirtyi Kauko Sällälälle, ja myöhemmin yritys tuli kokonaan hänelle. Espoon Autolla numerot ulottuivat heti perustamisensa jälkeisinä alkuvuosina 1950-luvulla yli kolmenkymmenen. Numero 40 saavutettiin vuonna 1958, nro 50 vuonna 1962 ja 60 vuonna 1964. Pari vuotta myöhemmin oltiin jo 70:ssä. Luvut 80 ja 90 menivät rikki vuosina 1967 ja 1970. Satasen rajapyykille päästiin vuonna 1972. Jo samana vuonna ehdittiin 110:een, mutta 120 havaittiin vasta 1980-luvun alkupuolella. Tuolloin yhtiö oli jo Tarmo Laineen omistuksessa.

Vuonna 1983 annettiin yhdelle käytettynä hankitulle pikkubussille sen rekisteritunnuksen mukainen numero 170, vaikka muuten oltiinkin menossa vasta 130-sarjassa. Vuosikymmenen puolivälissä annettiin uusille autoille 140- ja 150-sarjan tunnisteita. Tosin pari yksittäistä bussia sai numerot 150 ja 160 jo vuonna 1984.  

Espoon kaupungin yhtiöt

Vuonna 1986 siirtyivät myös Espoon Auto ja Juhanilan Linja Espoon kaupungin omistukseen. Seuraavana vuonna Juhanilan Linja sulautettiin Espoon Autoon, joten kaupungilla oli nyt omistuksessaan Paikallislinjat Oy ja Espoon Auto Oy. Bussien numerointi yhtenäistettiin. Espoon Auton kylkinumerot jäivät ennalleen. Juhanilan vanhat bussit (1982 ja vanhemmat) sijoitettiin Espoon Auton bussien perään 150- ja 160-sarjoihin. Muutama Juhanilan vaunu säilytti vanhan numeronsa, mikäli tämä tunniste oli Espoon Autolla vapaana. Uudemmat Juhanilan autothan olivat jo valmiisti Espoon Auton sarjoissa. Paikallislinjat Oy:n bussit 1 - 64 numeroitiin vanha numero runkonaan 200-sarjaan, siis 201 - 264. Yhtiöissä tehtiin myös linjajärjestelyjä. Länsiväylän linjat keskitettiin Espoon Autolle ja Turuntien suunnan reitit Paikallislinjoille. Espoon Auton Turuntien reittejä siirrettiin Paikallislinjoille ja näin myös kalustoa siirrettiin. Siirrettyjä busseja numeroitiin Paikallislinjoilla 265:stä eteenpäin. Myös numero 299 tuli käyttöön, vaikka välissä olikin tyhjää.

Uutta kalustoa alettiin hankkia vuonna 1988. Näidenkin kohdalla noudatettiin samaa käytäntöä. Espoon Auton nimiin hankitut bussit sijoitettiin alle sadan- ja 100-sarjaan ja Paikallislinjojen uutuudet 200-sarjaan. Myydyiltä busseilta vapautuneet numerot täytettiin heti, joten isonkin uuden bussisarjan tunnisteet olivat hajallaan siellä täällä.

Vuoden 1989 lopulla Espoon Auto yhdistettiin Paikallislinjoihin. Keväällä 1990 Paikallislinjat Oy:n nimi muutettiin muotoon Oy Espoon Auto Ab. Yhdistymisen myötä yhtiö jaettiin kahteen osaan. Entinen Espoon Auto oli nyt Länsiväylän yksikkö ja entinen Paikallislinjat Turuntien yksikkö. Bussien numeroinneissa jatkettiin edelleen entistä jakoa. Sittemmin jaosta vähitellen luovuttiin, ja koko yhtiön kalusto oli nyt numeroilla 1...299. Suurienkin bussisarjojen numerot ripoteltiin sinne tänne. Sarja, jossa kaikki autot sijoittuivat peräkkäisille numeroille , oli harvinaisuus. Tällainen käytäntö oli näinkin suuressa yhtiössä hyvin sekavaa.

