Muuttuneita kadunnimiä Vuosaaressa

Vuosaaren lähiörakentaminen alkoi vuonna 1963. Alue kuului silloin Helsingin maalaiskuntaan (nyk. Vantaa). Liitos Helsinkiin tapahtui vuoden 1966 alussa.

Vuosaareen suunniteltiin useita kadunnimiä, joista suuri osa annettiin lähisaarten mukaan. Kaikki maalaiskunnan suunnittelemat nimet eivät kuitenkaan toteutuneet, tai niitä muuteltiin Helsingin nimistönsuunnittelijoiden toimesta vuonna 1966.

Seuraavassa luettelossa käsitellään sellaisia Vuosaaren nykyisiä katuja, joilla on aikaisemmin ollut jokin toinen nimi. Muutama on kuitenkin sellainen, joka ei nykyään ole erillisenä katuna olemassa enää lainkaan. Näissä tapauksissa käytetään katualueen viimeisintä nimeä sulkuihin merkittynä.

Suurin osa näistä tiedoista löydettävissä Helsingin kaupungin internet-sivuilta, sekä Helsingin kadunnimet-kirjoista. Tässä kuitenkin kaikki hajallaan olevat tiedot on koottu yhteen.

(Etelärivi - Södra raden)
Porslahdentie 18:n rivitalojen takana sijaitsee kulkutie, josta pääsee asuntojen sisäänkäynneille. Tämä kulkutie oli vuonna 1965 virallinen Eteläiset rivitalokujat - Södra radhusgränderna-niminen katu. Se muutettiin vuonna 1966 nimelle Etelärivi - Södra raden, ja sittemmin se on poistettu kadunnimistöstä.

Halkaisijantie - Klyvarvägen
Tämä katu kulki aikaisemmin nykyisen Merilahden peruskoulun kohdalla. Se oli Kallvikintien poikkikatu. Katu hävisi maisemasta uudisrakentamisen myötä ja sijoitettiin uudelleen 1980-luvun lopulla Meri-Rastilaan.

Hankainpolku - Årtullstigen
Alkuperäinen nimi, ennen vuotta 1966, Hankainkuja - Årtullsgränd.

Harustie - Stagvägen
Tämä katu oli alkuperäisen Halkaisijantien jatke nykyisen Merilahden peruskoulun lähellä. Halkaisijantien tapaan se hävisi maisemasta uudisrakentamisen myötä, ja sijoitettiin uudelleen 1980-luvun lopulla Meri-Rastilaan.

Heposaarentie - Hästholmsvägen
Aikaisempi suomenkielinen nimi Hevossaarentie.

Heteniityntie - Gjutängsvägen
Tätä katua kutsuttiin oli noin vuoden ajan Santasaarentieksi (Sandholmsvägen). Vuonna 1966 se sai nykyisen nimensä.

Isonmastonkuja - Stormastgränden
Aikaisempi nimi Mastokuja - Mastgränd.

Isonmastontie - Stormastvägen
Aikaisempi nimi Mastotie - Mastvägen vuodelta 1963. Katu jatkui metsikön jälkeen samannimisenä nykyisen Merikorttikujan kohdalla. Muutettiin Isonmastontieksi vuonna 1966. Tieyhteyttä metsikön läpi ei kuitenkaan koskaan rakennettu ja näin kadun pohjoisosa nimettiin vuonna 1969 Merikorttikujaksi (Sjökortsgränden).

Isonvillasaarentie - Stora Ullholmsvägen
Alkuperäinen suomenkielinen nimi Iso Villasaarentie vuodelta 1963. Nykymuoto vuodesta 1966. (Pieni Villasaarentie - Lilla Ullholmsvägen muutettiin yhtälailla Pienenvillasaarentieksi, mutta on myöhemmin muutettu Pienen Villasaaren tieksi. Ruotsinkieliset nimet ovat koko ajan pysyneet samoina).

(Kallahdenraitti - Kallviksstråket)
Katso Kallvikinniementie.

Kallvikinniementie - Kallviksuddsvägen
Alkuperäinen Kallvikintie - Kallviksvägen kulki yhtäjaksoisesti Itäväylältä Kallvikinniemeen. Kallahden kerrostaloalueen rakentamisen myötä yhteys katkesi. Kallvikintie jatkui uutta linjausta pitkin Kaivonkatsojantienä (Brunnsökarvägen), ja vanha tienpohja muutettiin kevyen liikenteen väyläksi. Kallvikintie jatkui sitten jälleen Leikosaarentien eteläpuolelta Kallvikinniemeen.

Vuonna 1990 Leikosaarentiestä lähtevän eteläisen Kallvikintien alkupätkä nimettiin Kallahdenraitiksi (Kallviksstråket), joka jatkui sitten jälleen Kallvikintienä. Vuonna 2013 Kallahdenraitti-nimi poistettiin, ja eteläiselle osalle annettiin uusi nimi Kallvikinniementie - Kallviksuddsvägen. Itäväylältä Kaivonkatsojantien pohjoispäähän ulottuva osa säilyi Kallvikintienä. 

Kuntopolku - Konditionsstigen
Alun perin Saarikuja - Holmgränd. Nykyinen nimi vuodelta 1969.

Leikosaarentie - Lekholmsvägen
Ramsinniementiellä oli aikaisemmin eri linjaus kuin nykyään, ja se jatkui nykyistä Leikosaarentietä pitkin idän suuntaan. Vuonna 1965 itäiselle osalle annettiin nimeksi Honkakankaantie - Furumovägen, joka kuitenkin jo seuraavana vuonna muutettiin Leikosaarentieksi (Lekholmsvägen).

Melakuja - Paddelgränden
Aikaisempi nimi Tuhtokuja - Toftgränd.

