Itä-Helsingin liityntälinjojen historia 1982-2007

Tämä artikkeli käsittelee luettelonomaisesti Itä-Helsingin metron liityntälinjojen 80 - 99 reitti- ja liikennöitsijämuutokset 25 vuoden ajalta. Lisäksi mukaan otetaan metroasemille liikennöineet palvelulinjat sekä Korkeasaaren linja 11. Muita metroasemilta alkavia- tai niille päättyviä reittejä ei käsitellä. Tekstiin on liitetty mukaan myös liityntälinjojen yöversioiden muutokset.

Palvelulinjoja ajettiin usein erilaisia kierroksia samalla linjatunnuksella. Näiden reittien kaikkia pikkumuutoksia ei käsitellä. Vuosaaren palvelulinjoista on erillinen artikkeli, jossa kaikki erilaiset kierrokset käsitellään yksityiskohtaisesti.

Joidenkin linjojen lyhytversioita on liikennöity epäsäännöllisesti, eikä niitä aina ole merkitty HKL:n linjakarttoihin. Siksi näiden reittien tiedot saattavat olla puutteellisia.

Taulukkojen liikennöitsijälyhenteet:
HKL = Helsingin kaupungin liikennelaitos / HKL-Bussiliikenne
HelB = Helsingin Bussiliikenne Oy
LOY = Oy Liikenne Ab
STA = Suomen Turistiauto Oy
TLL = Tammelundin Liikenne Oy

Yölinjoilla tarkoitettiin tuohon aikaan reittejä, joita liikennöitiin n. klo 23 - 02.

Metroliikenteen aloitus

Metro alkoi kuljettaa matkustajia Hakaniemen ja Itäkeskuksen välillä 1.6.1982. Heinäkuun alusta lähtöpaikkana toimi Rautatientori. Käytössä olevat asemat olivat Rautatientori, Hakaniemi, Kulosaari, Herttoniemi, Siilitie ja Itäkeskus.

Metron juhlalliset avajaiset olivat 2.8.1982, ja virallisesti liikenne alkoi 3.8.1982. Tällä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta bussilinjoihin, vaan bussit ajoivat keskustaan metron rinnalla. Asteittainen siirtyminen liityntäliikenteeseen alkoi vasta 1.9.1982.

Liityntäliikenteen aloitus

Liityntäliikenne alkoi vaiheittain. Liityntälinjat toimivat ruuhka-aikojen ulkopuolella, mutta ruuhka-aikoina useimmilta alueilta oli edelleen suora bussiyhteys keskustaan. Linjoilla ajoi edelleen myös Oy Liikenne Ab, vaikka tarkoitus olikin saada kaikki liityntälinjat saman radiopuhelinjärjestelmän piiriin, eli siis HKL:lle.

Liityntälinjoilla otettiin käyttöön uusi oranssipohjainen "M"-tunnus bussin keulassa, ja myös pysäkkikilpiin sijoitettiin metroaseman nimen yhteyteen oranssipohjainen M-kirjain.

tariffikilpi_metro_2051.JPG

Useita linjoja ajettiin ajankohdasta riippuen siis sekä metroasemalle että keskustaan. Bussin määränpään tunnistaminen keskustan suunnassa ruuhka-ajan alkaessa riippui tariffikilvestä. M-tunnuksella mentiin metroasemalle, ja keltapohjaisella nuolikuviolla keskustaan asti. Vastaava ongelma koettiin myös yöliikenteen alkaessa. Useimmilla yölinjoilla ei aluksi käytetty erillistä N-tunnusta, jos reitti oli muuten sama kuin päivällä.

Alkuperäiset liityntälinjat 1.9.1982

Nro Reitti Liikennöitsijä
80 Roihupelto-Roihuvuori-Herttoniemi (M)-Länsi-Herttoniemi HKL
83 Herttoniemi (M) - Tammisalo HKL
84 Herttoniemi (M) - Laajasalo (Gunillankuja) HKL
85 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Jollas HKL
86 Herttoniemi (M) - Santahamina HKL
88 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Kaitalahti HKL
90 Kontula (Keinutie)-Itäkeskus (M)-Vuosaari (Kallvikintie) LOY
90A Kontula (Keinutie)-Itäkeskus (M)-Vuosaari (Kallvikintie-Telakka) LOY
92 Itäkeskus - Myllypuro HKL
92B* Puotila - Itäkeskus (M) - Myllypuro HKL
93 Herttoniemi (M)-Roihuvuori-Marjaniemi-Itäkeskus (M) HKL
94 Itäkeskus (M) - Kontulankaari LOY
94B Itäkeskus (M) - Kontula (Kotikonnuntie) LOY
95 Itäkeskus (M) - Vartioharju - Vesala (Humikkalantie) LOY
96 Vesala (Tuukkalant.)-Porttitie-Itäkeskus (M)-Vuosaari (Porslahdent.) LOY
96T Itäkeskus (M) - Vuosaari (Telakka) LOY
97 Itäkeskus (M) - Mellunmäki LOY
98 Itäkeskus (M) - Vuosaari (Vuosaarentie - Leikosaarentie) LOY

* Linja 92B perustettiin jo ennen metroa 1.2.1980.

Linjan 80 päätepysäkit olivat Tulppatiellä heti Tulppakujan jälkeen ja Siilitien päässä nykyisen linjan 81 päätepysäkillä.

Linjan 83 reitti oli täysin sama kuin nytkin.

Linjan 88 päätepysäkki oli suurin piirtein samassa paikassa kuin nyt, eli Hopeakaivoksentien risteyksen tuntumassa. Reitti tuli päätietä ja kääntöpaikka oli tulosuunnassa tien oikealla puolella.

Linjan 90 Vuosaaren päätepysäkki sijaitsi Kallvikintien ja Mustalahdentien risteyksessä.

Linja 90A kävi ensin kääntymässä telakan sosiaalirakennuksen kohdalla (nykyinen Satamakaaren pää), ja jatkoi sitten telakan konttorille, nykyisen Ruusuniementien ja Merenkulkijankujan risteyksen kohdalle.

Linja 92 ajoi Myllypurontietä Alakiventielle, kuten nykyäänkin. (Vuonna 2006 ajoi tosin välillä Mellunmäkeen saakka).

Linja 92B lähti Puotilasta Rusthollarintien ja Kuutsalontien kulmasta, ajoi Itäkeskuksesta Myllymestarintien kautta Myllypurontielle ja edelleen Myllypadontielle. Kääntöpaikka Myllypadontien puolivälissä mutkan kohdalla (ei siis niin pitkällä, kuin nykyinen linja 812).

Linjan 95 kääntöpaikka sijaitsi Kontulantien ja Humikkalantien risteyksessä.

Linjan 96 lähtöpaikka oli Paneliantien eteläpuolella heti Tuukkalantielle kääntymisen jälkeen.

Linjan 97 päätepysäkki sijaitsi Pallaksentien päässä, siinä missä nykyään Pallaksentie vaihtuu Ounasvaarantieksi.

Linja 98 tuli Vuotietä Kallvikintielle, jatkoi oikealle Vuosaarentielle, oikealle Porslahdentielle ja vasemmalle Porslahdenkujalle. Porslahdekuja vaihtui Uutelantieksi, joka kulki nykyistä kanavauomaa pitkin Leikosaarentielle. Leikosaarentietä jatkettiin nykyisen Kallvikinniementien kohdalle, jossa päätepysäkki sijaitsi Leikosaarentien pohjoispuolella, Pohjanvedenpuiston vierustaa kulkevan kevyenliikenteen raitin kohdalla. Tuo raitti oli silloin Kallvikintietä, joka jatkui edelleen Kallvikinniemeen.

loy_126_poussa.jpg

Oy Liikenne Ab 126, Volvo B58 / Wiima K200 Itäkeskuksen metroasemalla kevättalvella 1983. Kuva Juhani Poussa

Tilanne eri alueilla liityntäliikenteen alettua

Selkein muutos tapahtui Tammisalossa. Suora yhteys keskustaan katkesi täysin yöliikennettä lukuun ottamatta. Vuodesta 1945 ajanut oma liikennöitsijä Tammelundin Liikenne Oy siirtyi muualle, ja tilalle tulivat HKL:n bussit.

