Nobinan väritarinaa

(Päivitetty 16.2.2023)

Nykyinen Nobina koostuu useasta erillisestä liikennöitsijästä, jotka sitten aikojen kuluessa ovat yhdistyneet. Erillisinä yhtiöinä 1970-luvulla toimivat Paikallislinjat Oy (omistajana Erkki Immonen), Espoon Auto Oy (Kauko Sällälä), Juhanilan Linja Oy (Kauko Tyllilä) ja Åke Wikström. Jokaisella näistä oli oma värityksensä.

Paikallislinjat Oy:n busseissa oli Immosen väri, kermanväri viininpunaisin raidoin. (Kuva 1)
pal_13_177.jpg

Kuva 1: Immosen väritys. Taustalla keskellä myös Helmisen Linjan bussi.

Espoon Auton bussit olivat vaaleanvihreitä, höysteenä tummanvihreää ja punainen raita. (Kuva 2)
esa_6_kny_500_x_341.jpg

Kuva 2: Espoon Auton vanha väritys

Juhanilan linjan kalusto maalattiin harmaiksi siniraidoin. (Kuva 3)
juhanilan_linja_18_esa.jpg

Kuva 3: Juhanilan Linjan sini-harmaa väritys

Åke Wickströmin autot liikkuivat sinisinä keltaisin raidoin. (Kuva 4)
wickstrom_ake_16_116.jpg

Kuva 4: Åke Wickströmin väritys

Vuonna 1978 Kauko Tyllilä myi Juhanilan Linjan Tarmo Laineelle. Saman vuoden lopulla Erkki Immonen myi Paikallislinjat Espoon kaupungille. Åke Wickström seurasi heti perästä myyden yrityksensä myös Espoon kaupungille. Wickströmin yritys yhdistettiin saman tien Paikallislinjoihin.

Paikallislinjoilla oli nyt siis kahdenvärisiä busseja. Suurin osa Immosen väreissä, mutta joukossa myös Wickströmiltä periytyneitä sinisiä autoja. Juhanilan Linja jatkoi sini-harmaassa kuosissa.

Vuonna 1980 Kauko Sällälä myi yrityksensä Tarmo Laineelle. Tämän jälkeen Laine osteli useita linja-autoyrityksiä Uudeltamaalta, ja alkoi levittää näille Espoon Auton vihreää väriä. Vuonna 1983 myös Juhanilan Linjan uudessa kalustossa siirryttiin vihreään.

Paikallislinjat Oy:llä oli siis kahdenvärisiä busseja, kuten myös Juhanilan Linjalla. Espoon Autot sen sijaan olivat kaikki vihreitä.

Vuonna 1985 Tarmo Laine osti vielä Veli Suomisen perikunnalta Suomisen kolme firmaa; Vantaan Linja Oy, Luhtajoen Liikenne Oy ja Helmisen Linja Oy. Kaksi ensinmainittua hän myi saman tien eteenpäin, mutta Helmisen Linja jäi hänelle. Noiden autojen värityksenä oli puolukanpunaista ja vaaleanharmaata (kuva 1 taustalla). Helmisen reiteillä käytettiin hetken aikaa myös Hj. Holmströmin (Laineen ostama) vanhoja oransseja punakattoisia busseja. Nämä, kuten Helmisenkin värit hävisivät katukuvasta kuitenkin saman tien.

1986 - 1995: Kaikki kaupungille

Samana vuonna 1985 Tarmo Laine myi yllättäen yrityksensä liikemieskaksikolle Taipale & Kulmala. Nämä puolestaan halusivat päästä eroon Espoon sopimusliikenteessä toimivistä yhtiöistä, Espoon Autosta ja Juhanilan Linjasta. Nämä myytiin Espoon kaupungille vuonna 1986.

Syksyllä 1986 Espoon kaupungilla oli nyt siis kolme bussifirmaa: Paikallislinjat Oy, Espoon Auto Oy sekä Juhanilan Linja Oy. Paikallislinjat siirtyi takaisin yhteen väritykseen, kun viimeisetkin entiset Åke Wickströmin autot myytiin pois.

