KN202-Torni-Volvot, vuositapahtumat

Torni-Volvot pääkaupunkiseudulla 1984 - 2015

g_val_150_600_x_417.jpg

(Päivitetty 19.9.2023)

Tilanne vuoden lopussa. Vuodesta 2006 alkaen tapahtumakohtainen luettelo.

Autojen lukumäärässä ovat mukana kaikki ne bussit, jotka olivat ajossa tai ajovalmiudessa vuoden viimeisenä arkipäivänä, vaikka ne olisikin poistettu vuodenvaihteessa.

Liikennöitsijälyhenteet

Taulukon selityksiä:
Uudet = vuoden aikana käyttöönotetut uudet bussit

Poistetut: vuoden aikana pääkaupunkiseudulta poistetut/myydyt bussit. Vuodenvaihteessa poistetut merkitty seuraavan vuoden poistoihin

Siirrot =  siirrot yhtiöltä toiselle pääkaupunkiseudun sisällä

Numeromuutokset = nrovaihdokset yhtiön sisällä

Vanhin auto = vanhin linjalla tai käyttövalmiudessa ollut bussi vuoden viimeisenä arkipäivänä

KN202-Torni-Volvojen B10M ja B9M-mallisukupolvet:
Mk 1 1980 - 83, alustanumerot 1 - 4853
MK 2 THD100 1983 - 86, alustanumerot 4854 - 11500
Mk 2 THD101 1986 - 88, alustanumerot 11500 - 20000
Mk 3 1988 - 1993, alustanumerot 20000 -

1984

Ensimmäiset Torni-Volvot liikenteeseen. Wiiman esittelyauto siirtyi Vantaan Liikenteelle ja siitä tuli VAL 132. Ensimmäinen uusi autosarja myös Vantaan Liikenteelle VAL 130, 131, 133-136.

Kaikki autot Mk 2 THD100-sukupolvea.

Uudet

VAL: 130-136

Poistetut -
Siirrot -
Numeromuutokset -
Vanhin auto VAL 132
Uusin auto VAL 136
Lkm yhtiöittäin VAL: 7
Kokonaislkm. 7

1985

Uusina Torni-Volvo-liikennöitsijöinä Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Suomen Turistiauto sekä Vantaan Liikenteen tytäryhtiö Friherrsin Auto.

VAL 138 ja 139 alun perin esittelyautoja.

Kaikki autot Mk 2 THD100-sukupolvea.

Uudet

HKL: 8501-8520
STA: 20-24
VAL 138,139,141-153

Poistetut -
Siirrot VAL 138>FRA 138
Numeromuutokset
Vanhin auto VAL 132
Uusin auto VAL 153
Lkm yhtiöittäin VAL+FRA 22
HKL: 20
STA: 5 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 25)
Kokonaislkm. 47

1986

Uusina (Torni-Volvo-)liikennöitsijöinä Sirolan Liikenne, Liikenne Oy, Espoon Auto ja Juhanilan Linja. HKL otti ykkössijan autojen lukumäärässä. Kokonaislukumäärässä sata rikki.

HKL 8601-8620 sekä LOY 22, 86 vielä Mk 2 THD100-sukupolvea, muut Mk 2 THD101.

Uudet HKL: 8601-8640
STA: 25-34
SIL: 2
LOY 22, 86
ESA: 137, 139, 148, 149, 151, 153
JUL: 138
VAL: 154-168
Poistetut -
Siirrot -
Numeromuutokset -
Vanhin auto VAL 132
Uusin auto VAL 168
Lkm yhtiöittäin HKL: 60
VAL+FRA 37
STA: 15 (Hgin kaup HKL+STA yht. 75)
ESA+JUL 7
LOY+SIL 3
Kokonaislkm. 122

1987

Juhanilan Linja yhdistettiin Espoon Autoon. Kokonaislukumäärä yhtä vaille 200.

Kaikki Mk 2 THD101-sukupolvea.