Suuri oli muutos myös Vuosaaressa. Ruuhka-aikoina pääsi vielä Kruununhakaan 96S-linjalla, mutta muuten oltiin päiväaikaan täydellisessä liityntäliikenteessä. Vanhat reitit 96 ja 96V muuttuivat yölinjoiksi 96N ja 90N. Kokonaan uusia linjoja olivat 90 ja 90A, jotka ajoivat heilurilinjoina Kontulan Keinutieltä Itäkeskukseen, ja edelleen Vuosaareen Kallvikintielle ja telakalle. Liityntälinja 96 oli myös täysin uusi, ajaen Porslahdentieltä Itäkeskuksen kautta Vesalaan. Pikalinja 96X lopetettiin. Kaikkien Vuosaaren linjojen liikennöitsijänä toimi edelleen Oy Liikenne Ab punaisilla busseillaan.

Vaikka tarkoitus oli siirtää Oy Liikenne Ab:n linjoja HKL:lle, myös päinvastaista kehitystä tapahtui. Linja 95 siirtyi kokonaan HKL:ltä Liikenne Oy:lle, ja siitä tehtiin heti kokopäiväinen liityntälinja Itäkeskukseen. Vanhat reitit 95B ja 95S lopetettiin.

Mellunmäestä kuljettiin Liikenne Oy:n kyydissä ruuhka-aikoina edelleen suoraan keskustaan, ja kaiken lisäksi pikalinja 97X oli edelleen toiminnassa. Myös 97S Kontulan kautta Kruununhakaan oli käytettävissä.

Kontulassa 94B muuttui heti kokopäiväiseksi liityntälinjaksi, mutta muilla Liikenne Oy:n reiteillä pääsi ruuhka-aikoina edelleen suoraan kaupunkiin.

Vesalasta saattoi Kontulantiellä hypätä Mellunmäestä tulevan 97S:n kyytiin, mutta muuten käytettävissä olivat vain punaisten bussien liityntälinjat 95 ja 96.

Myllypurostakin pääsi ruuhka-aikoina vielä suoraan Rautatientorille linjalla 92, ja Kruununhakaan linjalla 92S. Muina aikoina mentiin 92:lla Itäkeskukseen.

Marjaniemestä olisi ollut luonnollista mennä suoraan Itäkeskukseen, mutta heti liityntälinjaksi muuttunut 93 kulki toisessa suunnassa Roihuvuoren kautta Herttoniemeen , ja toisessa suunnassa Meripellontien ja Turunlinnantien kautta Itäkeskukseen.

Roihuvuoren suora linja 82 lakkautettiin heti, mutta tarjolla olivat edelleen ruuhkalinjat 81S, 82S ja 82T. Muina aikoina mentiin Herttoniemeen uudella linjalla 80, joka ajoi heilurina Roihupellosta Herttoniemen metroasemalle, ja edelleen Siilitielle. Edellä mainittu 93 palveli myös Roihuvuorta.

Vanhasta Herttoniemestä mentiin ruuhka-aikoina edelleen linjalla 80 Rautatientorille, mutta muina aikoina bussi samalla numerolla ajoikin siis Siilitieltä Herttoniemen metroaseman kautta Roihuvuoreen jne.

Laajasalostakin pääsi ruuhka-aikoina vanhaan tapaan keskustaan, myös pikalinjalla 84X. Muina aikoina kuljettiin liityntälinjoilla 84, 85, 86 ja 88 Herttoniemeen.

Alkuvuosien muutoksia yleisesti

Liityntäliikenteen alettua jatkettiin asteittaista siirtymistä täydelliseen liityntäliikenteeseen, sekä linjojen siirtoa HKL:lle. Aikataulujen kanssa riitti työsarkaa, kun huonosti metroliikenteeseen osuvia vuoroja tahdistettiin sujuvampien vahtojen aikaansaamiseksi. HKL yritti tosissaan onnistua tässä, siitä yhtenä esimerkkinä bussien aikataulut, joissa ensimmäisenä sarakkeena oli juuri niiden metrovuorojen lähtöaika Rautatientorilta, joilta oli suora jatkoyhteys ko. liityntälinjalle.

aikataulu_linja97_metro.jpg

Liityntälinja 97:n aikataulu metroaikoineen

Hertoniemen ja Itäkeskuksen bussilaitureille oli katoksen reunaan sijoitettu punaiset valot. Näitä oli tarkoitus käyttää silloin, jos metrojuna on myöhässä. Näin liityntäbussi odottaa myöhässä saapuvaa metrojunaa. Valoja käytettiin alkuvuosina jonkun verran, mutta sitten ne unohdettiin.

Linjojen 80, 92 ja 97 ruuhka-ajan suorat versiot lopetettiin kesän alussa 1983. Samaan aikaan lopetettiin myös 82T sekä Mellunmäen pikalinja 97X. Loputkin liityntälinjojen suorat ruuhkaversiot keskustaan lopetettiin vuoden 1984 aikana, myös Laajasalon pikalinja 84X.

S-linjoja Kasarmitorille ja Kruunuhakaan liikennöitiin vielä melko runsaasti vuoteen 1985 asti. Silloin lopetettiin 81S, 82S, 92S, 94S ja 97S, paitsi 86S ja 96S.

Linjojen siirrot Liikenne Oy:ltä HKL:lle tapahtuivat asteittain vuosina 1983 - 85. Lopullisesti Liikenne Oy poistui metron liityntäliikenteestä vuoden 1985 lopussa.

Loputkin yölinjat 86, 92, 94 ja 97 saivat N-tunnuksen 2.5.1984 alkaen. Aikaisemminhan N-lisäkirjaimella liikennöitiin vain niitä reittejä, jotka poikkesivat liityntälinjoista muullakin tavalla kuin Rautatientorille ajon osalta. Poikkeukseksi jäi edelleen 94B. HKL ei halunnut ottaa käyttöön kaksikirjaimista 94BN-tunnusta.

hkl_817_571.jpg

HKL 817, Sisu BT-69 BVT / Wiima K100 vuonna 1989.

Yksityiskohtaisia muutoksia vuodesta 1982

Liikennöitsijänä HKL, jos ei muuta mainittu.

1.11.1982
Linjalle 92B ruuhkavuoroja välille Itäkeskus (M) - Puotila tunnuksella 91.

1983

1.6.1983
Linjalta 80 Rautatientorin ruuhkavuorot pois.

Linjan 80 Roihupellon pään lähtöpaikka iltaliikenteessä Sahaajankadulle Pikkupurontien vastakkaiselle puolelle tunnuksella 80A.

Ruuhka-ajan lisälähtöjä Herttoniemestä Siilitielle tunnuksella 80V

Linjan 92 Rautatientorin ruuhkavuorot pois.

Linjat 95 ja 95N takaisin HKL:lle.

Linja 97 HKL:lle. Rautatientorin ruuhkavuorot pois.

1984

16.1.1984 ?
Linja 87 muutettiin liityntälinjaksi 87 Herttoniemi (M) - Laajasalon öljysatama (= nykyinen Kruunuvuorenranta).

Myös linjojen 84, 85 ja 88 Rautatientorin ruuhkavuorot lopetettiin.

16.1.1984
Linjat 90, 90A, 90N ja 96T siirtyivät HKL:lle. (HKL:n vuosikertomuksen mukaan 96T LOY:llä vielä vuonna 1985).

2.5.1984
Yölinjoille 86, 92, 94 ja 97 N-tunnus.

1.6.1984
Linjat 94 ja 94N siirtyivät HKL:lle.

1.9.1984
Sörnäisten metroasema avattiin.

Linjat 94B, 94B (yö) ja 98 siirrettiin HKL:lle.

