Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy

1935-81

hml_142_kny.1._1_300_x_198.jpg

Malmin seudulla toimi 1920-30-luvulla lukuisia pieniä bussiliikennöitsijöitä ja kilpailu yrittäjien kesken oli kovaa. Tilanne muodostui hyvin sekavaksi ja jonkinlainen yhteistoiminta ja pelisääntöjen laatiminen kävi välttämättömäksi. Vuonna 1935 perustettiin moniyrittäjäyhtiö nimeltään Malmin Linja-auto Oy. Liikennöitsijät jatkoivat toimintaansa melko itsenäisinä, mutta ulospäin toiminta tapahtui yhteisellä nimellä. Sota-aikana liikennekenttä laajeni nk. käskylinjojen myötä myös Keski-Espooseen. Vuonna 1948 yhtiölle annettiin uusi nimi Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy. Vuonna 1953 perustettiin Espoon linjoja varten tytäryhtiö Helsingin Paikallislinjat Oy.

1960-luvun alussa osakasmäärä väheni Paavo Koskisen ja veljenpoikansa Lauri Koskisen ostaessa muiden osakkeita. Vuonna 1962 yhtiö päätti ostaa kilpailijansa Oy Liikenne Ab:n. Hankinta rahoitettiin osittain Helsingin Paikallislinjat Oy:n myymisellä, joka siirtyi Erkki Immosen (Saaren Auto) omistukseen. Liikenne Oy jatkoi kuitenkin toimintaansa omalla nimellään ja omissa väreissään. Molempien yhtiöiden (HML ja LOY) pääomistajina toimivat Paavo ja Lauri Koskinen. Vuonna 1968 Koskiset jakoivat omistuksen ja HML jäi Lauri Koskiselle. Hänen kuoltuaan toimintaa jatkoi Lauri K:n leski Irja Koskinen. Vuonna 1970 HML hankki omistukseensa  Suomen Turistiauton ja molemmat siirtyivät Helsingin kaupungin omistukseen vuonna 1973. Vuonna 1981 yhtiöt yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi nimellä Suomen Turistiauto Oy.