Nobina Finland Oy

 

Muodostuminen koostuu kolmesta päähaarasta: Paikallislinjat (P), Espoon Auto (E) ja Vanhankylän Linja (V).

 

 

“Rakennuspalikat” – eli niitä yhtiönimiä, jotka ovat jollain tavalla joskus olleet muodostumistarinassa mukana.

Sellaisia yhtiöitä, joilta on siirtynyt vain linjoja, ei ole lueteltu.

Liikennöitsijän henkilönimi on mainittu vain silloin, jos liikennöinti on tapahtunut juuri tällä nimellä.

Suluissa haara, johon kuuluu.

 

Auto-Arvela Oy (V)

Wilhelm Degerlund (V)

Espoon Auto Oy - Esbo Bil Ab (E)

Oy Espoon Auto - Esbo Bil Ab (E)

Oy Espoon Auto Ab (E)

Espoon Auto-yhtymä (E)

Espoon Liikenne Oy - Esbo Trafik Ab (E)

Eino Helminen (P)

Helmisen Linja Oy (P/E)

Helsingin Paikallislinjat Oy (P)

Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy (P)

Juhanilan Linja Oy (E)

Koiviston Auto Oy (E)

Linjamatka Oy (V)

Malmin Linja-auto Oy (P)

Simo Mattila (V)

Metsälän Linja Oy

Veikko Myllypakka (V)

Paikallislinjat Oy (P)

Saaren Auto Oy (P)

Oskari Saari (P)

Savonlinja Oy (E)

Someron Linja Oy (V)

Oy Stagecoach Finland Ab

Suomen Turistiauto Oy (E)

Veli Suominen (E)

Suomisen Liikenne Oy (E)

Oy Swebus Finland Ab

Veikko Tehiranta (V)

TransBus (V)

Vanhankylän Linja Oy (V)

Vantaan Linja Oy (E)

Clas & Rainer Westerlund (V)

Erik Wickström (E)

 

 

 

Ja tarina alkaa... E-haarasta.

 

1925

Porvoosta kotoisin ollut Erik Wickström aloitti liikenteen Helsingin ja Espoon välillä.

 

P-haarakin käynnistyi:

1920-luku

Malmin seudulla aloitti liikennöinnin useita pienliikennöitsijöitä.

 

1927

Oskari Saari aloitti liikenteen.

 

1928

V-haarakin sai alkunsa:

Werner Arvela perusti Someron Linja Oy:n. Yhtiö ei tässä vaiheessa vielä liikennöinyt pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä.

 

Tilanne 1.1.1930

Esitystapa:

Liikennöitsijän nimi / omistaja

 

Erillisinä liikennöitsijöinä toimivat:

P-haara:

Oskari Saari / Oskari Saari

Useat Malmin seudun yksittäisliikennöitsijät

 

E-haara:

Erik Wickström / Erik Wickström

 

 

1933

Arne Sacklen aloitti liikenteen Helsingistä Etelä-Espooseen.

 

1935

Arne Sacklen perusti osakeyhtiön Matkustajain Auto Oy.

Pitkään jatkunut sekava tilanne Malmin seudulla selkiintyi, kun liikennöitsijät perustivat osuusyhtiön Malmin Linja-auto Oy.

 

 

Tilanne 1.1.1940

Erillisinä liikennöitsijöinä toimivat:

 

P-haaran liikennöitsijät:

Malmin Linja-auto Oy / useita osakkaita

Oskari Saari / Oskari Saari

 

V-haaran liikennöitsijät:

Matkustajain Auto Oy / Arne Sacklen

 

E-haaran liikennöitsijät:

Erik Wickström / Erik Wickström

 

 

1940

Erik Wickströmin yhtiön nimeksi Espoon Liikenne Oy - Esbo Trafik Ab.

 

1942

Espoon Liikenne Oy siirtyi Erik Wickströmin kuoltua hänen isänsä Fredrikin omistukseen. Mukana oli myös Erikin veljenpoika Åke Wickström.

 

1946

Veli Suominen aloitti liikenteen.

 

1948

Malmin Linja-auto Oy muutti nimensä. Uusi nimi oli Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy.

 

1949

Oskari Saari perusti osakeyhtiön Saaren Auto Oy.

Aatos Kuokkanen perusti Suomen Turistiauto Oy:n. Yhtiö ei vielä tässä vaiheessa liikennöinyt pääkaupunkiseudun paikallisliikenteessä.

 

 

Tilanne 1.1.1950

Erillisinä liikennöitsijöinä toimivat:

 

E-haara:

Espoon Liikenne Oy / Wickström

Veli Suominen / Veli Suominen

 

P-haara:

Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy / useita osakkaita

Saaren Auto Oy / Oskari Saari

 

V-haara:

Matkustajain Auto Oy / Arne Sacklen

 

 

1953

Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy perusti tytäryhtiön Helsingin Paikallislinjat Oy.