1985

80V lopetus???

16.4.1985
(Linjat 81S, 82S, 86S, 86X, 92S ja 97S lopetettiin).

7.5.1985
Linjat 90 ja 90A Kurkimäkeen jo Kurkimäentieltä, ei enää Sirrikujaa.

23.5.1985
Linja 95 alkoi ajaa Vanhanlinnantietä ja Vartiokyläntietä.

20.8.1985
Linjan 94N reitti Kurkimäessä Karpalotietä.

1.10.1985
Puolet linjojen 96 ja 96N vuoroista HKL:lle.

1986

1.1.1986
Linjat 96 ja 96N kokonaan HKL:lle.


21.10.1986
Metrolinjaa jatkettiin Myllypuroon ja Kontulaan.

1.11.1986
Linjojen 90 ja 90A Kontulan puolikas lopetettiin.

Ruuhka-ajan lisälinjalle 91 tunnus 91V.

Linja 92B lopetettiin.

Linja 94 siirrettiin kulkemaan Karpalotietä (korvasi linjat 90 ja 90A Kurkimäessä).

Linjan 94B reitti muuttui. Uusi reitti: Kotikonnuntie - Kontula (M) - Kurkimäki - Kontula (M) - Keinutie. Yölinja ennallaan.

Linjaa 95 jatkettiin Humikkalantieltä Kontulan metroasemalle.

Linjan 96 Kontulan-Vesalan puolikas lopetettiin. Ruuhka-aikoina liikennöitiin joitakin 96:n vuoroja telakalle asti tunnuksella 96B. Näille vuoroille tuli nyt tunnukseksi 90T.

Linja 97 muutettiin ympyrälinjoiksi 97A ja 97B.
97A Itäkeskus (M) - Porttitie - Kontula (M) - Vesala (Aarteenetsijäntie) - Mellunmäki - Itäkeskus (M). 97B sama reitti toisinpäin, lisäksi Vesalassa lenkki Paneliantie - Tuukkalantie.
(Kontula (M) viittaa pysäkkiin Kontulantiellä, ei käynyt terminaalissa).

Muut uudet linjat:
91 Itäkeskus (M) - Puotila - Vartioharju (Uiskotien risteys)
97T Kontula (M) - Aarteenetsijäntie - Mellunmäki (Itäväylän risteys)

1.12.1986
Linjalle 97T uusi tunnus 97X. Ei enää lenkkiä Aarteenetsijäntielle, vaan suoraan Kontulantietä.

1987

16.4.1987
Lukuisten aikataulukorjausten jälkeen linjat 97A ja 97B lopetettiin. Tilalle uudet linjat:
94A Itäkeskus (M) - Porttitie - Kontula (M) - Vesala (Tuukkalantie)
97 Itäkeskus (M) - Mellunmäki - Kontula (M).

(94A:n Kontula (M) viittaa pysäkkiin Kontulantiellä, ei käynyt terminaalissa).

Uusi linja: 94T Kontula (M) - Vesala.

97X tunnus muuttui takaisin 97T:ksi.

Linjalta 94B Keinutien lenkki pois.

Linja 95 jatkettiin Kontulan metroasemalta Keinutielle.

31.5.1987
90T lopetettiin

1.7.1987
90A ruuhkalinjaksi.

1.9.1987
Linjan 94T tilalle 94V Kontula (M) - Kontulankaari.

2.11.1987
Yölinja 94B Kontulan suunnassa Porttitien kautta.
Linja 94N Kontulan suunnassa Kurkisuontien kautta.

1988

18.4.1988
Metrorataa rakennettiin Mellunmäkeen ja yhteys Kontulantieltä Aarteenetsijäntielle katkaistiin. Linjat 94A ja 95N siirrettiin reitille ...Kontulantie - Länsimäentie - Aarteenetsijäntie...

hkl_8857_kny.jpg

HKL 8857, Volvo B10M / Wiima K202 Gunillankujalla 3.6.1994.

1989

1..1.1989
Herttoniemen metroaseman liityntälinjoilla aloitettiin jatkuva kierrätys. Bussit kiersivät kireällä aikataululla linjalta toiselle. Autoihin asennettiin kauko-ohjattavat linjakilvet. Bussit olivat jatkuvasti myöhässä, ja useiden aikataulukorjausten jälkeen systeemistä luovuttiin myöhemmin samana vuonna.

1989
Linjan 97N päätepysäkki siirtyi Pallastunturintieltä (nyk. Pallaksentie) Länsimäentien varressa olevalle aukiolle.

1.4.1989
Linjan 94V muutettiin reitiksi Vesala - Kontula (M) - Kontulankaari tunnuksella 94T. Ajettiin ruuhkasuuntaan.

1.9.1989
Metrolinjaa jatkettiin Kontulasta Mellunmäkeen.

Yölinja 83N lopetettiin.
Linjalta 83 iltaliikenne pois.

93 muutettiin iltaisin linjaksi 93B, joka kiersi myös Tammisalon kautta molemmissa suunnissa.

Myös yölinja 93N Tammisalon kautta.

Linjoilta 90 ja 96 iltaliikenne pois. Ne korvasi linja 90B, joka kiersi sekä Kallvikintien että Porslahdentien kautta myötäpäivään.

96N lopetettiin. 90N kiersi nyt kuten 90B.

Linjan 94A reitti muuttui. Se alkoi nyt ajaa Kotikonnuntien, Koskenhaantien, Rekipellontien ja Aarteenetsijäntien kautta Mellunmäen metroasemalle. Paluusuunnassa lisäksi lenkki Paneliantie - Tuukkalantie entisen päätepysäkin kautta.

94T:n tunnukseksi jälleen 94V. (ei ajettu kesäaikana).

Linjan 97 päätepysäkki Kontulan metroasemalta Mellunmäen metroasemalle.

97T lopetettiin.

97N päätepysäkki metroasemalle ?

27.11.1989
Linjoja 93B ja 93N muutettiin siten, että Itäkeskuksesta lähtiessä ei ajeta Turunlinnantien - Meripellontien kautta Marjaniemeen, vaan mennään suoraan Marjaniementietä Tulisuontielle.

Linjat 97 ja 97N siirrettiin kulkemaan Vanhanlinnantien, Vartiokyläntien ja Kiviportintien kautta Itäväylälle.

1990

1.6.1990
Yölinjat 92N ja 94N yhdistettiin linjaksi 94N R:tori - Myllypuro - Kurkimäki - Kontulankaari. Kurkimäessä Karpalotietä, ei enää Kurkimäentien ja Kurkisuontien kautta.

1.10.1990
94V taas liikenteeseen.

5.11.1990
Niinisaarentien oikaisu valmistui ja 90A siirtyi uudelle väylälle.

Linjat 31.12.1990

Luettelo ei sisällä N-linjoja, vaikka niiden muutoksia käsitelläänkin tekstissä.