Toimintojen rationalisointi aloitettiin seuraavana vuonna. Ensiksi Juhanilan Linja yhdistettiin Espoon Autoon. Nyt Espoon Autolla oli siis kahdenvärisiä busseja. Valtaosa liikkui perinteisessä Espoon Auton vihreässä. Tällaisiahan olivat myös (entiset) Juhanilan Linjan uusimmat autot. Vanhimmat Juhanilan vaunut sen sijaan olivat sini-harmaassa värityksessä.

Rationalisointiin kuului myös linjajärjestelyjä. Turuntien reitit haluttiin keskittää Paikallislinjoille, joten Espoon Auton Turuntien linjoilla vaihtui liikennöitsijä. Tämän takia Espoon Autolta siirrettiin kalustoa Paikallislinjoille. Nyt siis Paikallislinjoillakin oli myös jonkun verran vihreää kalustoa.

Ensimmäiset uudet bussit kauppojen jälkeen hankittiin vuonna 1988. Nyt yhteiseksi ulkoväritykseksi valittiin Espoon Auton vihreä. Näin viimeiseksi Paikallislinjojen Immosen väriseksi bussisarjaksi jäi syksyllä 1986 käyttöön otettu sarja numeroilla 58, 59, 61 - 64.

Rationalisointi jatkui vuonna 1989. Syksyllä Espoon Auto Oy yhdistettiin Paikallislinjoihin, ja keväällä 1990 Paikallislnjat Oy:n nimi vaihdettiin muotoon Oy Espoon Auto Ab. Espoon kaupunki omisti nyt siis yhden bussiyhtiön, jolla oli kolmenvärisiä busseja. Valtaosa ajoi Espoon Auton vihreässä värissä, mutta joukossa oli myös Immosen kermanväri-viininpunaista sekä Juhanilan sini-harmaata.

Ruotsin valtionrautateiden bussiyhtiö Swebus rantautui Suomeen vuonna 1994 ostamalla Hannu Tehirannalta TransBus-yhtiön. Tämän liikennöitsijän bussit olivat valkoisia varustettuna tummanvihrein ja keltaisin raidoin. (Kuva 5)
trb_33_kny.jpg

Kuva 5: TransBus

Heti vuoden 1995 alussa Espoon kaupunki myi Oy Espoon Auto Ab:n Swebusille. Nyt perustettiin Suomen emoyhtiö Oy Swebus Finland Ab, aputoiminiminään Espoon Auto ja Transbus. TransBusin väritys jäi ennalleen, mutta Espoon Auto-aputoiminimellä esiteltiin uusi väritys (kuva 6). Siinä valkoinen bussi varustettiin vaaleanvihreällä helmalla. Lisäksi puskurit ja katonrajan raidat maalattiin tummanvihreällä. Nyt Swebus Finlandilla oli siis neljänvärisiä busseja. Hetken aikaa saattoi olla viittäkin väriä, mutta viimeinen Immosen värinen bussisarja maalattiin pian Espoon Auton uudella värillä. Viimeisten Juhanilan Linjan väristen sini-harmaiden bussien poistoajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Tässä lähdetään siitä oletuksesta, että joku niistä vielä oli ajossa. Muussa tapauksessa värityksiä oli vain kolme.
esa_10_kny_600_x_4502.jpg

Kuva 6: Espoon Auton uusi väritys

Väritykset vuonna 1995

Väritys Värit
1 Espoon Auton uusi Valkoinen / vaaleanvihreä - tummanvihreä
2 Espoon Auton vanha Vaaleanvihreä / tummanvihreä - punainen
3 TransBus Valkoinen / tummanvihreä - keltainen
4 Juhanilan Linja ? Harmaa - sininen

Mainittakoon täsmennyksenä, että Espoon Auton vanhan värin vaaleanvihreä oli kuitenkin täysin eri sävy, kuin Espoon Auton uuden värityksen vaaleanvihreä.

Värityskaaviot saatoivat hiukan vaihdella eri vuosina. Tässä ei nyt puututa niihin, vaan käsitellään vain kokonaan erillisiä värityksiä.

Joka tapauksessa Juhanilan sini-harmaa väritys poistui käytöstä viimeistään 1990-luvun puolivälissä. Silloin värityksiä jäi käyttöön kolme erilaista.