Sarjojen ripottelu yksittäisille välinumeroille johtui ainakin osittain yhtiön uuden Klovin varikon parkkipaikkatunnisteista. Keksittiin nimittäin, että bussin parkkipilttuun numero on sama kuin autonnumero. Yksittäisiä vaunuja myytäessä ei vapautunutta parkkiruutua kannattanut jättää tyhjäksi, vaan se täytettiin ensi tilassa uudella autolla. Aivan täysin ei kuitenkaan oltu tämän järjestelmän vankeja. Parkkipaikkojen numeroläpyskät olivat nimittäin siirreltäviä. Aikataulukauden alussa kartoitettiin kalustotilanne. Jos numeroissa oli tyhjiä välejä, siirreltiin paikkaläpyskät siten, ettei tyhjää numeroa varten tarvinnut jättää tyhjää paikkaa.

Swebus, Stagecoach ja Concordia

Vuonna 1994 ruotsalainen Swebus rantautui Suomeen ostamalla TransBusin. Seuraavana vuonna Espoon kaupunki myi Espoon Auton Swebusille. Perustettiin Suomen emoyhtiö Oy Swebus Finland Ab, aputoiminiminään Espoon Auto ja TransBus. TransBusin autot pysyivät aluksi omilla alle sadan numeroillaan, vaikka ne olivat samoja, kuin Espoon Autolla. Espoon Autolta siirrettiin joitakin busseja Transbusin varikolle, ja ne numeroitiin 300-sarjaan.  Swebusin taustaomistajaksi vaihtui brittiläinen Stagecoach vuonna 1996. Tällä ei aluksi ollut vaikutusta Suomen yhtiön toimintaan, mutta vuonna 1998 aputoiminimistä luovuttiin, ja emoyhtiön nimeksi vaihdettiin Stagecoach Finland Oy Ab. Nyt entiset Transbusit numeroitiin uudelleen vanha tunnus runkonaan 300-sarjaan.Tämän jälkeen Stagecoachin kalusto oli sekavana rykelmänä välillä 1...399. Jo seuraavana vuonna Stagecoach päätti luopua pohjoismaisista toiminnoistaan, ja kaupat tehtiin norjalaisperäisen Concordia Busin kanssa alkuvuodesta 2000. Yhtiön nimi oli nyt Concordia Bus Finland Oy Ab. Autojen numerosekamelska jatkui edelleen, ja bussikalusto oli yhtenä kaaoksena ykkösestä päälle kolmensadan.

Vuonna 2003 tuli vihdoin pääkonttorista määräys numeroinnin selkiyttämisestä. Tulevat bussit päätettiin nyt numeroida yhtenäisesti ja selkeästi 400:sta eteenpäin. Näin useankin kymmenen auton sarja sai numeronsa peräkkäin. 400-sarjaa täytettiin vuosina 2003 - 2007. Seuraava 500-sarja päätettiin osoittaa erityiskalustolle sekä tilapäiskäytössä olleille busseille. Vuonna 2007 hypättiin siis peruskalustossa 400-sarjasta 600-sarjaan. Nyt kävi kuitenkin niin, että yksi Volvo jäi erilleen sisaristaan. Vuonna 2007 hankittiin nimittäin sarja, jossa numerot lähtivät 483:sta. Mikäli 500-sarjaa olisi käytetty normaalisti, olisivat sarjan autot sijoitettu numeroille 483 - 500. Koska kuitenkin 500-sarja hypättiin yli, jäi sarjan viimeinen auto yksinään tunnisteelle 600. Numerointi jatkui 600-sarjassa, ja jo seuraavan vuoden 2008 joulukuussa saavutettiin 700.

Vuonna 2008 Concordia pilkkoi toimintansa kolmeen tytäryhtiöön. Tällä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta kaluston numerointiin. Tämä olikin hyvä, sillä autoja siirreltiin välillä tytäryhtiöltä toiselle. Erillinen numerointi olisi edellyttänyt jatkuvia numerovaihdoksia siirtojen yhteydessä.