Clas ja Rainer Westerlund aloittivat liikenteen.

 

1954

Espoon Liikenne Oy lopetti toimintansa Fredrik Wickströmin kuoltua (1947). Yhtiö jaettiin kahtia. Toinen puolisko meni Åke Wickströmille ja toinen porvoolaisille Norrgårdin veljeksille. Åke Wickström aloitti liikennöinnin omissa nimissään ja Norrgårdit perustivat yhtiön Espoon Auto Oy - Esbo Bil Ab.

Oskari Saari luopui Saaren Auto Oy:stä ja uusi omistaja oli Erkki Immonen.

Matkustajain Autosta tuli moniyrittäjäyhtiö. Uusina osakkaina mm. Allan Silvan, Reino Pinnioja, Erland Grönlund ja Veikko Myllypakka.

Eino Helminen Helsingin Paikallislinjat Oy:n osakkaaksi.

 

1956

Wilhelm Degerlund tuli Matkustajain Auton osakkaaksi. Hän alkoi ajaa Nokkalaan-Vapaaniemeen Veikko Myllypakan kanssa.

Matkustajain Auton Westendin reitillä Veikko Myllypakan tilalle Albert Suominen.

Suomen Turistiauto Oy tuli mukaan pääkaupunkiseudun paikallisliikenteeseen.

Clas ja Rainer Westerlund perustivat osakeyhtiön Vanhankylän Linja Oy.

Espoon Auto siirtyi Norrgårdilta pääosin Kauko Sällälän omistukseen.

 

1958

Matkustajain Auton osakkaat saivat omat liikenneluvat.

Albert Suomisen tilalle Westendin reitille tuli Veikko Tehiranta (Westendin Linja).

Wilhelm Degerlund lopetti liikennöinnin (1957 tai -58)

Allan Silvan lopetti väliaikaisesti liikennöinnin pääkaupunkiseudulla. Tilalle tuli Simo Mattila.

Eino Helminen itsenäiseksi liikennöitsijäksi.

 

 

 

Tilanne 1.1.1960

Erillisinä liikennöitsijöinä toimivat:

 

P-haara:

HELSINKI-MAASEUTU-LIIKENNE OY / useita osakkaita

Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy

Helsingin Paikallislinjat Oy

 

YKSITTÄISET

Eino Helminen / Eino Helminen/HML

Saaren Auto Oy / Erkki Immonen

Åke Wickström / Åke Wickström

 

E-haara:

Espoon Auto Oy - Esbo Bil Ab / Kauko Sällälä

Suomen Turistiauto Oy / Aatos Kuokkanen

Veli Suominen / Veli Suominen

 

V-haara:

Matkustajain Auto Oy / Arne Sacklen

Simo Mattila / Simo Mattila

Veikko Myllypakka / Myllypakka

Reino Pinnioja / Reino Pinnioja

Veikko Tehiranta / (Westendin Linja)

Vanhankylän Linja Oy / Clas ja Rainer Westerlund

 

 

 

1960

Veli Suominen perusti yhtiön Suomisen Liikenne.

1961

Veikko Tehiranta perusti virallisesti osakeyhtiön Westendin Linja Oy.

Kauko Tyllilä osti Reino Pinniojan ja Simo Mattilan liikenteen ja perusti osakeyhtiön Juhanilan Linja Oy. 

1962

Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy myi Helsingin Paikallislinjat Oy:n Saaren Auton omistajalle Erkki Immoselle.

Immonen lyhensi nimen muotoon Paikallislinjat Oy.

Veikko Myllypakka perusti osakeyhtiön Linjamatka Oy.

 

1963

Veikko Myllypakka myi Linjamatka Oy:n takaisin pääkaupunkiseudulle palanneelle Allan Silvanille.

 

1965

Erkki Immonen keskittyi pyörittämään Paikallislinjat Oy:tä ja myi Saaren auton pois.

Arne Sacklenin Matkustajain Auto Oy fuusioitiin Someron Linja Oy:öön.

Suomen Turistiauton omistaja Aatos Kuokkanen syrjäytettiin ja STA:n omistajiksi tuli useita suurliikennöitsijöitä, kuten Espoon Auto, Someron Linja, Koiviston Auto ja Savonlinja.

 

1966

Eino Helminen perusti osakeyhtiön Helmisen Linja Oy.