Uudet

HKL 8701-8738
STA 35-40, 177-182
SIL 17, 41, 46, 57, 61
LOY 141, 144, 146, 147, 163
VAL 169-185

Poistetut -
Siirrot JUL 138 > ESA 138
Numeromuutokset FRA 138 > 14
Vanhin auto VAL 132
Uusin auto VAL 185
Lkm yhtiöittäin HKL 98
VAL+FRA 54
STA 27 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 125)
LOY+SIL 13
ESA 7
Kokonaislkm. 199

1988

Uusina liikennöitsijöinä Hakunilan Liikenne, Paikallislinjat ja Vantaan Linja. Kokonaislukumäärässä 200 rikki (ja melkein myös 300).

Mk 2 THD101-sukupolven uudet autot: HKL kaikki, STA 183-192, LOY kaikki, HAL kaikki, ESA kaikki. Vanhalle alustalle tehty STA 41 on Mk 1. Mk 3-sukupolven uudet autot: STA 42-47, PAL, FRA, VAL ja VLJ kaikki.

Uudet HKL 8801-8813, 8839-8860
STA 42-47, 183-192, 41(=vanha alusta)
LOY 176, 228, 235-237, 240, 242-249
HAL 224-227, 238, 239
ESA 50, 53-56
PAL 285-289
FRA 12
VAL 186-197
VLJ 43-45
Poistetut -
Siirrot -
Numeromuutokset -
Vanhin auto VAL 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto PAL 285-289
Lkm yhtiöittäin HKL 133
VAL+VLJ+FRA 70
STA 44 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 177)
LOY+HAL+SIL 33
PAL+ESA 17
HAL 6

Kokonaislkm. 297

1989

Kokonaislukumäärässä 300 ja 400 rikki.

Kaikki uudet autot tästä lähtien Mk 3-sukupolvea. STA 3:ssa vanha Mk 1-sukupolven vanha alusta (ex 23 ARA-423).

Uudet HKL 8901-8966
STA 3, 48-63
LOY 64, 73, 157, 159, 162, 164, 233
ESA 61-63, 97-100, 140-142
PAL 260, 266-268, 278, 279, 283, 284
VAL 198-213
HAL 43, 51, 252
Poistetut -
Numeromuutokset -
Siirrot -
Vanhin auto VAL 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto VAL 198-213
Lkm yhtiöittäin HKL 199
VAL+FRA+VLJ 86
STA 61 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 260
LOY+HAL+SIL 43
PAL+ESA 35
Kokonaislkm 424

1990

Paikallislinjat Oy ja Espoon Auto Oy yhdistettiin Oy Espoon Auto Ab:ksi.

Kokonaislukumäärässä 500 rikki.

Uudet HKL 9001-9045
STA 64-79, 193-197
ESA 28, 67-69, 107, 111, 112, 114, 115, 125, 206, 212, 215, 230
PAL 201, 208, 210
VAL 81-99
Poistetut -
Siirrot PAL > ESA
Numeromuutokset -
Vanhin auto VAL 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto VAL 99
Lkm yhtiöittäin HKL 244
VAL+FRA+VLJ 105
STA 82 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 326
ESA 52
LOY+HAL+SIL 43
Kokonaislkm. 526

1991

Merkittävä ja tapahtumarikas vuosi Torni-Volvojen historiassa.

Ensimmäiset poistot.
Uusi liikennöitsijä Vanhankylän Linja Oy.

Oy Liikenne Ab Koiviston Autolle. Liikenne Oy-konsernin yhtiöt Hakunilan Liikenne ja Sirolan Liikenne Vantaan Liikenteen omistukseen. Friherrsin Auton bussit Vantaan Liikenteen numeroille. Sirolan bussit 400-sarjaan.

Kokonaislukumäärässä ylittyi 600.