Melatie - Paddelvägen
Aikaisempi nimi Tuhtotie - Toftvägen.

Merikorttikuja - Sjökortsgränden
Aikaisemmat nimet Mastotie - Mastvägen ja Isonmastontie - Stormastvägen. Katso Isonmastontie.

Merikorttitie - Sjökortsvägen
Kirjoitettiin aluksi muodossa Merikortintie - Sjökortsvägen. Nykymuoto vuodesta 1966.

Mustalahdentie - Svartviksvägen
Alun perin Mustasaarentie - Svartholmsvägen.

Naurulokinpolku - Skrattmåsstigen
Nimetty alun perin vuonna 1963 Tiirasaarentieksi (Tirhällsvägen), ja muutettu vuonna 1966 Tiirakiventieksi (Tirhällsvägen). Nykyistä nimeä ehdotettu vuonna 1969, joka sitten vakiintui viralliseksi.

(Nuottakarintie - Notgrundsvägen)
Tämä katu oli alun perin Niinisaarentien poikkikatu vuodesta 1963. Se sijaitsi nykyisen Vuosaaren puistopolun pohjoispäässä. Vuonna 1970 yhteys Niinisaarentielle katkaistiin, ja Nuottakarintien talojen osoitteeksi vaihdettiin Neitsytsaarentie - Jungfruholmsvägen. Nuottakarintie-nimi jäi pois käytöstä.

(Palosaarentie)
Tämä on ilmeisesti ollut ehdotettu nimi Porslahdentie 23:n rivitalojen piha-alueella kulkeneelle katuosuudelle. Sittemmin tätä kulkuväylää ei ole nimetty erilliseksi kaduksi.

Pienen Villasaaren tie - Lilla Ullholmsvägen
Suomenkielinen nimi on alun perin ollut Pieni Villasaarentie vuonna 1963. Vuonna 1966 se on muutettu muotoon Pienenvillasaarentie. Nykyinen kirjoitusasu on vuodelta 2000. Tämän kadun nimen suhteen on toimittu eri lailla kuin Isonvillasaarentien kanssa. Iso Villasaarentie on muutettu Isonvillasaarentieksi ja säilynyt sen jälkeen siinä muodossa.

Pilssikuja - Kölvinsgränden
Aikaisemmin Poijukuja - Bojgränden.

(Pohjoisrivi)
Porslahdentie 2:n rivitalojen edessä kulkee Porslahdentien suuntainen kulkutie, josta pääsee asuntojen sisäänkäynneille. Tämä kulkutie oli vielä vuonna 1965 virallinen Pohjoinen rivitalokuja - Norra radhusgränden-niminen katu. Se muutettiin Pohjoisrivi - Norra raden-muotoon vuonna 1966, ja sittemmin poistettu kadunnimiluettelosta.

Porslahdentie - Porslaxvägen
Aluksi käytettiin muotoa Porslarsintie - Porslarsvägen ennen vuotta 1966.

Punakiventie - Rödstensvägen
Ensin nimenä käytettiin Punapaadentietä (Rödhällsvägen). Katu lähti Porslahdentiestä, mutta ei ulottunut aivan Vuosaarentielle asti. Vuosaarentiestä kohti Punapaadentietä lähti Tammaluodontie - Märaskrinsvägen. Vuonna 1966 otettiin käyttöön nimi Punakiventie - Rödstensvägen. Myöhemmin katu rakennettiin kulkemaan yhtäjaksoisesti Porslahdentieltä Vuosaarentielle Punakiventie-nimisenä ja Tammaluodontie jäi pois käytöstä.

Ramsinniementie - Ramsöuddsvägen
Ruotsinkielinen kirjoitusasu vuoteen1966 saakka Ramsjöuddsvägen.

Rantakivenpolku - Stranstensstigen
Aikaisempi nimi Pohjukkatie - Vikbottenvägen.

Rantakiventie - Strandstensvägen
Alkuperäinen Rantakiventie sijaitsi Kallvikinniemessä. Nykyinen Rantakiventie kulki yhtäjaksoisesti Rastilasta Kallvikintielle Poijutie - Bojvägen-nimisenä. 1960-luvun lopulla ajoyhteys Rastilasta pohjoiseen katkaistiin. Rantakiventie hävisi Kallvikinniemestä ja nimi siirrettiin entisen Poijutien pohjoisosalle.

Rantapaadentie - Strandhällsvägen
Osa tästä tiestä oli nimeltään Rantakiventie - Strandstensvägen. Rantakiventie-nimi siirrettiin sitten Poijutien pohjoisosalle, ja tämä tie nimettiin Rantapaadentieksi.

(Tammaluodontie - Märaskrinsvägen)
Tätä nimeä käytettiin nykyisen Punakiventien eteläpäästä silloin, kun Punakiventie ei vielä ulottunut Vuosaarentielle asti. Katso Punakiventie - Rödstensvägen.

Vannastie - Sudbansvägen
Aikaisempi nimi Kotisaarentie - Hemholmsvägen vuodelta 1963. Nykyinen nimi vuodelta 1966. Katu oli alun perin Kallvikintien poikkikatu. Vierestä Kallvikintieltä lähti toinen poikkikatu Koukkusaarentie - Krokholmsvägen. Tätä lyhyttä kadunpätkää jatkettiin myöhemmin pidemmälle siten, että se yhdistyi Vannastiehen. Vannastien loppupää muutettiin Koukkusaarentie-nimiseksi, joten Vannastiestä tuli nyt vain lyhyt pätkäkatu. Yhteys Vannastieltä Kallvikintielle poistettiin, joten Vannastielle pääsi nyt ajamaan vain Koukkusaarentien kautta.