Linja 246

hkl_37_linjakilpi246.jpg

Linjan 246 tarina

Linja 246 liikennöi Helsingin keskustasta Espoon Viherlaaksoon 1963 - 2002. Sen jälkeen se korvattiin liityntälinjalla 26.

Tässä käsiteltävällä reitillä ei ole mitään tekemistä nykyisen linja 246:n kanssa. Uudistuksessa 2010-luvulla linjanumerointi laitettiin suurelta osin uusiksi. Entistä reittiä 246 vastaa nykyään jossain määrin Lähibussi 225.

Tällä sivustolla on kotilinjatarina Viherlaaksosta Honkavaarantien pysäkiltä Helsingin keskustaan. Siinä käsitellään laajasti linjaa 246, joten tämä juttu on tiivistetty luettelomainen selvitys reitin vaiheista.

Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran Hetku-lehdessä 2/2003 on myös laaja artikkeli linjasta 246.

1963 - 64
Viherlaaksoon alettiin rakentaa useista taloista koostuvaa Asunto Oy Lipparantaa (nykyään Viherlaaksonranta 3 - 7). Liikennöitsijä Otto Nyberg alkoi kuljettaa tilausajoluonteisesti rakennustyöläisiä Helsingin keskustasta Viherlaaksoon Törmäniityntien ja Viherlaaksonrannan (Lipparanta) risteykseen.

1964
Reitti vakinaistettiin. Lähtöpaikka sijaitsi Helsingin linja-autoasemalla laiturissa 32A. Linja kulki Mannerheimintietä Haagan sivuitse Pitäjänmäkeen ja Leppävaaraan. Matkaa jatkettiin edelleen Turuntietä Viherlaaksoon. Ajo tapahtui silloin ostoskeskuksen editse nykyisen Viherlaaksontien yli Törmäniityntielle. Uusien kerrostalojen kohdalta käännyttiin oikealle Lipparantaan (Viherlaaksonranta). Päätepysäkki sijoitettiin nykyisen Viherlaaksonranta 7:n kohdalle.

Otto Nybergin kalustoa

Nybergin perusbusseina toimivat Bedford SB 8-autot Kutter 4- ja 5-koreilla. Vuosien 1964 - 65 uushankintoihin kuuluivat kaksi Büssing Konsul 10-vaunua Kutter 6-korilla. Myös Kutter 4- ja Helko-koreilla varustetut Sisu ja Vanaja olivat käytössä. Viimeisimmäksi hankinnaksi jäi Scania-Vabis B76 Kutter 7-korilla vuodelta 1967.

Otto Nybergin bussit maalattiin tummansinisiksi vaalealla kylkiraidalla.

nyberg_otto_tvkuva.jpg

Otto Nybergin Bedford / Kutter Mannerheimintieltä. Otos videofilmiltä. Timo-Pekka Langen kokoelma.

1968
Otto Nyberg lopetti liikennöinnin, ja Lipparannan reittiä alkoi ajaa Paikallislinjat Oy.

Paikallislinjat Oy:n peruskalustona toimivat 1962-malliset Volvo B635 / Wiima M-59-bussit. Myös uudempia Volvo B635 / Wiima M-64-puolituristeja käytettiin. Vuonna 1969 ajoon saatiin keskimoottorisia Volvo B58-autoja Wiiman uudella M-68 vakio-korilla.

Paikallislinjat Oy:n bussit esiintyivät kermanvärisessä pohjasävyssä viininpunaisin raidoin.

1960-luvun loppupuoli
Lipparanta- ja Honkavaara-tiet yhdistettiin.Linjaa jatkettiin pohjoiseen kerrostalorakentamisen myötä; ensin Honkavaarankujan risteyksen kohdalle, ja sen jälkeen Humisevanportin tienoille.

Vuosikymmenen vaihde
Törmäniityntieltä Lipparannan läpi Pohjoiselle Viherlaaksontielle kulkeva katu sai nimen Viherlaaksonranta. Lipparannan reitti laitettiin kulkemaan uudella tavalla. Turuntietä tultiin entiseen tapaan ostoskeskuksen editse, josta käännyttiin oikealle Lähderannan suuntaan menevälle tielle (nykyään Kievarinraitti-kävelytie). Siitä käännyttiin vasemmalle Viherlaaksonrantaan. Tämä katu ajettiin päästä päähän. Päätepysäkki sijoittui aluksi ehkä Viherlaaksonrannan ja nykyisen Törmäniityntien risteykseen. Todennäköisesti kuitenkin ajettiin tästä vielä eteenpäin Törmäniityntietä Törmäniitynahteen risteykseen. Ainakin vuonna 1973 päätepysäkki oli tässä.