Uudet HKL 9101-9136 (= HKL:n viimeiset uudet)
STA 80-93, 98-105
SIL 426-429
ESA 6, 11-13, 30, 31, 45, 81-83, 94, 95, 205, 213, 221-223, 227, 250, 257, 293
VKL 24
HAL 294
VAL 60-77
Poistetut VAL 130, 148
Siirrot FRA 12 > VAL 140, FRA 14 > VAL 138
VAL 134 > SIL 434, VAL 135 > SIL 408, VAL 149 > SIL 419, VAL 150 > SIL 410
VAL 169 > HAL 259 > SIL 469, VAL 173 > SIL 423, VAL 177 > SIL 477
VAL 186 > SIL 486
HAL 294 > SIL 425
Numeromuutokset Ks. siirrot

Vanhin auto VAL 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto VAL 60-77
Lkm yhtiöittäin HKL 280
VAL+SIL+HAL+VLJ 141
STA 104 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 384)
ESA 73
LOY 28
VKL 1
Kokonaislkm. 627

1992

Useita STA:n Volvoja siirrettiin tytäryhtiö Pääkaupunkilinjoille.

Uusi KN202-liikennöitsijä Saaren Auto Oy.

Yksi HSL-alueen kolmesta viimeisenä käytössä olleista Torni-Volvoista käyttöön (SAO 3)!
(Kolmen viimeisen auton tapahtumia korostetaan huutomerkillä).

Uudet STA 106-120
SAO 3, 4
ESA 23, 25, 27, 89, 90, 105, 143-146, 226, 228, 231, 232, 238, 243, 271, 273,
276, 277, 296
HAL 286-293
Poistetut VAL 138, 144, 160
Siirrot STA>PKL 38>12, 3>38, 39>13, 40>16, 42>17, 43>5, 44>1, 45>3, 46>4, 47>18
48>8, 49>19
Numeromuutokset -
Vanhin auto VAL 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto SAO 3 !
Lkm yhtiöittäin HKL 280
VAL+SIL+HAL+VLJ 146
STA+PKL 119 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 399)
ESA 94
LOY 28
SAO 2
VKL 1
Kokonaislkm. 670

1993

Vanhankylän Linja Oy:n liikenne nimelle TransBus Oy. Vantaan Linja Oy yhdistettiin Vantaan Liikenne Oy:öön.

Kaksi HSL-alueen kolmesta viimeisenä käytössä olleista autoista käyttöön (SAO 2 ja 6)!

Uudet ESA 1-3, 34, 35 !!!, 36-39, 41, 42, 57, 58, 203, 204, 209, 211, 214, 242, 269,
272, 274, 275, 281, 282
SAO 2, 6 !
Poistetut SIL 408(VAL 133-136, 139, 142, 143, 145-147, 155-159, 161, 162, 164, 165, 171, 176, 182
Siirrot VKL 24 > TRB 24
VLJ > VAL, VAL 192 > SIL 408
HAL 224-227, 238, 239 > LOY samoille numeroille
Numeromuutokset -
Vanhin auto VAL 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto SAO 6 !
Lkm yhtiöittäin

HKL 280
STA+PKL 119 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 399)
VAL+SIL+HAL 125
ESA 119
LOY 34
SAO 4
TRB 1

Kokonaislkm. 674

1994

Tänä vuonna pääkaupunkiseudulla käytössä olevien Torni-Volvojen kokonaismäärä nousi ennätyslukemaansa.

Vantaan Liikenne Oy tytäryhtiöineen myytiin ruotsalaiselle Linjebussille. Kaikki SIl- ja HAL-autotkin merkitty LJB:n lukuihin.

Top 3-kärjen järjestys vaihtui yhtiökohtaisten autojen lukumäärässä.