Nobina Finland Oy

Vuoden 2009 joulukuussa Concordia vaihtoi nimensä Nobinaksi. Nousujohteisella linjalla jatkettiin, ja 800 saavutettiin joulukuussa 2012 ja 900 jo syyskuussa 2013.

Aivan ehdoton ei Nobinan nouseva numerosysteemi ollut. Yhtiön voitettua Lauttasaaren paketin, tuotiin Helsinkiin Ruotsista vanhoja teliautoja. Nämä numeroitiinkin silloin käytössä olleen 700-sarjan sijasta 300-sarjaan. Tämä oli poikkeavaa, sillä vuosina 2007 - 2008 käytettyinäkin hankitut bussit numeroitiin sillä hetkellä käytössä olleisiin 600- ja 700-sarjoihin. Yksi numero hypättiin 800-sarjassa yli, 821 jäi tyhjäksi.

Vuosina 2014 - 16 jatkettiin 900-sarjan täyttämistä. Alettiin lähestyä 900-sarjan loppua. Mitä tapahtuisi sen jälkeen? Jatkettaisiinko yli tuhannen, vai aloitettaisiinko uudelleen ykkösestä. Vihiä tulevaisuudesta saatiin elokuussa 2015. Silloin otettiin käyttöön runsaasti uusia busseja, sekä Norjasta uitettuja käytettyjä oslolaisautoja. Uusilla vaunuilla päästiin 980:een. Oslolaiset olisivat mahtuneet vielä tähän perään, mutta ne sijoitettiinkin numeroille 1 - 16 (myöhemmin vielä pari muutakin käytettyä numeroille 17 ja 18). Näytti siis siltä, että numerointi alkaa ykkösestä jo ennen 900-sarjan täyttymistä. Vaan ei sittenkään. Vehobussin Facebook-sivuilla julkaistiin kuva Nobinan syysliikenteen 2016 uusista Citaroista, ja kuvassa komeili auto numerolla 1000. Uusilla Mersuilla täytettiin 900-sarja loppuun ja jatkettiin tuhat-sarjaa ylöspäin.

Nobina pärjäsi kilpailuissa hyvin. Uutta kalustoa hankittiin runsaasti, ja jo joulukuussa 2018 voitiin havaita auto nro 1100.

Numerointitilanne vuoden 2018 lopulla (Lähde: Bussikirjasto.fi / Miskan kalustolistat)

Alle sadan numerot: Käytössä 1 - 18

100-sarja: Tyhjä, viimeinen poisto vuonna 2016

200-sarja: Tyhjä, viimeinen poisto vuonna 2016

300-sarja: Tyhjä, viimeinen poisto vuonna 2016

400-sarja: Käytössä 478 - 499

500-sarja: tyhjä

600-sarja: Käytössä 600 - 642, 649 - 679

700-sarja: Käytössä 711 - 799

800- ja 900-sarjat: Kaikki käytössä (paitsi 821)

1000 - 1099: Kaikki käytössä

1100 - : Täyttäminen juuri aloitettu

Uusia busseja hankittiin kiivaasti, ja vuoden 2019 joulukuussa saavutettiin jo 1200.

Vuonna 2021 Nobina aloitti liikennöinnin myös Turussa. Uutta kalustoa hankittiin sinne, kuten myös runsaasti HSL-alueelle. Kesällä 2021 numeroissa ylitettiin 1300.

Kesällä 2021 päästiin HSL-alueen busseissa numeroon 1294, ja näiden perään numeroitiin Turun bussit välille 1295 - 1337. Johdonmukainen nouseva systeemi katkesi kuitenkin yllättäen syksyllä 2021, kun HSL-alueelle ilmestyi kaksi bussia tunnisteilla 1553 ja 1554.

Nuo kaksi autoa 1500-sarjassa olivat kuitenkin poikkeus. Vuonna 2022 uudet bussit sijoitettiin edellisten 1300-sarjalaisten perään ja 1400:kin ylitettiin.