1972
Viherlaaksoon valmistui uusi pääkatu Pohjoinen Viherlaaksontie (nykyinen Viherlaaksontie), joka korvasi entisen ajoväylän Lähderannan suuntaan. Vanha tie muutettiin Kievarinraitti-nimiseksi kevyen liikenteen raitiksi. Turuntieltä käännyttiin Pohjoiselle Viherlaaksontielle, ja autoliikenne kulki uutta katuosuutta pitkin. Ostoskeskuksen editse ei enää ajettu.

Vuoden 1972 lopulla kaikki seutulinjat saivat yhtenäiset linjanumerot. Lipparannan reitti sai tunnuksen 246. Paikallislinjat Oy ei kuitenkaan pitänyt mitään kiirettä linjanumeron käyttöönotolla.

Jo aikoinaan Otto Nyberg ajoi tilausajoluonteisesti työntekijöitä Kilon teollisuusalueelle (Karamalmi). Linjaliikenteen alettua Lipparantaan, liitettiin nämä Kilon teollisuusalueen ajot Lipparannan reittiin. Osa Lipparannan linjan vuoroista siis kiersi Karamalmin kautta. Linjanumero 246:n käyttöönoton jälkeen merkittiin nämä Karamalmin vuorot linjaksi 246K. Aikatauluun nämä K-vuorot merkittiin kuitenkin kirjaimella A. 

IMG_20201004_150352.jpg

246:n aikataulu vuodelta 1974.

Paikallislinjat Oy:n kalustoa 1970 - 75

Vuonna 1970 yhtiön vakiokoriksi valittiin puolituristimallinen Wiima M-68 Lux 1-0-1-ovilla. Viiden vuoden aikana lähes kaikki uudet bussit varustettiin tällä korimallilla. Alustamalleja sen sijaan oli kolme; etumoottorinen (hetku) Volvo B57, keskimoottorinen Volvo B58 sekä keskimoottorinen puoliautomaattivaihteinen Leyland Leopard. Linjalla 246 ajoivat vakioina ainakin vuoden 1972 Leyland nro 13, vuoden 1974 hetku-Volvo nro 2 (vuodesta 1975 nro 32), sekä samalta vuodelta Leyland nro 22. Paikallislinjat harjoitti paljon tilausajoliikennettä, ja uudet bussit sijoitettiin yleensä ensimmäiseksi vuodeksi tilauajoihin, ja linjaliikenteeseen vasta vuoden ikäisinä uusien bussien tultua taas tilausajokäyttöön. Jotkut autot varusteltiin tavallista paremmin. Tällaisia olivat vuoden 1973 Volvot 5 ja 8, sekä vuoden 1974-auto 22. Autot 5 ja 8 varustettiin myös poikkeuksellisesti takaoven sijasta keskiovella. 

Kolmeen vanhaan bussiin (nrot 10, 26 ja 27) vaihdettiin eteen linjanumeron sisältävä linjakilpi. Muuten linjanumerot otettiin busseissa käyttöön vasta vuosimallista 1974 alkaen.

pal_32_001.BMP.jpg

Paikallislinjat 2 > 32, Volvo B57 / Wiima M68 Lux m/74 Viherlaaksonranta 10:n kohdalla.

1976
Päätepysäkki siirrettiin nk. pikkuostarille, Lipparannan pienen liikekeskuksen edustalle. Paikalla on nykyään Asunto Oy Viherlaaksonheikin tammikuussa 2022 valmistunut kerrostalo.

Helsingin linja-autoasemalla uusittiin kaikki lähiliikenteen bussilaiturit. Ensimmäisenä valmistui nk. Kampin kenttä. Sen jälkeen alettiin uusia linja-autoasemarakennuksen länsipuolella olevia laitureita. Tämän alueen bussit siirrettiin nyt väliaikaisesti Kampin kentälle, ja linja 246 lähti nyt laiturista 56. Muutostyön valmistuttua palasi 246 entiselle lähtöalueeleen laituriin 32.

1978 - 1979
Paikallislinjat Oy:n omistajaperhe Immoset halusivat luopua bussiliikennöinnistä. He myivät yrityksensä joulukuussa 1978 Espoon kaupungille. Samaan aikaan myös liikennöitsijä Åke Wickström halusi luopua, ja myös hän myi liiketoimintansa kaupungille. Åke Wickströmin toiminnot yhdistettiin Paikallislinjoihin.