Nro Reitti Liikennöitsijä
80 Roihupelto-Roihuvuori-Herttoniemi (M)-Länsi-Herttoniemi HKL
80A Roihuvuori - Herttoniemi (M) - Länsi-Herttoniemi HKL
83 Herttoniemi (M) - Tammisalo HKL
84 Herttoniemi (M) - Laajasalo (Gunillankuja) HKL
85 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Jollas HKL
86 Herttoniemi (M) - Santahamina HKL
87 Herttoniemi (M) - Laajasalon öljysatama HKL
88 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Kaitalahti HKL
90 Itäkeskus (M) - Vuosaari (Kallvikintie) HKL
90A Itäkeskus (M) - Vuosaari (Kallvikintie - Telakka) HKL
90B Itäkeskus (M) - Vuosaari (Kallvikintie - Porslahdentie) HKL
91 Itäkeskus (M) - Puotila - Vartioharju HKL
91V Itäkeskus (M) - Puotila HKL
92 Itäkeskus (M) - Ratasmyllyntie - Myllypuro (M) - Alakiventie HKL
93 Herttoniemi (M)-Roihuvuori-Marjaniemi-Itäkeskus (M) HKL
93B Herttoniemi (M)-Tammisalo-Roihuvuori-(Marjaniemi)-Itäkeskus (M) HKL
94 Itäkeskus (M) - Kontula (M) - Kontulankaari HKL
94A Itäkeskus (M)-Porttitie-Kontula (M)-Vesala-Mellunmäki (M) HKL
94B Kurkimäki - Kontula (M) - Kotikonnuntie HKL
94V Vesala - Kontula (M) - Kontulankaari HKL
95 Itäkeskus (M)-Vartioharju (Kiviportint.)-Kontula (M)-Keinutie HKL
96 Itäkeskus (M) - Vuosaari (Porslahdentie) HKL
97 Itäkeskus (M) - Mellunmäki HKL
98 Itäkeskus (M) - Vuosaari (Vuosaarentie - Kallahti) HKL

1991

31.5.1991 94V lopetettiin.

1.6.1991
Linjan 80A lähtöpaikka siirrettiin Sahaajankadulta Varhan varikolle. Samalla aikaistettiin linjan 80 muuttumista 80A:ksi jo n. klo 17.

7.9.1991
Linja 11 Korkeasaareen aloitti rajoitetun liikennöinnin.

16.9.1991
Uusi iltaversio linjalle 86 tunnuksella 86B. Kiersi Gunillankujan kautta. Korvasi linjan 84 myöhäisillalla.

94N siirtyi Kontulan suunnassa kulkemaan Kurkimäentien ja Kurkisuontien kautta.

Linja 98 muutettiin kokopäivälinjaksi. Siitä tehtiin Vuosaaressa ympyrälinja vastapäivään. Se kääntyi Vuotieltä Meri-Rastilan tielle, jatkoi Leikosaarentietä ja kiersi Uutelantietä (nyk. kanavauoma) Porslahdenkujalle, edelleen Porslahdentien pätkän jälkeen Vuosaarentietä Kallvikintielle ja siitä Vuotietä Itäkeskuksen suuntaan. 

27.10.1991
Korkeasaaren linjan 11 ensimmäinen liikennöintijakso päättyi.

1.11.1991
Yölinja 97N muutettiin seutulinjaksi. Se jatkettiin Vantaan Länsimäkeen ja Rajakylään reittiä: Mellunmäentie - Kontulantie - Länsimäentie - Maratontie - Rajakyläntie - Keihästie - Länsimäentie. Ajantasauspysäkki Länsimäentiellä Mellunmäen metroaseman kohdalla.

31.12.1991
Liityntälinjojen avoin rahastusjärjestelmä lopetettiin. Se oli toiminut siten, että matkustajat kyllä nousivat autoon etuovesta, mutta lippua ei tarvinnut näyttää. Vuoden 1992 alusta alkaen lippuja näytettiin kuljettajalle jälleen kuten muuallakin Helsingissä.

1992

2.2. - 1.3. ja 7.3. - 26.4.1992
Linja 11 toiminnassa.

4.9.1992
Linjaa 86B ajettiin myös aikaisin aamulla, ja iltaliikenne alkoi jo n. klo 20. (Toimintakertomuksen mukaan jo 1.6.).

1993

16.8.1993
Metroa jatkettiin Ruoholahteen.

13.9.1993
Linjan 98 ympyräreitti lopetettiin. Ajettiin entiseen tapaan Meri-Rastilan - Kallahden ja Uutelantien kautta, mutta päätepysäkki perustettiin Vuosaarentien eteläpuolelle Ulappasaarentien kohdalle. Siitä lähdettiin takaisin tulosuuntaan.

Linjan 93N reitti muutettiin siten, että se Marjaniemen jälkeen jatkoi Vuosaareen. Vuosaaressa ympyräreitti: Meripellontie - Vuotie - Meri-Rastilan tie - Leikosaarentie - Uutelantie - Porslahdenkuja - Porslahdentie - Vuosaarentie - Kallvikintie - Vuotie... Ajantasauspysäkki Vuosaarentiellä Eteläisen ostoskeskuksen pysäkillä (heti Punakiventien risteyksen jälkeen). Pysäkin nimi on vielä tänäkin päivänä Eteläinen ostoskeskus, vaikka ostoskeskusta paikalla ei ole ollut enää vuosikausiin.

Linja 95N siirtyi Vesalan suunnassa reitille: ...Itäväylä - Muuntajankatu - Sahaajankatu - Viilarintie - Varikkotie - Raaseporintie - Turunlinnantie...

1994

12.9.1994
94B siirrettiin kulkemaan myös Kivikon kautta. Uusi reittiosuus: ...Kurkimäentie - Kivikonkaari - Keinutie - Kontulankaari...

Uusi rinnakkaislinja:
98V Vuosaari (Iiluodontie) - Turunlinnantie - Itäkeskus (M).
Linjalla vain pari vuoroa aamulla.

Syksy 1994
Linjalle 98V lisää vuoroja, ja liikennöinti myös iltapäivisin, silloin Vuosaaren suuntaan.

1995

1.1.1995
HKL:stä tehtiin liikelaitos nimellä HKL Liikelaitos, ja bussiliikenne eriytettiin tytärliikelaitokseksi nimellä HKL-Bussiliikenne.

Maaliskuu 1995
Kaisaniemen (nyk. Helsingin yliopisto) metroasema käyttöön.

1.8.1995
Korkeasaaren linjan 11 varsinainen liikennöinti alkoi.

Loppuvuosi 1995
Linjat 95, 97 ja 97N reitille ...Turunlinnantie - Myllymestarintie - Itäväylä... metrotyömaan takia.

Linjat 31.12.1995

11 Herttoniemi (M) - Mustikkamaa / Korkeasaari HKL
80 Roihupelto-Roihuvuori-Herttoniemi (M)-Länsi-Herttoniemi HKL
80A Viilarintie (Varha) - Herttoniemi (M) - Länsi-Herttoniemi HKL
83 Herttoniemi (M) - Tammisalo HKL
84 Herttoniemi (M) - Laajasalo (Gunillankuja) HKL
85 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Jollas HKL
86 Herttoniemi (M) - Santahamina HKL
86B Herttoniemi (M) - Gunillankuja - Santahamina HKL
87 Herttoniemi (M) - Laajasalon öljysatama HKL
88 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Kaitalahti HKL
90 Itäkeskus (M) - Vuosaari (Kallvikintie) HKL
90A Itäkeskus (M) - Vuosaari (Kallvikintie - Telakka) HKL
90B Itäkeskus (M) - Vuosaari (Kallvikintie - Porslahdentie) HKL
91 Itäkeskus (M) - Puotila - Vartioharju HKL
91V Itäkeskus (M) - Puotila HKL
92 Itäkeskus (M) - Ratasmyllyntie - Myllypuro (M) - Alakiventie HKL
93 Herttoniemi (M)-Roihuvuori-Marjaniemi-Itäkeskus (M) HKL
93B Herttoniemi (M)-Tammisalo-Roihuvuori-(Marjaniemi)-Itäkeskus (M) HKL
94 Itäkeskus (M) - Kontula (M) - Kontulankaari HKL
94A Itäkeskus (M)-Porttitie-Kontula (M)-Vesala-Mellunmäki (M) HKL
94B Kivikko - Kurkimäki - Kontula (M) - Kotikonnuntie HKL
94V Vesala? - Kontula (M) - Kontulankaari HKL
95 Itäkeskus (M)-Vartioharju (Kiviportint.)-Kontula (M)-Keinutie HKL
96 Itäkeskus (M) - Vuosaari (Porslahdentie) HKL
97 Itäkeskus (M) - Mellunmäki HKL
98 Itäkeskus (M)-Vuosaari (Meri-Rastila-Kallahti-Uutelantie-Vuosaarentie) HKL
98V Itäkeskus (M) - Vuosaari (Kaivonkatsojantie - Iiluodontie) HKL

Linja 98V merkittiin HKL:n linjakartoissa kulkemaan Kauppakartanonkatua, mutta se ajoi edelleen Turunlinnantietä.