 

 

Tilanne 1.1.1970

Erillisinä liikennöitsijöinä toimivat:

 

P-haara:

Paikallislinjat Oy / Erkki Immonen

Åke Wickström / Åke Wickström

 

E-haara:

Espoon Auto Oy - Esbo Bil Ab* / Kauko Sällälä

Helmisen Linja Oy / Eino Helminen

Juhanilan Linja Oy / Kauko Tyllilä

Suomen Turistiauto Oy / ESA, SOL, KOA, SVL…

Suomisen Liikenne Oy / Veli Suominen

 

V-haara:

Linjamatka Oy / Allan Silvan

Someron Linja Oy* / Koski?

Vanhankylän Linja Oy / C & R. Westerlund

Westendin Linja Oy / Veikko Tehiranta

 

* = myös osaomistajana Suomen Turistiautossa

 

 

1970

Suomen Turistiauto Oy siirtyi Hki-Maaseutu-Liikenne Oy:n omistukseen.

 

1974

Suomisen Liikenne Oy jakautui kahdeksi yhtiöksi: Vantaan Linja Oy ja Luhtajoen Liikenne Oy. Näistä ensin mainittu ajoi pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä.

 

1975

Westendin Linja Oy osti Vanhankylän Linja Oy:n.

Someron Linja Oy perusti pääkaupunkiseudun liikennettä varten tytäryhtiön Auto-Arvela Oy.

 

1978

Juhanilan Linja Oy siirtyi Kauko Tyllilältä Tarmo Laineen omistukseen. (1.11.1978)

Espoon kaupunki osti Erkki Immoselta Paikallislinjat Oy:n.

 

1979

Myös Åke Wickströmin bussiyritys myytiin Espoon kaupungille ja fuusioitiin Paikallislinjoihin.

Espoon Auto Tarmo Laineen omistukseen (1.1.1980).

 

 

Tilanne 1.1.1980

Erillisinä yhtiöinä toimivat:

 

P-haara:

Paikallislinjat Oy / Espoon kaupunki

 

E-haara:

Helmisen Linja Oy / Eino Helminen

Espoon Auto Oy - Esbo Bil Ab + Juhanilan Linja Oy / Tarmo Laine

Vantaan Linja Oy / Veli Suominen

 

V-haara:

VEIKKO TEHIRANTA

Westendin Linja Oy

Vanhankylän Linja Oy

 

YKSITTÄISET

Auto Arvela Oy / Someron Linja Oy

Linjamatka Oy / Allan Silvan

 

 

1980

Hämeenkylän Liikenne siirtyi Vantaan Liikenteen omistukseen. Linjat 241 ja 243, jotka eivät periaatteessa olleet Vantaan Liikenteen reviirillä, siirtyivät Espoon Autolle 1.1.1981.

 

1981

Allan Silvánin Linjamatka siirtyi Tehirannan talliin. (1.1.1981).

Helmisen Linja Oy siirtyi Suomisen katon alle Vantaan Linjan ja Luhtajoen Liikenteen kanssa.

 

1980-luku

Tarmo Laine haali lisää yrityksiä omistukseensa (pääkaupunkiseudun ulkopuolelta).

 

1985

Tarmo Laine hankki kaikki kolme Suomisen yhtiötä; Vantaan Linjan, Luhtajoen Liikenteen ja Helmisen Linjan, mutta myi edelleen muut paitsi Helmisen. Helmisen Linjakin sulautettiin saman tien Espoon Autoon. 13.2.1985 yhden päivän aikana Helmisen kalusto vaihdettiin Espoon Auton vihreisiin.

Tarmo Laine päättikin lopettaa liikennöinnin ja luopua Espoon Auto yhtymästään. Koko rypäs siirtyi Jorma Kulmalan, Antti Taipaleen ja hänen kahden poikansa omistukseen.

 

Tilanne:

 

P-haara:

Paikallislinjat Oy / Espoon kaupunki

 

E-haara:

TAIPALE & KULMALA

Espoon Auto Oy

Juhanilan Linja Oy

+pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yhtiöt

 

V-haara:

SOMERON LINJA OY

Auto-Arvela Oy

 

VEIKKO TEHIRANTA

Westendin Linja Oy

Vanhankylän Linja Oy

Linjamatka Oy

 

1986

P- ja E-haarat yhdistyivät, kun Espoon kaupunki hankki omistukseensa Espoon Auton ja Juhanilan Linjan.

 

Tilanne:

 

P/E-haara:

ESPOON KAUPUNKI

Paikallislinjat Oy

Oy Espoon Auto - Esbo Bil Ab

Juhanilan Linja Oy

 

 

V-haara:

SOMERON LINJA OY

Auto-Arvela Oy

 

VEIKKO TEHIRANTA

Westendin Linja Oy

Vanhankylän Linja Oy

Linjamatka Oy

 

 

1987

Juhanilan Linja Oy yhdistettiin Espoon Autoon.

