Friherrsin Linjat Oy

1958-80

frl_kopio_kny_0246_500_x_333.jpg 

Esihistoria:

Malmin seudulla toimi 1920-30-luvulla lukuisia pieniä bussiliikennöitsijöitä, ja kilpailu yrittäjien kesken oli kovaa. Tilanne muodostui hyvin sekavaksi ja jonkinlainen yhteistoiminta sekä pelisääntöjen laatiminen kävi välttämättömäksi. Vuonna 1935 perustettiin moniyrittäjäyhtiö nimeltään Malmin Linja-auto Oy. Liikennöitsijät jatkoivat toimintaansa melko itsenäisinä, mutta ulospäin toiminta tapahtui yhteisellä nimellä.

Sota-aikana ja sen jälkeenkin useilla bussiyrittäjillä oli hyvin vaikeata saada liikennöintiä hoidettua. Siksi viranomaiset määräsivät jotkut paremmin pärjäävät liikennöitsijät ajamaan toisten yrittäjien linjoja. Vuonna 1945 Malmin Linja-Auto Oy määrättiin hoitamaan mm. Friherrsin reittiä.

Vuonna 1948 otettiin käyttöön uusi nimi Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy (HML). Yhtiö alkoi kaupata lännen suunnan linjojaan vuonna 1952. Friherrsin reitti saatiin myytyä Oiva Laurilalle ja Väinö Kivikoskelle. Seuraavana vuonna HML perusti uuden yhtiön hoitamaan läntistä liikennekenttäänsä. Yhtiö sai nimen Helsingin Paikallislinjat Oy. Oiva Laurilasta tuli yhtiön osakas, ja Friherrsin reittiä ajettiin Helsingin Paikallislinjat Oy:n nimissä.

Väinö Kivikoski lopetti ajot vuonna 1954. Laurilakin osti yhdessä Nils Åbergin kanssa ostivat Tuomarilan reitin ja irtautuivat Helsingin Paikallislinjat Oy:stä. Laurilan ja Kivikosken tilalle osakkaiksi ja Friherrsin reitin hoitajiksi tulivat Nils Fallström ja Johan Nyström.

Vuonna 1958 Nyströmin tilalle astui Harri Nemlander. Hän ja Fallström olivat nyt itsenäisiä yrittäjiä, eivät enää Helsingin Paikallislinjat Oy:n osakkaista.

 

Harri Nemlander – Friherrsin Linjat Oy

Vuonna 1960 Nemlander perusti osakeyhtiön nimellä Friherrsin Linjat Oy. Vuonna 1978 Nemlander myi yrityksen Pauli Autiolle. Yhtiö toimi vuoteen 1980 saakka. Silloin toiminnot liitettiin Friherrsin Autoon.