1996

Kesä 1996
Linjat 95, 97 ja 97N keskustan suunnassa poikkeusreitille ...Vanhanlinnantie - Brahelinnantie - Itäväylä - Myllymestarintie - Turunlinnantie...

Syyskuu 1996
Linjat 95, 97 ja 97N takaisin normaalireitille.

1.10.1996
(Linjoille 92 / 94A kierrätys ruuhka-aikoina).

Uusi rinnakkaislinja (vuoden kokeilu):
94V Kontula (M) - Kurkimäki

Linja 96 siirrettiin kulkemaan kauppakeskus Columbuksen kautta.

Linjalle 98 muutoksia:
Entistä 98:n reittiä ajettiin nyt tunnuksella 98A, ja tunnuksella 98 alettiin liikennöidä versiota, joka ei kiertänyt Uutelantien kautta, vaan oikaisi Vuosaarentielle kauppakeskus Columbuksen (tulevan metroaseman) kautta.
Linjan 98V päätepysäkki siirtyi Iiluodontieltä Columbukseen. (Ajoi nyt ehkä jo Kauppakartanonkatua?).

Uusi llinja:
99 Vuosaari (M, tuleva metroasema) - Pohjoinen ostoskeskus. Päätepysäkki Mustalahdentien päässä, vaikka karttoihin merkattiin linjan 90 päätepysäkki Kallvikintien risteyksessä.

Myös 93N Columbuksen kautta, jonne ajantasauspysäkki.

1997

1.1.1997
Yölinjalle 94B uusi tunnus 92N. Linja alkoi myös kiertää Myllypuron kautta.
Yölinja 94N ei enää Myllypuron kautta, mutta sen sijaan Kivikon kautta.

Uusi rinnakkaislinja:
85V Jollas - Herttoniemi (M). Ajettiin vain aamuisin.

11.8.1997
80N siirrettiin Herttoniemen suunnassa kiertämään Merihaan kautta.

1997
Vuosaaren linjat kilpailutettiin, voittaja HKL-Bussiliikenne.

1.9.1997
Herttoniemen palvelulinja aloitti. Se ajoi Herttoniemen metroasemalta mm. Roihuvuoreen sekä Herttoniemen sairaalalle.

1.10.1997
Kontulan - Mellunmäen palvelulinja aloitti. Liikennöitsijänä Nurmijärven Linja Oy.

1.11.1997
Linjalle 88 uusi kääntöpaikka Kaitalahdessa kadun toiselle puolelle (Hopeakaivoksentien puolelle).

1998

1.3.1998
Kontulan palvelulinja HKL-Bussiliikenteelle.

4.3.1998
94V lopetettiin.

31.5.1998
Ruuhka-ajan lisälinja 91V lopetettiin.

17.8.1998
Uuden asuinalueen, Herttoniemenrannan joukkoliikenne oli tähän asti hoidettu kiertämällä poikittaislinja 79 alueen kautta. Tämä toteutettiin vuoden 1997 alussa. Nyt 79 palautettiin aikaisemmalle reitilleen, ja perustettiin uusi linja:
81 Herttoniemi (M) - Herttoniemenranta. Päätepysäkki sijoitettiin Reginankujan päähän.

Vuosaareen palvelulinja.

31.8.1998
Vuosaaren metrohaara otettiin käyttöön. Uudet asemat Puotila, Rastila ja Vuosaari.

Vuosaaren uuden kilpailusopimuksen mukainen liikenne alkoi. (Vai alkoiko varsinaisesti vasta 1.1.1999)?

Linjat 98, 98A ja 99 lopetettiin.

Linjojen 90 ja 96 lähtöpaikaksi Rastilan metroasema, josta ne ajoivat Meri-Rastilan ja Kallahden läpi Vuosaaren metroasemalle ja edelleen Kallvikintielle (90) ja Porslahdentielle (96).
Linjan 90 Kallvikintien puolikasta ajettiin ruuhka-aikoina tunnuksella 90V, ja linjan 96 Porslahdentien puolikasta tunnuksella 96V.

Ikivanha päätepysäkki vanhan saunarakennuksen kohdalla Porslahdenkujan ja Uutelantien vaihtumiskohdassa otettiin jälleen käyttöön, kun linjan 90A toinen päätepysäkki sijoitettiin sinne. Sieltä se ajoi Uutelantien ja Leikosaarentien kautta Vuosaaren metrolle, ja edelleen Kallvikintien kautta edelleen telakalle. Aamuisin jotkut vuorot kiersivät Rastilantien - Lokitien kautta.

Linjan 90B lähtöpaikaksi Rastilan metroasema, josta se kulki Meri-Rastilan ja Vuosaaren metroaseman kautta Kallvikintielle ja Porslahdentielle, ja takaisin Rastilan metrolle.

Linja 91 siirrettiin kulkemaan reittiä: ...Kauppakartanonkatu - Meripellontie - Puotilantie - Klaavuntie - Rusthollarintie...

1999

1.6.1999
Laajasalon kilpailutettu liikennöinti alkoi. HKL-Bussiliikenne jatkoi.

16.8.1999
Uusi rinnakkaislinja 94V Kivikko - Kontula (M).

2000

16.2.2000
Vuosaareen toinenkin palvelulinja. Alkuperäisestä linjasta tuli nyt auto A, ja uudesta reitistä auto B.

Linjat 31.12.2000

11 Herttoniemi (M) - Mustikkamaa / Korkeasaari HKL
80 Roihupelto-Roihuvuori-Herttoniemi (M)-Länsi-Herttoniemi HKL
80A Viilarintie (Varha) - Herttoniemi (M) - Länsi-Herttoniemi HKL
81 Herttoniemi - Herttoniemenranta HKL
83 Herttoniemi (M) - Tammisalo HKL
84 Herttoniemi (M) - Laajasalo (Gunillankuja) HKL
85 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Jollas HKL
85V Jollas - Herttoniemi (M) HKL
86 Herttoniemi (M) - Santahamina HKL
86B Herttoniemi (M) - Gunillankuja - Santahamina HKL
87 Herttoniemi (M) - Laajasalon öljysatama HKL
88 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Kaitalahti HKL
90 Rastila (M) - Vuosaari (M) -  Kallvikintie HKL
90A Uutela (Porslahdenkj.)-Leikosaarentie-Vuosaari (M)-Telakka HKL
90B Rastila (M) - Vuosaari (M) - Kallvikintie - Porslahdentie - Rastila (M) HKL
90V Vuosaari (M) - Kallvikintie HKL
91 Itäkeskus (M) - Puotilantie - Vartioharju HKL
91V Itäkeskus (M) - Puotila HKL
92 Itäkeskus (M) - Ratasmyllyntie - Myllypuro (M) - Alakiventie HKL
93 Herttoniemi (M)-Roihuvuori-Marjaniemi-Itäkeskus (M) HKL
93B Herttoniemi (M)-Tammisalo-Roihuvuori-(Marjaniemi)-Itäkeskus (M) HKL
94 Itäkeskus (M) - Kontula (M) - Kontulankaari HKL
94A Itäkeskus (M)-Porttitie-Kontula (M)-Vesala-Mellunmäki (M) HKL
94B Kivikko - Kurkimäki - Kontula (M) - Kotikonnuntie HKL
94V Kontula (M) - Kivikko HKL
95 Itäkeskus (M)-Vartioharju (Kiviportint.)-Kontula (M)-Keinutie HKL
96 Rastila (M) - Vuosaari (M) - Porslahdentie HKL
96V Vuosaari (M) - Porslahdentie HKL
97 Itäkeskus (M) - Mellunmäki HKL
98V Itäkeskus (M)-Vuosaari (Kaivonkatsojantie-Leikosaarent.-Vuosaari (M) HKL
Herttoniemen palvelulinja HKL
Kontulan palvelulinja HKL
Vuosaaren palvelulinja, auto A HKL
Vuosaaren palvelulinja, auto B HKL