1996 - 1998: Jatkuvaa muutosta

Swebusin taustaomistaja vaihtui vuonna 1996, kun Ruotsin valtionrautatiet myi sen brittiläiselle bussijättiläiselle Stagecoachille. Tällä ei aluksi ollut mitään ulkoista vaikutusta liikennöitsijän toimintaan. Vuonna 1998 kuitenkin Stagecoach halusi ottaa Suomessa käyttöön oman nimensä ja värityksensä. Liikennöitsijän uusi nimi oli nyt Stagecoach Finland Oy Ab, ja uudessa värityksessä bussi maalattiin valkoiseksi. Helmaan lisättiin sininen, punainen ja oranssi raita. Raidat nousivat korin kyljen takaosassa ylös katonrajaan saakka (kuva 7). Uudet bussit puettiin tähän asuun. TransBus-teippejä alettiin repiä pois, ja tilalle liimattiin Stagecoach-raitoja. Värityksiä oli nyt siis käytössä jälleen neljä. Lisäksi jotkut autot kulkivat jonkun aikaa kokovalkoisina siinä välivaiheessa, kun TransBus-teipit oli jo revitty, mutta uusia teippejä ei vielä ehditty laittaa.
stc_54_kny_600_x_408.jpg

Kuva 7: Stagecoach

Väritykset syksyllä 1998

Väritys Värit
1 Stagecoach Valkoinen / sininen - punainen - oranssi
2 Espoon Auton uusi Valkoinen / vaaleanvihreä - tummanvihreä
3 Espoon Auton vanha Vaaleanvihreä / tummanvihreä - punainen
4 TransBus Valkoinen / tummanvihreä - keltainen Poistuva väritys

Aikanaan väritysten määrä tippui kolmeen, kun kaikki TransBus-teippaukset oli saatu revittyä pois. Espoon Auton värit sen sijaan oli maalattu, joten niitä ei samalla tavalla voinut uusia.

2000: Jälleen uusi omistaja ja tietenkin uusi väritys

Vuonna 1999 Stagecoach halusi luopua pohjoismaisista toiminnoistaan. Neuvotteluja käytiin norjalaisperäisen Concordia Busin kanssa. Kauppa toteutui kevättalvella 2000.

Stagecoach oli juuri voittanut koko Vantaan sisäisen liikenteen, ja liikennöinti alkoi vuoden 2000 alusta. Tähän sopimukseen hankittuja uusia busseja ei kuitenkaan teipattu enää Stagecoach-tyyliin, koska omistusjärjestelyt olivat murrosvaiheessa. Uudet bussit tulivat liikenteeseen kokovalkoisina kalkkilaivoina (kuva 8).
stc174ja190_kny_600_x_422.jpg

Kuva 8: Stagecoach-"kalkkilaivat"

Yhtiön uusi nimi oli nyt Concordia Bus Finland Oy Ab. Uusi omistaja halusi tietenkin ottaa käyttöön oman värityksensä. Concordiallakin bussi maalattiin pohjaväriltään valkoiseksi. Tähän lisättiin paksu helmaraita, joka etupyörien etupuolella maalattiin oranssiksi, etupyörän ja keskiovien välissä violetiksi, ja peräpäässä tummansiniseksi (kuva 9). Stagecoach-teippauksia alettiin repiä pois Concordia-teippien tieltä. Vuodenvaihteessa tulleet uudet kokovalkoiset bussit teipattiin myös Concordia-kuosiin. Värityksiä oli nyt siis käytössä neljä, ja muutosprosessin jälkeen taas kolme.
292_cbf_141.jpg

Kuva 9: Concordia

Väritykset vuonna 2000

Väritys Värit
1 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen
2 Espoon Auton uusi Valkoinen / vaaleanvihreä - tummanvihreä
3 Espoon Auton vanha Vaaleanvihreä / tummanvihreä - punainen
4 Stagecoach Valkoinen / sininen - punainen - oranssi Poistuva väritys

2006: Brändiväritys Jokeri

Jokerilinjan 550 liikennöinti alkoi vuonna 2006 Esi-Jokerin jälkeen. Jokerivärityksessä bussi maalattiin tummansiniseksi vihrein raidoin (kuva 10). Concordia Busin värivalikoima kasvoi jälleen neljään, vaikka Jokerissahan kyse olikin liikennöitsijästä riippumattomasta brändivärjäyksestä.
cbf_465_kny.JPG