 

Tilanne:

 

P/E-haara:

ESPOON KAUPUNKI

Paikallislinjat Oy

Oy Espoon Auto - Esbo Bil Ab

 

V-haara:

SOMERON LINJA OY

Auto-Arvela Oy

 

VEIKKO TEHIRANTA

Westendin Linja Oy

Vanhankylän Linja Oy

Linjamatka Oy

 

 

1988

Vanhankylän Linja Oy ja Linjamatka Oy siirtyivät Hannu Tehirannalle.

 

Tilanne:

P/E-haara:

ESPOON KAUPUNKI

Paikallislinjat Oy

Oy Espoon Auto - Esbo Bil Ab

 

V-haara:

SOMERON LINJA OY

Auto-Arvela Oy

 

HANNU TEHIRANTA

Vanhankylän Linja Oy

Linjamatka Oy

 

 

 

1989

Espoon Auto Oy fuusioitiin Paikallislinjat Oy:öön.

 

 

Tilanne 1.1.1990

 

P-haara:

ESPOON KAUPUNKI

Paikallislinjat Oy

 

V-haara:

SOMERON LINJA OY

Auto-Arvela Oy

 

HANNU TEHIRANTA

Vanhankylän Linja Oy

Linjamatka Oy

 

1990

Paikallislinjat Oy:n nimi muutettiin muotoon Oy Espoon Auto Ab (21.3.1990).

 

Tilanne:

 

P-haara:

ESPOON KAUPUNKI

Oy Espoon Auto Ab

 

V-haara:

HANNU TEHIRANTA

Vanhankylän Linja Oy

Linjamatka Oy

 

SOMERON LINJA OY

Auto-Arvela Oy

 

 

1991

Linjamatka Oy yhdistettiin Vanhankylän Linja Oy:öön.

Hannu Tehiranta osti Someron Linja Oy:n sekä näin myös Auto-Arvelan.

 

 

Tilanne:

 

P-haara:

ESPOON KAUPUNKI

Oy Espoon Auto Ab

 

V-haara:

HANNU TEHIRANTA

Vanhankylän Linja Oy

Someron Linja Oy + Auto-Arvela Oy

 

SOMERON LINJA OY

Auto Arvela Oy

 

1992

Vanhankylän Linja Oy:llä ja Auto Arvela Oy:llä otettiin käyttöön yhteinen aputoiminimi TransBus

 

Tilanne

 

P-haara:

ESPOON KAUPUNKI

Oy Espoon Auto Ab / vaaleanvihreä-tummanvihreä-punainen

 

V-haara:

HANNU TEHIRANTA

TransBus

 

 

1994

Hannu Tehiranta myi TransBusin Ruotsin valtionrautateiden bussiyhtiölle Swebusille.

 

Tilanne

 

V-haara:

SWEBUS (SWE)

TransBus

 

P-haara:

ESPOON KAUPUNKI

Oy Espoon Auto Ab

 

 

1995

Myös Espoon kaupunki myi yrityksensä Swebusille. Haarat yhdistyivät.

Perustettiin Suomen emoyhtiö Oy Swebus Finland Ab, jolla aputoiminiminä TransBus ja Espoon Auto

 

Tilanne:

 

OY SWEBUS FINLAND AB / SWEBUS (SWE)

TransBus

Espoon Auto

 

1996

Swebus myytiin brittiläiselle Brian Souterin omistamalle Stagecoach-yhtiölle.

 

 

Tilanne:

 

OY SWEBUS FINLAND AB / STAGECOACH (GBR)

TransBus

Espoon Auto

 

 

1998

Omistajayhtiö päätti ottaa Suomessa käyttöön Stagecoach-nimen ja värityksen.

 

OY STAGECOACH FINLAND AB / STAGECOACH (GBR)

 

 

1999

Stagrcoach päätti luopua pohjoismaisista toiminnoistaan. Neuvotteluja käytiin Concordia Busin kanssa

 


 

2000

Stagecoachin pohjoismaiden yhtiöt myytiin norjalaiselle Schoyen Groupille ja Suomen yhtiöstä tuli Concordia Bus Finland Oy Ab

 

CONCORDIA BUS FINLAND OY AB / CONCORDIA BUS (NOR)

 

 

2005

Yhtiö päätyi talousvaikeuksissa kansainvälisten pääomasijoittajien omistukseen. Toiminta jatkui ennallaan entisellä nimellä.

 

2008

Suomen Concordia pilkkoi toimintansa kolmeen tytäryhtiöön maaliskuun alusta alkaen. Uudet tytäryhtiöt olivat Concordia Bus Finland West Oy Ab, Concordia Bus Finland South Oy Ab ja Concordia Bus Finland East Oy Ab.

 

2009

Concordiasta tuli Nobina (1.12.2009).

 

NOBINA FINLAND OY

2019

Nobinan virallista nimeä lyhennettiin

NOBINA OY