Helmisen Linja Oy

1955-85

 hel_kny_0245_500_x_332.jpg

Esihistoria:

Malmin Linja-auto Oy perustettiin vuonna 1935 järkiperäistämään Malmin suunnan sekavaa liikennöitsijätilannetta. Yhtiö oli moniyrittäjäyhtiö, joka koostui erillisistä liikennöitsijöistä, jotka toimivat yhteisen nimen alla. Vuonna 1945 yhtiön liikennekenttä laajeni länteen, kun viranomaiset määräsivät sen liikennöimään useita reittejä. Näin yhtiölle tuli myös linja Hki - Hämeenkylä - Laaksolahti. Vuonna 1948 yhtiön nimi muutettiin muotoon Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy (HML). 

Vuosina 1952-53 HML kauppasi lännen suunnan linjojaan ja vuonna 1953 Laaksolahden reitti siirtyi Gunnar Vakkilan liikennöitäväksi. Samana vuonna HML perusti lännen linjojaan varten  uuden yhtiön nimeltä Helsingin Paikallislinjat Oy. Tarkoitus oli, että lännen linjojen ostajista tulee Helsingin Paikallislinjojen osakkaita. Ei ole varmuutta, tuliko Vakkilasta osakas, mutta Laaksolahden linjaa liikennöitiin kuitenkin HPL:n nimellä. Vuodenvaihteessa 1954/55 Vakkila luopui linjasta, ja hänen tilalleen astui Eino Helminen. Hänestä tuli Helsingin Paikallislinjat Oy:n osakas.

Helmisen Linja Oy

Helminen sai oman liikenneluvan vuonna 1958. Vuonna 1966 hän perusti osakeyhtiön nimellä Helmisen Linja Oy, joka toimi Helmisen luotsaamana vuoteen 1981 saakka.

Yhtiö liikennöi koko toimintansa ajan vain yhtä tai kahta linjaa, tulkintatavasta riippuen. Alkuperäinen reitti kulki Vihdintietä Ainontien risteykseen saakka. Ainontielle kääntymisen jälkeen ajettiin Hämeenkylän läpi ja Pitkäjärven rantaa pitkin (nykyään nimeltäänkin Pitkäjärvenranta). Linja sai numeron 315 vuonna 1972. Uusi suora yhteys Vihdintieltä Koivuvaaran kautta Laaksolahteen valmistui 1970-luvulla (Rajatorpantie - Pitkäjärventie). Sen jälkeen reitti jaettiin kahdeksi versioksi. Päälinja 315 kulki suoraa reittiä, ja vanha versio sai nyt tunnuksen 315Z. Uutta pääreittiä ajettaessa Helminen käytti busseissaan tuulilasissa lisäkilpeä "uutta tietä". Myöhemmin tunnus 315Z muutettiin muotoon 316. Sittemmin 316 lakkautettiin.

Vuonna 1981 Helmisen Linja siirtyi Veli Suomisen yritysperheeseen Vantaan Linja Oy:n ja Luhtajoen Liikenne Oy:n rinnalle. Veli Suominen kuoli vuonna 1983, mutta pojat jatkoivat vielä pari vuotta. Liikennöinti lopetettiin vuonna 1985. Yhtiöt myytiin Espoon Auto-yhtymälle. Vantaan Linja siirtyi kuitenkin saman tien Vantaan Liikenne Oy:lle ja Luhtajoki Nurmijärven Linjalle. Helmisen Linja yhdistettiin Espoon Autoon.