Kuva 10: Jokeri

Väritykset syksyllä 2006

Väritys Värit
1 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen
2 Espoon Auton uusi Valkoinen / vaaleanvihreä - tummanvihreä
3 Espoon Auton vanha Vaaleanvihreä / tummanvihreä - punainen
4 Jokeri Tummansininen / vihreä

2008: Viides väritys

Vuonna 2008 Concordia hankki Turusta Mercedes-Benz Citaro-busseja. Nämä saapuivat Helsinkiin täydessä TLO-värityksessä (kuva 11). Nyt käytössä oli viittä väritystä.
cbf_645_3042_r_500_x_375.jpg

Kuva 11: TLO-väritys Turusta

Väritys Värit
1 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen
2 Espoon Auton uusi Valkoinen / vaaleanvihreä - tummanvihreä
3 Espoon Auton vanha Vaaleanvihreä / tummanvihreä - punainen
4 Jokeri Tummansininen / vihreä
5 TLO Valkoinen - sininen - vaaleansininen

Concordia voitti vuoden 2008 alusta Itä-Helsingin 90-sarjan liityntälinjoja. Jo vuonna 2000 oli erikoista, että Mellunmäen metroasemalla näkyi vihreitä busseja (Espoon Auton vanha väri), mutta todella mielenkiintoista oli nähdä vuonna 2008 Itä-Helsingin metron liityntälinjoilla vihreitä "Espoon Autoja".

2009: Uusi ennätys - yhdeksää väritystä

701_nof_kny_1924.JPG

Kuva 12: HKL-Bussiliikenne-värit

Helsingin Bussiliikenne voitti linjan 72, mutta ei henkilöstöpulansa takia pystynyt aloittamaan liikennöintiä. Reittiä alkoi liikennöidä Concordia Bus vuoden 2009 alussa. Linjalle tilatut uudet bussit maalattiin suurimmaksi osaksi Concordian väreihin. Linjalle tuli kuitenkin myös busseja HelBin omassa värityksessä (kuva 13), sekä vanhaa kalustoa HKL-Bussiliikenteen värityksessä (kuva 12).
705_nof_kny_1671.JPG

Kuva 13: HelB-värit

Helsingin palvelulinjat muutettiin vuoden 2009 alusta Jouko-kaupunginosalinjoiksi. Jouko-linjoja varten kehitettiin oma väritys, jossa valkoisen lisäksi käytettiin kolmea erisävyistä sinistä. (kuva 14). Concordia voitti useita Jouko-linjoja.
cbf_687_3412.jpg

Kuva 14: Jouko-kaupunginosalinja

Lisäksi Concordia osti / vuokrasi Veolia Transportilta busseja, jotka olivat Connexin sini-valko-kelta-värityksessä (kuva 15).
344_nof_1597.JPG

Kuva 15: Connex-värit

Väritykset kevätkaudella 2009

Väritys Värit
1 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen
2 Espoon Auton uusi Valkoinen / vaaleanvihreä - tummanvihreä
3 Espoon Auton vanha Vaaleanvihreä / tummanvihreä - punainen
4 HKL-BL Sininen / valkoinen
5 HelB Tummansininen / valkoinen - vaaleansininen
6 TLO Valkoinen - sininen - vaaleansininen
7 Connex Sininen - valkoinen - keltainen
8 Jokeri Tummansininen / vihreä
9 Jouko Eri sinisävyjä - valkoinen

2009: Kymmenen väritystä

Concordia Bus vaihtoi nimensä 1.12.2009. Uusi nimi oli nyt Nobina Finland Oy. Tietenkin piti esitellä myös uusi Nobina-väritys (kuva 16). Siinä valkoiseen bussiin laitettiin vaaleanvihreä lime-helma. Väritys muistutti hiukan Espoon Auton uudempaa väriä, mutta ilman tummanvihreitä lisäyksiä. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ollut tulossa uusia busseja, joten aluksi vain yksi Scala laitettiin uuteen ulkonäköön.
477_nof_kny_2216.JPG

