Ahvenanmaan rekisterikilvet

(Kuvat omia, ellei muuta mainittu).

Ensimmäinen automobiili otettiin Ahvenanmaalla käyttöön vuonna 1904. Rekisterikilvet ilmestyivät  autoihin kuitenkin vasta 1923. Kilvet olivat valkopohjaisia mustilla merkeillä. Kilpiin sijoitettiin ÅL ja enintään kolme numeroa (ÅL 123). Fontteja oli aluksi ilmeisesti monenlaisia, mutta myöhemmin siirryttiin samantapaiseen kirjasintyyppiin kuin manner-Suomessa.

Vuonna 1952 maakunta halusi varata omaan käyttöönsä tunnukset ÅL 1 - 20. Yksityisessä omistuksessa olleet autot näillä kilvillä rekisteröitiin uudelleen suuremmilla numeroilla.

ahvenanmaan_kilpi_1.jpg

1950-luvun puolivälissä autojen lukumäärä ylitti 1000, ja siksi siirryttiin nelinumeroisiin kilpiin (ÅL 1234). Tämän jälkeen numerot riittivät pitkäksi aikaa, kun lisäksi vanhoja vapautuneita numeroita käytettiin uudelleen.

ahvenanmaan_kilpi_2.jpg

1981: Kolme kirjainta ja enintään kolme numeroa

Vuonna 1981 kilven sisältöä uudistettiin. Nyt otettiin käyttöön aakkosittain juokseva kolmas kirjain ÅL:n perään. Numeroiden määrä rajattiin kolmeen (ÅLA 123). Käytössä olivat siis tunnukset ÅLA 1 - ÅLZ 999.

oolanti002.jpg

Vuonna 1981 käyttöönotettu versio. Kuva Heikki Salovaara

1992: Ahvenanmaan oma kilpimalli

Kesäkuun alussa 1992 irtauduttiin Ahvenanmaalla kokonaan manner-Suomen kilpimallista, ja esiteltiin täysin omanlainen rekisterikilpi. Laatta oli edelleen valkopohjainen, mutta nyt siihen sijoitettiin Ahvenanmaan vaakuna ja lippu, sekä niiden väliin "ÅLAND"-teksti. Varsinainen tunnusosa sisälsi edelleen kolme kirjainta ja enintään kolme numeroa (ÅLA 123). Teksti merkittiin nyt sinisellä.

oolanti005.jpg

Ahvenanmaan uusi, vuonna 1992 käyttöönotettu kilpimalli. Kuva Heikki Salovaara

oolanti009.jpg

Uusi kilpimalli kaksinumeroisena. Kuva Heikki Salovaara

Myöhemmin tunnuksista alkoi kuitenkin olla pulaa, ja siksi otettiin käyttöön neljäs numero (ÅLA 1234).

oolanti004.jpg

Kuva Heikki Salovaara

1992: Persoonalliset kilvet

Samaan aikaan kilpien ulkonäköuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön myös maksulliset persoonalliset kilvet. Toisin kuin mantereella, jossa maksullistenkin kilpien piti noudattaa peruskaavaa, Ahvenanmaalla sai tunnuksen valita hyvin vapaamuotoisesti. Kilpeen kelpasi vaikkapa vain pelkkä numero tai nimi. Vaikka auton omistaja käyttikin erityiskilpeä, annettiin joka liikennevälineelle kuitenkin myös virallinen ÅL-tunnus, joka näkyi pienellä tekstillä erityiskilven oikeassa yläreunassa. Persoonallisen tunnisteen sai 15 vuodeksi, ja sen saattoi autoilija siirtää seuraavaan autoonsa. Vanha kaara sai tässä vaiheessa sille varatun normaalikilven.

ahvenanmaan_p_kilpi.jpg

2011: Nykyinen versio käyttöön

Vuonna 2011 alkoi kirjain-numeroyhdistelmistä olla pulaa. Oli keksittävä jotain uutta.

Keväällä otettiin uudistettu järjestelmä käyttöön. Kilven ulkonäkö säilyi ennallaan, mutta nyt tiputettiin kolmas kirjain pois, ja numeroiden määrä nostettiin viiteen (ÅL 12345). Tämä on nyt tällä hetkellä voimassa oleva järjestelmä Ahvenanmaalla.

Persoonallisten kilpien käyttö jatkuu ennallaan.

oolanti008.jpg

Ahvenanmaan nykyinen kilpimalli; ÅL ja enintään viisi numeroa. Kuva Heikki Salovaara

Lähdetietoja
Bo Ahlnäs: Ålands busshistoria