Uudet LOY 101-105
Poistetut LJB 141, 152, 153, 410(
Siirrot SIL+HAL > LJB
Numeromuutokset PKL 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19 > 600-sarjaan (601, 603 jne.) 
Vanhin auto VAL 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto LOY 105
Lkm yhtiöittäin HKL 280
STA+PKL 119 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 399)
ESA 119
LJB/SIL/HAL 113
LOY 39
SAO 4
TRB 1
Kokonaislkm. 675

1995

Viimeiset uudet autot käyttöön. Valmistuneet "kalkkilaivoiksi" jo 1993.

Kokonaislukumäärän lasku alkoi.

TransBusin ostanut Swebus osti myös Oy Espoon Auto Ab:n. Espoon Auto ja TransBus aputoiminimiksi, joita käytettiin bussien kyljissä.

Uudet LOY 106, 107, lisäksi käytettynä LOY 115
Poistetut LJB 131, 151, 166, 167, 180
Siirrot Joitakin ESA-autoja TRB:n nimiin
Numeromuutokset -
Vanhin auto LJB 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto LOY 107
Lkm yhtiöittäin HKL 280
SWB/ESA/TRB 120
STA+PKL 119 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 399)
LJB/SIL/HAL 108
LOY 42
SAO 4
Kokonaislkm. 673

1996

Oy Pohjolan Liikenne Ab osti Saaren Auto Oy:n vuonna 1995 ja 1996 Saaren Autot siirrettiin nimelle Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab.

Lisäykset -
Poistetut HKL 8516-8520
(LJB 61-66, 68, 70, 76 ja 69 ESA:lle)
Numeromuutokset SAO > PL, 2>844 !, 3>845 !, 4>846, 6>849 !
TRB 24 > 324
Siirrot LJB 61 > ESA 71, LJB 62 > ESA 76, LJB 63 > ESA 73, LJB 64 > ESA 64, LJB 65 > ESA 65
LJB 66 > ESA 66, LJB 68 > ESA 88, LJB 70 > ESA 87, LJB 76 > ESA 59, LJB 69 > ESA 86
Vanhin auto LJB 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto LOY 107
Lkm yhtiöittäin HKL 275
SWB/ESA/TRB 130
STA+PKL 119 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 394)
LJB/SIL/HAL 75
LOY 42
PL 4
Kokonaislkm. 645

1997

Muutamaan HKL:n bussiin vaihdettiin MAN-nestekaasumoottori. Muutostyö aloitettiin autosta 9039.

Lisäykset -
Poistetut STA 178, 179
ESA 137
Numeromuutokset LOY 224>24, 225>25, 226>26, 227>27, 228>28, 233>33, 235>35, 236>36, 237>37
238>38, 239>39, 240>40, 242>42, 243>43, 244>44, 245>45, 246>46, 247>47,
248>48, 249>49
Siirrot -
Vanhin auto LJB 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto LOY 107
Lkm yhtiöittäin HKL 275
SWB/ESA/TRB 129
STA+PKL 117 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 392)
LJB/SIL/HAL 75
LOY 42
PL 4
Kokonaislkm. 642

1998

Swebus siirtyi brittiläisen Stagecoachin omistukseen vuonn 1996. Vuonna 1998 omistaja päätti ottaa käyttöön Suomessa käyttöön Stagecoach-nimen ja aputoiminimistä luovuttiin.

Lisäykset -
Poistetut HKL 8501, 8506, 8514, 8602, 8606, 8608, 8609, 8611-8616, 8618, 8619, 8621, 8622,
8623, 8626, 8627, 8632, 8637, 8640, 8710, 8725, 8727, 8728, 8729, 8731, 8732,
8735, 8738, 8943, 9123
LOY 22, 86, 115
STC 50, 53-56, 138, 139, 148, 149, 151, 153
Numeromuutokset -
Siirrot -
Vanhin auto LJB 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto LOY 107
Lkm yhtiöittäin HKL 241
STC 118
STA+PKL 117 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 358)
LJB/SIL/HAL 75
LOY 39
PL 4
Kokonaislkm. 594

Volvo KN202 - Helsingin perusbussi-kirjassa on eri lukumäärä. Ero johtuu siitä, että kirjan kirjoittamisen aikaan ei vielä ollut tiedossa mitkä HKL:n 8621-8640-sarjan seisomassa olleista busseista palaavat vielä takaisin ajoon. Kirjassa kaikki on laskettu mukaan, mutta nyt on tiedossa ne autot, jotka eivät enää palanneet linjalle.