Paikallislinjat Oy:n busseja 1970-luvun lopulla

Erkki Immonen teki kalustopolitiikassaan täyskäännöksen vuonna 1976. Korit tosin pysyivät Wiima-merkkisinä, mutta alustat vaihdettiin nyt Scanioihin. Uusi perusbussi varustettiin Wiiman uudella M200-korilla ja hetkumallisella Scania BF11-alustalla. Kaksi autoa sai puoliautomaattivaihteiston, muut olivat keppivaihteisia. Vuodesta 1977 alkaen lähes kaikki bussit varustettiin puoliautomaattivaihteistolla. Vuoden 1979 bussit tulivat liikenteeseen jo kaupungin omistuksen aikana. Ne oli ilmeisesti kuitenkin tilannut Immonen, sillä ne olivat samanlaisia, kuin aikaisemmatkin hankinnat.

pal_208_10-copy-copy.jpg

Paikallislinjat 8 > 208, Scania BF111 / Wiima M200 vuodelta 1978.

Uuden omistajan vaikutus näkyi varsinaisesti vasta vuonna 1980, jolloin koriksi valittiin oman kunnan tuote Kutter 9. Alustana edelleen puoliautomaattivaihteinen Scania BF111.

Linjaa 246 liikennöi nyt siis Espoon kaupungin omistama Paikallislinjat Oy. Immosen väristen bussien lisäksi reitillä saattoi joskus nähdä entisen Wicktrömin sinisen bussin. Useat niistä olivat hyvin vanhoja, ja suuri osa poistettiin liikenteestä alkuvuonna 1979. Vanhin pidempään Paikallislinjoille jäänyt Wickströmin auto oli nro 19 Scania B110 / Kutter 7 vuodelta 1969. Vuosilta 1971 - 72 periytyivät autot 21 ja 22, Scania B110 / Kutter 8. Uusin bulldog-mallinen bussi oli nro 10, Volvo BB57 / Kutter 8 vuodelta 1973. Autot 3 ja 6 olivat Volvo B57 / Kutter 8-vaunuja vuosilta 1974 ja 1975. Vuoden 1976 hankintoja edustivat autot 1 ja 9, Scania BF86S / Kutter 8. Uusin Åke Wickströmin bussi oli nro 8, tyypiltään kuten autot 1 ja 9.

1.6.1980
Kaupungin omistus näkyi myös siten, että aikataulujen ulkoasua muutettiin vuonna 1980. Eri linjoja liitettiin samaan aikatauluun, ja nyt vihdoin linja 246 K-vuorot merkittiin johdonmukaisesti aikataulussa K-kirjaimella A:n sijasta.

pal_222_117-copy.jpg

Paikallislinjat 22 > 222 Scania BF111 / Kutter 9 m/80 Lipparannan päätepysäkillä. Kuva on lavastus SLHS:n retkeltä. Juuri näin kuitenkin juuri tässä paikassa kyseinen bussi on seissyt 1980-luvulla. Tässä vaiheessa 22 on jo SLHS:n museoautona.

1982 Paluu Volvoihin

Vuonna 1982 tehtiin jälleen paluu Volvo-kalustoon. Tammikuusta 1982 eteenpäin uudet linjabussit olivat alustaltaan automaattivaihteisia keskimoottorisia Volvo B10M-tyyppejä Wiiman M-sarjan koreilla (M302, M303, M304). Puolituristi-istuimista luovuttiin, ja uudet autot olivat nyt pääsääntöisesti lähiliikennebusseja katuripenkein. Tällaisia autoja hankittiin vuoteen 1986 asti. Joukkoon eksyi aina välillä yksi puolituristi, jolla saatettiin ajaa reippaasti vähentyneitä tilausajoja.

IMG_20201004_150618.jpg

246:n kesäaikataulu vuodelta 1980.

1980-luvun puoliväli
Vuoden 1981 alussa perustettiin vanhan Laaksolahdentien linjan 247 tilalle uusi linja 247, joka ajoi Viherlaaksossa 246:n reviirillä Viherlaaksonrantaa. Vuosikymmenen puolivälissä 247:n vuorotarjontaa lisättiin voimakkaasti, ja samalla 246:n vuoroja vähennettiin.