Kuva 16: Nobina-lime

Väritykset joulukuussa 2009

Väritys Värit
1 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen
2 Espoon Auton uusi Valkoinen / vaaleanvihreä - tummanvihreä
3 Espoon Auton vanha Vaaleanvihreä / tummanvihreä - punainen
4 HKL-BL Sininen / valkoinen
5 HelB Tummansininen / valkoinen - vaaleansininen
6 TLO Valkoinen - sininen - vaaleansininen
7 Connex Sininen - valkoinen - keltainen
8 Jokeri Tummansininen / vihreä
9 Jouko Eri sinisävyjä - valkoinen
10 Nobina Valkoinen / lime

2011: Jälleen uusi ennätys - hetken aikaa 11 väritystä

HKL:n suunnitteluyksikkö ja YTV:n liikenneosasto yhdistettiin Helsingin Seudun Liikenteeksi (HSL) vuonna 2010. HSL esitteli myös uuden yhtenäisen sini - valkoisen tilaajavärityksen samana vuonna (kuva 17). Vuodesta 2011 lähtien kaikkiin uusiin alkaviin sopimuksiin hankittavat uudet bussit piti maalata tilaajaväritykseen. Nobina voitti Lauttasaaren paketin, jonka liikennöinti alkoi 1.1.2011. Sitä varten Nobina hankki suuren määrän uusia busseja. Nämä puettiin vielä Nobina-asuun, eli ne olivat HSL-alueen viimeiset uudet bussit liikennöitsijän omassa värityksessä. Näissä tosin vaaleanvihreä lime-osuus ei ollut helmassa, vaan ylempänä.

Pakettia täydentämään hankittiin myös käytettyjä telibusseja Ruotsista. Nämä maalattiin uuteen HSL-väritykseen. Näin päästiin uuteen ennätykseen. Nobinalla oli käytössä 11 väritystä. Tämä tosin sillä edelletyksellä, että tammikuussa 1995 hankittuja Espoon Auton ensimmäisiä matalalattiabusseja oli edelleen käytössä alkuperäisissä väreissään. Osa näistä oli jo poistettu, ja osa uudelleenmaalattu Concordia-väreihin.

Näissä laskennoissa ei oteta huomionn mainosteippauksia. Jos näitä alettaisiin laskea, erilaisia ulkomuotoja tulisi vaikka kuinka paljon. Mukaan ei myöskään ole laskettu Nobinan Korkeasaari-teipattua autoa.

nof_953_1584_600_x_451.jpg

Kuva 17: HSL-väri

Väritykset alkuvuodesta 2011

Väritys Värit
1 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen
2 Espoon Auton uusi Valkoinen / vaaleanvihreä - tummanvihreä
3 Espoon Auton vanha Vaaleanvihreä / tummanvihreä - punainen
4 HKL-BL Sininen / valkoinen
5 HelB Tummansininen / valkoinen - vaaleansininen
6 TLO Valkoinen - sininen - vaaleansininen
7 Connex Sininen - valkoinen - keltainen
8 Jokeri Tummansininen / vihreä
9 Jouko Eri sinisävyjä - valkoinen
10 Nobina Valkoinen / lime
11 HSL Sininen - valkoinen

2011: Väritysten väheneminen alkaa

Viimestään vuonna 2011 viimeisetkin vuoden 1995 tammikuussa käyttöön otetut Espoon Auton ensimmäiset Volvo B10BLE-matalalattiabussit EA:n vanhassa värissä poistettiin käytöstä. Näin värivalikoima pieneni kymmeneen.

HSL-tilaajavärityksen myötä Nobinan lime-väritys uhkasi jäädä marginaaliseksi. Liikennöitsijä kuitenkin uusi useiden Concordia-väristen autojen teippauksia limeraitamuotoon.

2013 - 2014: Väritykset vähenevät edelleen

Jokeri-linja 550 päätettiin uuden sopimuskauden myötä nimetä Runkolinjaksi. Bussit runkolinjalla päätettiin maalata HSL-kaaviolla, mutta sinisen tilalla käytettiin oranssia. Uuden liikennöintisopimuksen elokuusta 2013 voitti Helsingin Bussiliikenne Oy. Tämä merkitsi seitsemän vuotta käytössä olleen Jokeri-värityksen häviämistä. Värisaldo nyt 9.