2001

2001
Linjojen 92, 94, 95 ja 97 ensimmäinen kilpailutus. Liikennöinnin voitti edelleen HKL-Bussiliikenne.

Liityntälinjat saivat toisenkin liikennöitsijän, ja samalla Tammisalon entinen liikennöitsijä teki paluun Tammisaloon. Tämä tapahtui tosin vain yhden lähdön ajaksi. Linja 16 Hernesaari - Kruununhaka - Herttoniemi (M) oli HKL-Bussiliikenteen reitti, jossa Tammelundin Liikenne hoiti joitakin vuoroja alihankintana. Jo usean vuoden ajan yksi 16:n bussi ajoi Herttoniemeen tullessaan päivän päätteeksi linjan 93B kello 23.37-lähdön Herttoniemestä. Juuri tämä vuoro kuului nyt niihin, joita Tammelundin Liikenne ajoi alihankintana. Joka ilta siis kello 23.37 lähti Herttoniemestä Tammelundin Liikenteen bussi liityntälinjalle 93B, ja ajoi Tammisalon kautta Itäkeskukseen.

2002

2.1.2002
Palvelulinjojen tunnukset otettiin yleiseen käyttöön:
Herttoniemi = P3, Kontula = P4, Vuosaari = P6 ja P7.

Uusi palvelulinja: P11 Myllypuro - Mellunmäki

Palvelulinjan P3 liikennöinti siirtyi Suomen Turistiauto Oy:lle.

2002
Kilpailusopimuksen mukainen liikennöinti alkoi linjoilla 92, 94, 95 ja 97.

Kevät 2002
Avorahastusta kokeiltiin jälleen, mutta nyt hyvin rajoitetusti. Linjaa 91 ajettiin kahdella sellaisella bussilla (HKL 114 ja 115), joissa oli poikkeuksellinen ovijärjestys: yksi ovi edessä, kaksi keskellä ja kaksi takana (1-2-2). Matkakortinlukija sijoitettiin näissä busseissa myös keski- ja takaoven kohdalle, ja busseihin sai nousta kaikista ovista. Kokeilujakson jälkeen hankkeesta luovuttiin.

22.4.2002
Vuotietä alettiin jatkaa sataman suuntaan. Yhteys Uutelantieltä Vuotien pohjoispuolelle katkesi. Linjan 90A päätepysäkki nyt tulevan Vuotien eteläpuolella Uutelantiellä Länsireimarintien kohdalla.

2003

2003
Vuosaaren linjasto kilpailussa toisen kerran. Voittaja edelleen HKL-Bussiliikenne.

Kesäliikenteen alku 2003
Linjan 90 Meri-Rastilan haara lopetettiin. 90 ajoi nyt Vuosaaren metrolta Kallvikintielle.

18.8.2003
Vuosaareen kolmaskin palvelulinja P7C. Linjan P7 tunnus muuttui muotoon P7B.

19.11.2003
Linja 90A ei enää entistä Uutelantietä, vaan Leikosaarentieltä käännyttiin Aurinkotuulenkadulle. Nykyisen Hellekujan kohdalta käännyttiin oikealle ja mentiin sitä kautta päätepysäkille (vanhalle) Uutelantielle.

2004

1.1.2004
Uuden sopimuksen mukainen liikennöinti alkoi Vuosaaressa.


Uusina palvelulinjoina aloittivat:
P19 Herttoniemi (M) - Laajasalo
P20 Vartioharju

2005

1.1.2005
HKL-Bussiliikenne ja Suomen Turistiauto Oy yhdistettiin nimelle Helsingin Bussiliikenne Oy (HelB).
Palvelulinja P3:n liikennöitsijä HelB

2005
Tammelundin Liikenne Oy:n liikennöinti liityntälinjoilla laajeni. Yhtiö sai Santahaminan reitiltä 86 ainakin yhden vuoron alihankintana ajettavaksi.

24.1.2005
Linjan 90A päätepysäkki siirrettiin Aurinkotuulenkadun ja Vuotien risteyksen tuntumaan rakennetulle kääntöpaikalle. Uutelantien pohjoinen osuus jäi tulevan kanavan alle.

14.8.2005
Linjasta 90 jälleen heilurilinja. Nyt sitä jatkettiin Vuosaaren metroasemalta Aurinkolahteen. Se kulki Leikosaarentietä Aurinkolahden puistotien ja Solvikinkadun kautta Aurinkotuulenkadulle, samalle päätepysäkille kuin 90A. (90A ei kiertänyt Solvikinkadun kautta, vaan tuli suoraan Leikosaarentietä.).

Viimeistään tässä vaiheessa linjan 81 pääteoysäkki siirrettiin Reginankujalta Suolakivenkadun mutkaan.

tll17jno050109.jpg

Tammelundin Liikenne Oy 17, Mercedes-Benz Citaro-CNG Herttoniemen metroasemalla 9.1.2005. Kuva Juhana Nordlund

2006

2006
Tammelundin Liikenne Oy:n alihankintavuorot laajenivat myös linjalle 84.

3.6.2006
Linjan 96V liikennöinti päättyi.

94V Kontula (M) - Kivikko lopetettiin.

Kesä 2006
HKL:n linjakarttaan merkitty, että linja 90 ajaisi Aurinkolahdessa vain edestakaisin Leikosaarentietä Aurinkotuulenkadun risteykseen. Onko tämä kenties virhe, vai oliko jossain jokin työmaa tai vastaava, joka esti ajon.

Linjat kesällä 2006 ennen suuria muutoksia

11 Herttoniemi (M) - Mustikkamaa / Korkeasaari HelB
80 Roihupelto-Roihuvuori-Herttoniemi (M)-Länsi-Herttoniemi HelB
80A Viilarintie (Varha) - Herttoniemi (M) - Länsi-Herttoniemi HelB
81 Herttoniemi - Herttoniemenranta HelB
83 Herttoniemi (M) - Tammisalo HelB
84 Herttoniemi (M) - Laajasalo (Gunillankuja) HelB, TLL
85 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Jollas HelB
85V Jollas - Herttoniemi (M) HelB
86 Herttoniemi (M) - Santahamina HelB, TLL
86B Herttoniemi (M) - Gunillankuja - Santahamina HelB, TLL
87 Herttoniemi (M) - Laajasalon öljysatama HelB
88 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Kaitalahti HelB
90 Aurinkolahti - Vuosaari (M) -  Kallvikintie HelB
90A Aurinkolahti-Leikosaarentie-Vuosaari (M)-Satama HelB
90B Rastila (M) - Vuosaari (M) - Kallvikintie - Porslahdentie - Rastila (M) HelB
90V Vuosaari (M) - Kallvikintie HelB
91 Itäkeskus (M) - Puotilantie - Vartioharju HelB
91V Itäkeskus (M) - Puotila HelB
92 Itäkeskus (M) - Ratasmyllyntie - Myllypuro (M) - Alakiventie HelB
93 Herttoniemi (M)-Roihuvuori-Marjaniemi-Itäkeskus (M) HelB
93B Herttoniemi (M)-Tammisalo-Roihuvuori-(Marjaniemi)-Itäkeskus (M) HelB, TLL
94 Itäkeskus (M) - Kontula (M) - Kontulankaari HelB
94A Itäkeskus (M)-Porttitie-Kontula (M)-Vesala-Mellunmäki (M) HelB
94B Kivikko - Kurkimäki - Kontula (M) - Kotikonnuntie HelB
95 Itäkeskus (M)-Vartioharju (Kiviportint.)-Kontula (M)-Keinutie HelB
96 Rastila (M) - Vuosaari (M) - Porslahdentie HelB
97 Itäkeskus (M) - Mellunmäki HelB
98V Itäkeskus (M)-Vuosaari (Kaivonkatsojantie-Leikosaarent.-Vuosaari (M) HelB
P3 Herttoniemen palvelulinja HelB
P4 Kontulan palvelulinja HelB
P6 Vuosaaren palvelulinja HelB
P7B Vuosaaren palvelulinja HelB
P7C Vuosaaren palvelulinja HelB
P11 Myllypuro - Mellunmäki-palvelulinja HelB
P19 Herttoniemi (M) - Laajasalo-palvelulinja HelB
P20 Itäkeskus (M) - Vartioharju-palvelulinja HelB