1987
Linjan 246 lähtöpaikka Helsingin linja-autoasemalla siirtyi laituriin 35.

1987 - 1988 Vihreitäkin busseja

Vuonna 1986 Espoon Auto Oy ja Juhanilan Linja Oy siirtyivät myös Espoon kaupungin omistukseen. Juhanilan Linja yhdistettiin Espoon Autoon, mutta Paikallislinjat ja Espoon Auto säilytettiin aluksi erillään. Yhtiöiden työnjakoa selkiytettiin siten, että Paikallislinjat ajoi Turuntien linjoja ja Espoon Auto Länsiväylän linjoja. Espoon Auton Turuntien linjat siirrettiin Paikallislinjoille, ja näin myös Espoon Auton vihreätä kalustoa siirrettiin Paikallislinjoille, ja näitä saattoi joskus vilahtaa myös linjalla 246. Paikallislinjat Oy:n autojen numerot muutettiin vanha numero runkonaan 200-sarjaan.

Vuonna 1988 yhtiöiden yhteiseksi ulkoväriksi valittiin Espoon Auton vihreä. Puna-ruskea-keltaiset sisustusvärit taas periytyivät Paikallislinjoilta.

1989 - 1990
Kaksi erillistä yhtiötä yhdistettiin 1989 - 90. Syksyllä Espoon Auto Oy fuusioitiin Paikallislinjoihin. Huhtikuun alussa 1990 Paikallislinjat Oy:n nimi vaihdettiin muotoon Oy Espoon Auto Ab. Yhtiö jaettiin kahteen yksikköön. Entinen Paikallislinjat oli Turuntien yksikkö ja entinen Espoon Auto Länsiväylän yksikkö. Linja 246 kuului Turuntien yksikön reitteihin.

1990
Linja 246 laitettiin kiertämään myös Karakallion kautta.

Linja 247 ei enää kulkenut Viherlaaksonrannan kautta, ja 246:lle palautettiin tiheämpi liikenne.

Espoon Auton kalustoa 1990-luvun alkupuolella

1980-luvulla pääkaupunkiseudun perusbussiksi muodostui Volvo B10M / Wiima K202, jota myöhemmin alettiin kutsua myös nimellä Torni-Volvo. Paikallislinjoille ensimmäiset Torni-Volvot hankittiin joulukuussa 1988. Ne olivat automaattivaihteisia autoja, edelleen 1-0-1-ovilla. Seuraavana vuonna ovijärjestykseksi muutettiin 2-1-1, jota Espoon Auton puolella oli käytetty jo edellisenä vuonna. Tämän jälkeen molempiin yksiköihin hankittiin samanlaisia Torni-Volvoja vuoteen 1993 saakka. Vaihteiston merkki vaihtui Allisonista ZF:ään ja ovijärjestys muotoon 1-1-1.

esa_260_9006_kny_edited-2.jpg

Paikallislinjat > Espoon Auto 260, Volvo B10M / Wiima K202 "Torni-Volvo" linja-autoasemalla.

1994
Linjan 246 pyhävuorot lakkautettiin.

Tammikuu 1995
Espoon kaupunki myi Espoon Auton Ruotsin valtionrautateiden bussiyhtiölle Swebusille. Swebus oli jo edellisenä vuonna hankkinut omistukseensa TransBusin. Perustettiin Suomen emoyhtiö Oy Swebus Finland Ab, joka jakautui kahdelle aputoiminimelle Espoon Auto ja TransBus. Uusi valkoinen maalaustyyli vaaleanvihreällä helmaraidalla esiteltiin.

1996
Ruotsin Swebus myytiin brittiläiselle Stagecoachille. Kaupalla ei aluksi ollut mitään vaikutuksia Suomen liikennöintiin.

12.8.1996
Bussiliikenteen kilpailutuksen alettua, linja 246 laitettiin ensimmäiseen tarjouskilpailuun vuonna 1995. Voittajaksi selviytyi Swebus, joten sama liikennöitsijä jatkoi. Uuden sopimuskauden myötä 246 sai uusia puolimatalia Volvo B10B-LMF / Säffle 2000-busseja. Ruuhkavuoroissa nähtiin edelleen mm. Torni-Volvoja. Lähtölaituri Helsingissä muuttui, ja se oli nyt 36.

esa_133_kny_0_edited-1.jpg

Espoon Auto 133, Volvo B10B-LMF / Säffle 2000 m/96 linja-autoasemalla.

Huhtikuu 1998
Stagecoach halusi ottaa käyttöön oman nimensä ja värityksensä. Aputoiminimistä luovuttiin. Uudessa värityksessä auto maalattiin valkoiseksi, ja siihen lisättiin helmaan sininen, punainen ja oranssi raita, jotka kyljen takaosassa nousivat katolle asti. Linjan 246 vakioautoja ei maalattu uudelleen, joten Stagocoach-värit jäivät harvinaisiksi 246:lla.