Vuoden 2013 lopussa päättyi myös linjan 72 viisivuotinen sopimus, ja siellä käytetyt HelBin bussit kahdessa eri värityksessä palautuivat varsinaiselle omistajalleen. Näin Nobinan väripaletti pieneni seitsemään.

Samaan aikaan myös Helsingin pienkalustolinjat uusittiin. Jouko-brändi hylättiin, ja uudet reitit olivat Lähibusseja HSL-värityksessä. Nobina ei varmaan tehnyt edes tarjousta näistä, ja näin Jouko-autot myytiin pois. Värisaldo nyt kuusi.

TLO-autoistakin luovuttiin viimeistään vuonna 2014. Värisaldo viisi. Viimeiset Espoon Auton uudessa värityksessä olleet autot myytiin nekin viimeistään vuonna 2014. Näin päästiin eri värityksissä lukumäärään neljä.

Väritykset vuoden 2014 lopulla

Väritys Värit
1 HSL Sininen - valkoinen Nouseva
2 Nobina Valkoinen / lime Nouseva
3 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen Laskeva
4 Connex Sininen - valkoinen - keltainen

2015: Saldo nousee taas viiteen

Vuonna 2015 hankittiin Oslon seudulta 16 kokovihreää telibussia (kuva 18). Näin värityksiä oli jälleen viisi erilaista. Pian kuitenkin Connex-värit poistuivat ja oltiin jälleen lukumäärässä neljä.
15_nof_0212.JPG

Kuva 18: Oslonvihreä

Väritykset vuonna 2016

Väritys Värit
1 HSL Sininen - valkoinen Nouseva
2 Nobina Valkoinen / lima Nouseva
3 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen Laskeva
4 Oslonvihreä Vihreä 16 autoa

2019: Uusia runkolinjoja

Runkolinjoja perustettiin lisää, ja elokuussa 2019 Nobina sai ajettavakseen runkolinjan 510. Kuten aikaisemmin todettiin, runkolinjat saivat uuden oranssi - valkoisen brändivärityksen vuonna 2013. Nyt myös Nobinalla oli näitä oranssibusseja, ja väritysten lukumäärä nousi viiteen (kuva 19).
nof_1135_111559_edited-1.jpg

Kuva 19: Runkolinja

Väritykset syksyllä 2019

Väritys Värit
1 HSL Sininen - valkoinen Nouseva
2 Nobina Valkoinen / lime Laskeva
3 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen Laskeva
4 Runkolinja Oranssi - valkoinen
5 Oslonvihreä Vihreä 16 autoa

2020: Oslolaiset pois, värityksiä 4

Oslolaisautoja poistettiin vähitellen, ja vuoden 2020 aikana kaikki hävisivät katukuvasta. Näin päästiin taas neljään väritykseen.

Vuonna 2021 Nobinan toiminta laajeni HSL-alueen ulkopuolelle Turun Föli-liikenteeseen. Siellä autot saivat tietenkin Fölin kelta-valko-värityksen päällensä. Tässä käsitellään nyt kuitenkin HSL-liikennettä, joten tätä väritystä ei tässä yhteydessä lasketa mukaan.

Väritys Värit
1 HSL Sininen - valkoinen Nouseva
2 Runkolinja Oranssi - valkoinen Nouseva
3 Nobina Valkoinen / lime Laskeva
4 Concordia Valkoinen / oranssi - violetti - tummansininen Laskeva

2021: Sähköbussit tulevat

HSL-alueella sähköbussien värityksessä käytetään erillistä sähköpiuhaversiota, jossa auton kyljessä kiemurtelee valkoinen sähköjohto töpseleineen. Vuodesta 2021 lähtien Nobina alkoi hankkia pelkästään sähköbusseja, joten piuhaversiosta tuli normi (kuva 20).

nof_1386_102846_edited-1.jpg

Kuva 20: HSL-sähköbussiversio

2022: Värityksiä 2

Vuoden 2022 aikana kaikki vanhat Concordia- ja Nobina-väriset bussit myytiin. Tämän jälkeen Nobinan busseja HSL-alueella oli vain kahdessa värityksessä: normaalissa HSL-kuosissa ja runkolinjaväreissä (sekä näistä sähköbussiversiot).

Väritys Värit
1 HSL Sininen - valkoinen
2 HSL-Runkolinja Oranssi - valkoinen