13.8.2006
Suuri Itä-Helsingin liityntälinjojen uudelleenjärjestely:


Linjan 80 Länsi-Herttoniemen haara lopetettiin, ja se ajoi nyt ainoastaan Herttoniemen ja Roihupellon väliä. Ajo Viilarintieltä Roihupeltoon ei tapahtunut enää Laippatietä vaan Tulppatietä. Erillinen 80A-versio lakkautettiin.

Linja 81 alkoi nyt puolestaan ajaa Länsi-Herttoniemeen.
Herttoniemen metroaseman ja Herttoniemenrannan väliä ajettiin tunnuksella 81B.

Linja 93/B lopetettiin, ja Herttoniemen metroasemalta Roihuvuoren kautta Itäkeskukseen alkoi ajaa uusi linja 82. Iltaisin ajettiin Tammisalon kautta tunnuksella 82B.

Linja 85 ei enää kiertänyt Yliskylän kautta, vaan ajoi suoraan Kuvernöörintietä Laajasalontielle ja edelleen Jollakseen. Tunnus 85V tuli näin tarpeettomaksi.

Osa linjan 87 vuoroista alkoi kiertää Yliskylän kautta.

Linja 86 ei enää ajanut Reiherintietä, vaan 85:n tapaan suoraan Kuvernöörintieltä Laajasalontielle ja edelleen Santahaminaan. Iltaversio 86B jatkoi kuitenkin entiseen tapaan.

Uusi linjatunnus 89. Sitä ajettiin Herttoniemestä Yliskylän kautta Reposalmentielle. Päätepysäkki Reposalmentien ja Kuvernöörintien risteyksen tuntumassa.

Linja 92 jatkettiin Mellunmäkeen:
92 Itäkeskus (M) - Myllypuro - Porttitie - Kontula - Vesala - Mellunmäki (M).
Reitti teki molemmissa suunnissa edestakaisen käynnin Alakiventiellä.

Linja 94 lopetettiin (väliaikaisesti).

Linjat 94A ja 94B uudistettiin:
94A Kontulankaari - Kontula (M) - Kurkimäki - Kivikko - Kontula (M) - Kotikonnuntie
94B ajoi Kurkimäki - Kivikko-lenkin vastakkaiseen suuntaan:
Kontulankaari - Kivikko - Kurkimäki - Kontula (M) - Kotikonnuntie

91 lopetettiin. Linja 97 laitettiin kiertämään Kauppakartanonkadun kautta Puotilan läpi Karhulantietä Itäväylälle ja edelleen Mellunmäkeen. Uusi rinnakkaislinja 97V kiersi vielä Viikingintien ja Vartioharjuntien kautta Itäväylälle.
97N ajoi edelleen Turunlinnantietä.

Linja 90A lopetettiin. Ainoa joukkoliikenneyhteys tulevalle satama-alueelle palvelulinja P7C. Nyt linja 90 ainakin takaisin normaalireitilleen ...Aurinkolahden puistotie - Solvikinkatu - Aurinkotuulenkatu. Päätepysäkki Vuotien risteyksessä.

Vuosaaren iltalinja 90B lopetettiin ja korvattiin linjoilla 90 ja 98A.
Linja 98V lopetettiin.

Uudet linjat:
98 Itäkeskus (M) - Marjaniemi - Kallahti - Vuosaari (M).
98A Itäkeskus (M) - Meri-Rastila - Kallahti - Vuosaari (M) - Porslahdentie

Vartioharjuun toinenkin palvelulinja P20B. P20:n tunnukseksi P20A.

2007

15.1.2007
95 laitettiin kiertämään Mellunmäen metroaseman kautta. Sen jälkeen reitti jatkui Aarteenetsijäntietä, Rekipellontietä, Koskenhaantietä ja Kotikonnuntietä Kontulantielle ja edelleen Keinutielle.

Linjojen 92, (94), 94A ja 94B monimutkainen järjestely uusittiin:
92 Itäkeskus (M) - Myllypuro (Alakiventie). Alkoi ajaa, kuten ennen 13.8.2006-muutosta.
Linja 94 Itäkeskus (M) - Kontula (M) - Kontulankaari palasi jälleen liikenteeseen.
Linjat 94A ja 94B kiersivät edelleen Kurkimäen ja Kivikon lenkin, 94A myötäpäivään ja 94B vastapäivään. 94A ei kuitenkaan enää käynyt Kontulankaaren päässä. 94B ei käynyt enää Kontulankaaren päässä, eikä Kotikonnuntiellä. 94B kirsi siis vain Kivikon ja Kurkimäen vastapäivään. (94A- ja 94B-muutokset todennäköisesti tässä samassa yhteydessä, viimeistään kuitenkin 13.8.2007).

2007
Linjojen 92, 94, 95 ja 97 toinen kilpailutus. Voittaja Concordia Bus Finland Oy Ab. Sopimuksen alkamisajankohta 1.1.2008.

13.8.2007
Uusi linja Vuosaaren satamaan:
90B Vuosaari (M) - Vuosaaren satama
Linja kulki suoraan Vuotietä. Satamassa reitti kävi kolmessa paikassa; Ruusuniementiellä Eteläloiston risteyksessä (paluu merenkulkijankatua), Satamakaaren päässä (entisen telakan sosiaalirakennuksen kohdalla), sekä Käärmeniementien päässä (lähellä paikkaa, jossa Käärmeniementie nykyään kääntyy Seilorinkaduksi.

Itä-Helsingin yölinjojen uudelleenjärjestely:
80N lopetettiin.
85N ja 86N oikaisivat Suolakivenkatua Herttoniemenrantaan ja edelleen Laajasaloon. 86N ei enää kiertänyt Reiherintien kautta.
90N kiersi Länsi-Herttoniemen kautta, ajoi Kauppakartanonkadun sijasta Turunlinnantietä, Vuosaaressa reittiä Kaivonkatsojantie - Leikosaarentie - Vuosaari (M) - Vuosaarentie - Kallvikintie. Päätepysäkki Mustalahdentien risteyksessä.
92N Kivikon kautta, ei enää Kotikonnuntielle, vaan Keinutielle.
93N lopetettiin.
94N Roihuvuoren kautta, ei enää Kivikon kautta, vaan Porttitien kautta Kontulankaarelle.
95N Tammisalon ja Roihuvuoren kautta, ei enää Puotilan kautta, vaan Meripellontietä ja Myllymestarintietä Vanhanlinnantielle, entiseen tapaan Kiviportintietä, mutta jatkettiin vielä Länsimäkeen ja Rajakylään.
Uusi yölinja-, nyt läpi-yönlinja 96N. Ajoi Kauppakartanonkatua, Meri-Rastilan ja Kallahden kautta Aurinkolahteen ja sieltä Porslahdentielle.
97N:stä viikonloppuisin läpi-yönlinja. Se kiersi Puotinharjun jälkeen Puotilan kautta, ja jatkettiin Mellunmäen jälkeen vielä Rekipellontietä Kotikonnuntielle. Päätepysäkki Kotikonnuntien päässä.