Syysliikenne 1999
Lähtöpaikka Helsingin linja-autoasemalla siirtyi laituriin 39.

Kevättalvi 2000
Stagecoach halusi päästä eroon pohjoismaisista toiminnoistaan, ja ne siirtyivät norjalaisperäiselle Concordialle. Linjan 246 liikennöitsijä oli nyt nimeltään Concordia Bus Finland Oy Ab. Uusi omistaja esitteli tietenkin uuden värityksen. Valkoista bussia koristi paksu oranssi - violetti - tummansininen helmaraita. Tätäkään väritystä ei linjalla 246 juurikaan näkynyt.

Seuraava kilpailutus
Leppävaaran kaupunkiradan toteutus lähestyi, ja tarkoitus oli muuttaa Keski-Espoon bussiyhteyksiä liityntälinjoiksi Leppävaaran asemalle. Linja 246 laitettiin tarjouskilpailuun, mutta sopimus olisi vain lyhytaikainen siihen asti, kun liityntäliikenne alkaa. Sopimuksen voitti HKL-Bussiliikenne.

14.8.2000
Uusi sopimuskausi alkoi. HKL-Bussiliikenne toi linjalle uudet siniset Scania L94UB / Lahti 402-matalalattiabussit sarjasta 37 - 46.

hkl_37_145-copy.jpg

HKL-Bussiliikenne 37, Scania L94UB / Lahti 402 m/2000 Lipparannan päätepysäkillä.

1.6.2002
Linjan 246 viimeinen liikennöintipäivä.

246:n jälkeen

2.6.2002
Liikennöinti uudella liityntälinjalla 26 alkoi. Bussit ajoivat Leppävaarasta entisen 246:n reittiä Viherlaaksonrantaan. Liikennöitsijänä Suomen Turistiauto Oy. Ajettin myös versiota 26V, joka ei kiertänyt Karakallion kautta.

Suomen Turistiauto liikennöi monenlaisilla busseilla, yleisimpinä tyyppeinä Scania L94UB ja Volvo B10BLE Ikarus E94-koreilla.

Elokuu 2002
Viherlaaksonrannan läpi ajoi pyhäpäivinä myös Nurmijärven Linja Oy:n liikennöimä pikkubussilinja 96H, jonka määränpäänä oli Kellonummen hautausmaa.

2003
Linja 26 jatkettiin Jorvin sairaalaan. 26V jäi pois. Pyhäpäivinä ajettiin tunnuksella 26N Viherlaaksonrantaan parin vuoden ajan.

1.1.2005
Helsingin kaupungin omistamat bussiliikennöitsijät HKL-Bussiliikenne ja Suomen Turistiauto Oy yhdistettiin Helsingin Bussiliikenne Oy:ksi.

Elokuu 2007
Uuden kilpailusopimuksen mukainen liikenne alkoi. Voittajana Concordia Bus Finland Oy Ab. Linjalle saatiin uudet Volvo 8700 LE B7RLE-bussit.

1.12.2009
Concordia vaihtoi nimensä Nobina Finland Oy:ksi.

Elokuu 2012
Uuden kilpailusopimuksen mukainen liikenne alkoi. Voittajana edelleen Nobina Finland Oy. Nyt Viherlaaksoon tuotiin uudet HSL-väriset VDL Citea LLE-120-kevytrakennebussit.

10.8.2015
Linjan 96H liikennöitsijäksi Taksikuljetus Oy.

15.8.2016
Linjan 26 numero vaihdettiin 226:ksi.

Espoon palvelulinjat ja muutkin pikkubussireitit muutettiin Lähibusseiksi. Linjan 96H tunnus muuttui muotoon 226A, ja sillä alkoi uusi sopimuskausi V-S Bussipalvelut Oy:n ajamana.

11.8.2019
Linjat 226 ja 226A lakkautettiin.

12.8.2019
Uutena reittinä aloitti Lähibussi 225. Se ajoi perusversiossaan Leppävaarasta Karakallion kautta Viherlaaksonrantaan ja edelleen Högnäsiin. Liikennöitsijänä Bus Travel Reissu Ruoti.

225K-vuorot kiersivät pitkän lenkin Leppävaarasta Nuijalan ja Kilon kautta Viherlaaksoon ja Högnäsiin. Näillä vuoroilla ei ollut enää kovinkaan paljon yhteistä reittiosuutta vanhojen 246-, 26- ja 226-linjojen kanssa.