1999

Tänä vuonna tuli Helsinkiin viimeinen sellainen Torni-Volvo, joka ei alun perin ollut alueella liikennöinyt. Se oli Pohjolan Kaupunkiliikenteen auto 834. Siitä tuli 711. pääkaupunkiseudulle toimitettu KN202.

Liikenne Oy:ltä on poistettu busseja ja sen jälkeen siirretty toisia busseja näille numeroille. Esimerkiksi auto 176 on poistettu, mutta sen jälkeen nro 73 on muutettu numerolle 176.

Lisäykset PL 834
Poistetut HKL 8504, 8505, 8508, 8511, 8607, 8617, 8620, 8625, 8634, 8638, 8639, 8703, 8726,
8730, 8734, 8736, 8839, 8840-8846
LOY 35, 38, 39, 101, 102, 141, 144, 146, 147, 163, 176
STC 288
Siirrot -
Numeromuutokset LOY 64>163, 73>176, 24>101, 25>102, 26>138, 27>134, 28>135, 33>133, 36>136,
37>137, 40>140, 42>142, 43>143, 44>144, 45>141, 46>146, 47>147, 48>148, 49>149
LJB (HAL) 43>343, 51>251
Vanhin auto LJB 132, vanhin alusta STA 41
Uusin auto LOY 107
Lkm yhtiöittäin HKL 217
STA+PKL 117 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 334)
STC 117
LJB/SIL/HAL 75
LOY 28
PL 5
Kokonaislkm. 559

2000

Omistajan-/nimenvaihdokset: Stagecoach Finland > Concordia Bus Finland (CBF), Linjebuss Finland > Connex Finland (CNX).

Uusina KN202-liikennöitsijöinä Westendin Linja (WEL) ja Lähilinjat (LHL).

Koko Torni-Volvo-ajan vanhimpana bussina ollut LJB 132 myytiin.

Lisäykset -
Poistetut HKL 8510, 8512, 8513, 8515, 8603, 8630, 8733, 8737, 8847-8855, 8857, 8860
STA/PKL 20, 22-24, 27, 31, 35-40, 612, 613, 616
LOY 101(ex24,224), 102(ex25,225), (103), 104, 133(ex33,233), 134(ex27,127),
135(ex28,228), 136(ex36,236), 137(ex37,237), 138(ex26,226), 140(ex40,240)
141(ex45,245), 142(ex42,242), 143(ex43,243), 144(ex44,244), 146(ex46,246),
147(ex47,247), 148(ex48,248), 149(ex49,249), 157, 159, 162, 163(ex64), 164,
176(ex73)
CNX 44, 132, (140), 154, 163, 168, 174, 175, 178, 189, 195-197, 200, 205, 252
CBF (61, 63, 97, 98), 266, 268, 278, 279, 283, 284, (324)
Siirrot CNX 140 > WEL 3, CBF 324 > WEL 24, CBF 61 > WEL 15, CBF 97 > WEL 13,
CBF 63 > WEL 14, CBF 98 > WEL 3 (edell. 3 ex CNX 140 vielä myös varalla)
LOY 103 > LHL 7
Numeromuutokset STA 177>677, 180>680, 181>681, 182>682
Vanhin auto HKL 8502, vanhin alusta STA 41
Uusin auto LOY 107
Lkm yhtiöittäin HKL 198
CBF 106
STA+PKL 104 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 302)
CNX 59
WEL 6
PL 5
LOY 3
LHL 1
Kokonaislkm. 482