Linjat syksyllä 2007

11 Herttoniemi (M) - Mustikkamaa / Korkeasaari HelB
80 Herttoniemi (M) - Roihuvuori - Roihupelto HelB
81 Herttoniemenranta - Herttoniemi (M) - Länsi-Herttoniemi HelB
81B Herttoniemi (M) - Herttoniemenranta HelB
82 Herttoniemi (M) - Roihuvuori - Itäkeskus (M) HelB
82B Herttoniemi (M) - Tammisalo - Roihuvuori - Itäkeskus (M) HelB
83 Herttoniemi (M) - Tammisalo HelB
84 Herttoniemi (M) - Laajasalo (Gunillankuja) HelB, TLL
85 Herttoniemi (M) - Jollas HelB
86 Herttoniemi (M) - Santahamina HelB, TLL
86B Herttoniemi (M) - Gunillankuja - Santahamina HelB, TLL
87 Herttoniemi (M) - (Yliskylä) - Laajasalon öljysatama HelB
88 Herttoniemi (M) - Yliskylä - Kaitalahti HelB
89 Herttoniemi (M) - Laajasalo (Yliskylä) HelB
90 Aurinkolahti - Vuosaari (M) -  Kallvikintie HelB
90B Vuosaari (M) - Vuosaaren satama HelB
92 Itäkeskus (M) - Ratasmyllyntie - Myllypuro (M) - Alakiventie HelB
94 Itäkeskus (M) - Kontula (M) - Kontulankaari HelB
94A Kontula (M)-Kurkimäki-Kivikko-Kontula (M)-Kotikonnuntie HelB
94B Kontula (M) - Kivikko - Kurkimäki - Kontula (M) HelB
95 Itäkeskus (M)-Vartioharju (Kiviportint.)-Kontula (M)-Keinutie HelB
96 Rastila (M) - Vuosaari (M) - Porslahdentie HelB
97 Itäkeskus (M) - Puotila - Mellunmäki (M) HelB
97V Itäkeskus (M) - Puotila - Vartioharju - Mellunmäki (M) HelB
98 Itäkeskus (M)-Marjaniemi - Kallahti - Vuosaari (M) HelB
98A Itäkeskus (M)-Meri-Rastila-Kallahti-Vuosaari (M)-Porslahdentie HelB
P3 Herttoniemen palvelulinja HelB
P4 Kontulan palvelulinja HelB
P6 Vuosaaren palvelulinja HelB
P7B Vuosaaren palvelulinja HelB
P7C Vuosaaren palvelulinja HelB
P11 Mellunmäki - Myllypuro-palvelulinja HelB
P19 Herttoniemi (M) - Laajasalo-palvelulinja HelB
P20A Itäkeskus (M) - Vartioharju-palvelulinja HelB
P20B Itäkeskus (M) - Vartioharju-palvelulinja HelB

hkl_9706_kny_500_x_392.jpg

HKL-Bussiliikenne 9706, Volvo B10L / Carrus City U Jollaksen päätepysäkillä 29.5.2001.

Liityntälinjojen bussikalustoa

Pintapuolinen katsaus Itä-Helsingin metron liityntälinjoilla käytettyyn kalustoon 1982 - 2007.

Oy Liikenne Ab:n kalustoa liityntäliikenteen alkaessa

Hankinta-aika Alusta / kori Vaihteisto Ovet
1970 - 73 Volvo B57 / Wiima M-68 vakio M5 1-0-1
1971 - 73 Volvo B58 / Wiima M-68 vakio M5 1-0-1
1973 Volvo B57 / Wiima M-68 vakio M5 1-2-0
1973 - 74 Volvo B58 / Wiima m. HKL M5 2-2-0
1976 - 80 Volvo B58 / Wiima K200 M5 2-2-0
1978 Volvo B58 / Lahti 21 Centrum M5 2-2-0
1980 Scania BR86S / Delta 100 City M5 2-2-0
1980 - 81 Volvo B10M  / Wiima K200 M6 2-2-0
1981 Scania BF111 / Lahti 21 Centrum M5 1-2-0
1982 Volvo B10M / Delta 100 City M6 2-2-0

HKL:n kalustoa liityntäliikenteen alkaessa

Hankinta-aika Alusta / kori Vaihteisto Ovet
1972 - 73 Sisu BT-69 CR / Wiima m. HKL AV2 2-2-0
1973 Sisu BT-53 CR / Wiima m. HKL AV2 2-2-0
1974 Sisu BT-69 CR (SP) / Autokori AV2 2-2-0
1975 Sisu BT-69 CR / Autokori AV2 2-2-0
1975 Sisu BT-69 CR / Delta 200 City AV2 2-2-0
1976 - 77 Sisu BT-69 CR / Wiima K100 AV2 2-2-0
1977 - 78 Sisu BT-69 BVT / Wiima K100 AV3 2-2-0

Oy Liikenne Ab:n uutta kalustoa liityntälinjojen aikana

Hankinta-aika Alusta / kori Vaihteisto Ovet
1983 Volvo B10M / Lahti 30 M6 2-2-0
1983 Scania K82 / Lahti 30 M5 2-2-0
1983 Scania K112 / Lahti 30 M5 2-2-0
1983 - 84 Volvo B10M / Wiima K201 M6 2-2-0

HKL:n uutta kalustoa liityntälinjoilla

Hankinta-aika Alusta / kori Vaihteisto Ovet
1986 - 88 Volvo B10M (Mk 2 THD100) / Wiima K202 AZ4 2-2-1
1989 - 91 Volvo B10M Mk 3 / Wiima K202 AZ4 2-2-1
1994 Scania N113CLL / Carrus City L AV3 2-2-1
1995 - 97 Volvo B10L / Carrus City L AZ4, AZ5 2-2-1
1996 Scania CN113CLL MaxCi AV3 2-2-1
1998, 2000 Volvo B10BLE / Carrus City L AZ5 2-2-1
1999 Scania CN94UB OmniCity (1) AZ4 2-2-2
(1999) Volvo B10BLE 6x2 / Carrus City L (2) AZ5 2-2-1
1999 - 2000 Volvo 7000 B7L (3) AZ5 2-2-2
2000 Scania N94UB / Lahti 402 AZ4 2-2-1
2000 - 2001 Scania L94UB / Lahti 402 AZ5 2-2-1
2001 Scania L94UB / Ikarus E94 AZ5 2-2-1
2001 Scania N94UB / Lahti Scala AZ4 1-2-2
2002 - 2004 Scania L94UB / Lahti Scala AZ5 2-2-1
2004 Scania L94UB / Ikarus E94F (4) AZ5 2-2-1

(1) = Vuosaaren sopimukseen

(2) = tulivat Ruhan varikolta lainaan Laajasalon liikenteeseen, kun Volvo 7000-autojen toimitukset olivat myöhässä

(3) = Laajasalon sopimukseen

(4) = Vuosaaren sopimukseen. Myöhemmin tuli liityntäliikenteeseen myös vanhempia vastaavia autoja

M = manuaalivaihteisto, AV = automaatti-Voith, AZ = automaatti-ZF, numero viittaa vaihteiden lukumäärään.

helb_240_3417_600_x_450.jpg

HelB 240, Scania L94UB / Lahti Scala Aurinkolahden päätepysäkillä 22.4.2009.

Tammelundin Liikenne Oy:n kalustoa liityntälinjoilla

Hankinta-aika Alusta / kori Vaihteisto Ovet
(1990) - 2002 Mercedes-Benz O 405 N CNG A 2-2-2, 2-2-1
2001 - 2006 Mercedes-Benz O 530 - CNG  Citaro A 2-2-2

Helsingin Bussiliikenne Oy:n uutta kalustoa liityntälinjoilla

Hankinta-aika Alusta / kori Vaihteisto Ovet
2005 Scania L94UB / Lahti Scala AZ5 2-2-1
2006 - 2007 Scania K230UB / Lahti Scala AZ6 2-2-1