2001

Lisäykset -
Poistetut HKL 8502, 8624, 8628, 8629, 8631, 8633, 8715, 8717-8719, 8721-8723, 8856,
8858, 8859, 8941
STA 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41, 50-63, 601, 603*605, 608, 617-619,
677, 680-682
LOY 105-107
WEL 3 (vanhempi)
CBF (62), 67, 68, (99), 100, 111, 112, 114, 140, 141, 230, 260, 267, 285, 286,
289
CNX 43, (81, 83, 89), 187, 190, 194, 251, 343, 423
Siirrot CNX 81 > PL 837, CNX 83 > PL 823, CNX 89 > PL 851
CBF 62 > WEL 28, CBF 99 > WEL 25
Numeromuutokset STA 190>690
Vanhin auto HKL 8503
Uusin auto LHL 7(ex LOY 103)
Lkm yhtiöittäin HKL 181
CBF 90
STA+PKL 68 (Hgin kaup. HKL+STA+PKL yht. 249)
CNX 49
PL 8
WEL 7
LHL 1
Kokonaislkm. 404

2002

Pääkaupunkilinjat yhdistettiin Suomen Turistiautoon.

Lisäykset -
Poistetut HKL 8503, 8507, 8509, 8601, 8604, 8605, 8610, 8635, 8701, 8702, 8704-8709,
8711-8713, 8720, 8724, 8940
STA 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 101, 184, 186, 188, 195
CBF 11, 12, 13, 94, 142, 250, 286, 287, 289
CNX 60, 67, 72, 74, 82, 84-87, 90-98, 201, 204, 208, 209, (211, 212), 213,
425 (palasi takaisin vuonna 2013), 426, 427
Siirrot CNX 211 > PL 818, CNX 212 > PL 817
Numeromuutokset STA 191>691
Vanhin auto HKL 8716
Uusin auto LHL 7 (ex LOY 103)
Lkm yhtiöittäin HKL 158
CBF 83
STA 56 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 214)
CNX 21
PL 10
WEL 7
LHL 1
Kokonaislkm. 336

2003

Lisäykset -
Poistetut HKL 8714, 8716, 8806, 8914-8922, 8924-8928, 8930, 8933, 8936, 8937, 8939,
8944, 8945, 8947, 8955, 8956, 9016
STA 69, 73, 183, 189, 690, 692
CNX 56, 71, 73, 75, 77, 191, 198, 207, 210, 286*, 287, 288, 293**, 428, 429
PL 851 (palasi myöhemmin)
Siirrot -
Numeromuutokset -
Vanhin auto HKL 8801
Uusin auto LHL 7 (ex LOY 103)
Lkm yhtiöittäin HKL 127
CBF 83
STA 50 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 177)
PL 9
WEL 7
CNX 6
LHL 1
Kokonaislkm. 283

Seisomaan laitetut, mutta myöhemmin taas käyttöönotetut autot on pidetty koko ajan kalustolukemissa mukana. Sen sijaan autot, jotka diirrettiin muualle Suomeen ja palasivat myöhemmin jälleen Helsinkiin, on poistettu listoilta ja palatessaan jälleen lisätty.

* = siirrettiin muualle, mutta palasi takaisin Helsinkiin CBF:lle vuokrattuna 5.5,2008.

** = palasi Connexille > Veolialle marraskuussa 2006.

Kaikki Connexin kuusi ajoon merkittyä autoa olivat todellisuudessa seisomassa, mutta merkitty listaan, koska ne otettiin taas käyttöön vuonna 2005.

Muutama PL:n käyttöön merkitty auto siirtyi Helsingistä pois jo vähän ennen joulukuun loppua, mutta kaikki on merkitty käyttöön vuoden loppuun saakka.

2004

HKL-Bussiliikenne ja Suomen Turistiauto Oy yhdistettiin Helsingin Bussiliikenne Oy:ksi vuoden 2005 alusta. Yhdistetyn yhtiön bussien numerointi toteutettiin HKL-Bussiliikenteen järjestelmän mukaisesti. Kaikkien STA:n autojen numero muutettiin. Numeroiden muutostyö aloitettiin jo loppuvuodesta 2004.

Lisäykset -
Poistetut HKL 8801, 8803, 8804, 8807, 8808, 8813, 8913, 8923, 8929, 8934, 8935, 8938, 8942,
8946, 8948-8950, 8952, 8953, 8957-8966, 9010, 9011, 9027*, 9037*
STA 64, 65, 74, 76-93, 98-105, 185, 187, 194, 196, 197, 691, 693
CBF 69, 107, 115, 125, 201, 205, 213
CNX 88, 99
PL 817(ex CNX 212,LJB,VAL), 818(ex CNX 211,LJB,VAL), 823(ex CNX 83, LJB,VAL),
834(ex Aallon Liik.), 837(ex CNX 81,LJB,VAL), 844(ex SAO 2) !, 845(ex SAO 3) !,
846(ex SAO 4), 849(ex SAO 6) !
LHL 7 (ex LOY 103)
Siirrot STA > HKL 106>9141, 107>9138, 108>9137, 109>9139, 110>9140
Numeromuutokset STA 111-120 > (HelB) 9207-9216, HKL > (HelB) 9141>9202, 9138>9203,
9137>9204, 9139>9205, 9140>9206
Vanhin auto HKL 8802
Uusin auto CBF 211
Lkm yhtiöittäin HKL 99
CBF 76
STA 10 (Hgin kaup. HKL+STA yht. 109)
WEL 7
CNX 4 (kaikki seisomassa)
PL 0 (väliaikaisesti)
Kokonaislkm. 195

PL 844, 845 ja 849 palasivat myöhemmin takaisin! PL 844 ja 849 jo 2005, PL 845 vasta v. 2014.

2005

HKL-Bussiliikenne ja Suomen Turistiauto Oy yhdistettiin Helsingin Bussiliikenne Oy:ksi (HelB).

HelBin nettisivujen etusivulla Torni-Volvo 19.5.2005 saakka.

Lisäykset PL 844(ex SAO 2)!, 849(ex SAO 6)!, 851(ex CNX 89,LJB,VAL)
Poistetut HelB 8802, 8805, 8809-8812, 8901-8912, 8951, 9002, 9005-9009, 9012-9015
9017-9024, 9028-9031, 9033-9036, 9038, 9040, 9042-9044, 9102, 9111
9118, 9126, 9127
CBF (2), 6, 23, 25, 27, 28, 30, 31, (34), (35 !!!), (36-38), 39, 41, 45, 59, 64-66, 71, 73, 76, 81-83, 86-90, 95, 105, 143-146, 205, 206, 208, 210, 212-215, 221-223, 226-228,
231, 232, 238, 242, 243, 257, 269, 271, 273, 274, 276, 277, 293, 296
WEL 3(ex CBF 98), 13(ex CBF 97), 14(ex CBF 63), 15(ex CBF 61), 25(ex CBF 99),
28(ex CBF 62)
Siirrot CNX 289 > HelB 1092, CNX 290 > HelB 1090, CNX 291 > HelB 1086, CNX 292 > HelB 1095
alihankintakäyttöön
CBF 2 > WEL 15, CBF 34 > WEL 3, CBF 35  > WEL 25 , CBF 36 > WEL 14,
CBF 37 > WEL 13, CBF 38 > WEL 28
Numeromuutokset -
Vanhin auto HelB 9025
Uusin auto PL 849(ex SAO 6)!
Lkm yhtiöittäin HelB 53+4
CBF 12
WEL 7
CNX (4) HelBillä
PL 3
Kokonaislkm. 80

2006

Tapahtumakohtainen seuranta

1.1.2006

Poistot vuodenvaihteessa.

Poistot HelB 9001, 9003, 9025, 9026, 9039, 9041, 9045
Numeromuutokset -
Vanhin auto PL 851(exCNX 89,LJB,VAL)
Uusin auto PL 849(ex SAO 6)!
Yhtiöiden autot ja lkm. HelB 1086(CNX 291), 1090(CNX 290), 1092(CNX 289), 1095(CNX 292), 9004
9101, 9103-9110, 9112-9117, 9119-9122, 9124, 9125, 9128, 9129-9136,
9202(ex HKL 9141, STA 106), 9203(ex HKL 9138, STA 107,
9204(ex HKL 9137, STA 108), 9205(ex HKL 9139, STA 109),
9206(ex HKL 9140, STA 110), 9207-9216 (ex STA 111-120) = 53+4 kpl
CBF 1, 3, 42, 57, 58, 203, 204, 209, 211, 275, 284, 282 = 12 kpl
WEL 3(ex CBF 34,STC,ESA), 13(ex CBF 37,STC,ESA), 14(ex CBF 36,STC,ESA),
15(ex CBF 2,STC,ESA), 24(ex CBF324, TRB 324, TRB 24, VLK 24),
25(ex CBF 35,STC,ESA), 28(ex CBF 38, STC,ESA) = 7 kpl
CNX (HelBillä ajossa) = (4 kpl)
PL 844(ex SAO 2)!, 849(ex SAO 6)!, 851(ex CNX 89,LJB,VAL) = 3 kpl
Kokonaislkm. 72

Helmikuu 2006

HelB 9004 poistettiin. Kokonaislukumäärä 71.

HelB 9103-9106 poistettiin. Kokonaislukumäärä 67.

HelB 9112 poistettiin (ajankohta ei varma). Kokonaislukumäärä 66

Kevät 2006

HelB 9135 ja 9136 poistettiin (ajankohta ei varma). Kokonaislukumäärä 64.

Toukokuu 2006

HelB 9117, 9125 ja 9133 poistettiin. Kokonaislukumäärä 61.

2.6.2006

HelB 9114, 9116, 9120-9122, 9129-9132 ja 9134 poistettiin. PL 851 seisomaan. Kokonaislukumäärä 51.

19.6.2006

HelB 9113, 9115, 9119, 9124, 9128, 9202-9211 ja 9214-9216 seisomaan.

Kesäkuu 2006

HelB 9109 poistettiin (ajankohta ei varma). Kokonaislukumäärä 50.

30.6.2006

HelB 9107 ja 9108 poistettiin. Kokonaislukumäärä 48.

3.7.2006

HelB 9101 ja 9110 poistettiin. Kokonaislukumäärä 46.

31.7.2006

HelB 9214 ja 9215 pois seisonnasta.

3.8.2006

HelB 9216 pois seisonnasta.

14.8.2006

Kaikki HelB 92-autot ajossa.

17.8.2006

HelB 9113, 9115, 9119, 9124 ja 9128 Shuttle-ajossa Hernesaaresta keskustaan yhden päivän.

31.8.2006

HelB 9113, 9115, 9119, 9124 ja 9128 Shuttle-ajossa Hernesaaresta keskustaan yhden päivän. 9113 ja 9115 poistettiin tämän ajon jälkeen. Kokonaislukumäärä 44.

8.9.2006

HelB 9119, 9124 ja 9128 poliisin käytössä ASEM-kokouksessa.

11.9.2006

HelB 9119, 9124 ja 9128 poistettiin. Kokonaislukumäärä 41.

13.10.2006

CBF 1, 3,42, 57, 58, 203, 204, 209, 211, 275, 281 ja 282 poistettiin. Kokonaislukumäärä 29.

Marraskuu 2006

CNX 293 palasi Helsinkiin. Nähty linjalla 363A ainakin 8.11.2006. Kokonaislukumäärä 30.

Joulukuu 2006

HelB 9208, 9212 ja 9214 seisomaan.

22.12.2006

HelB 9209 poistettiin. HelB 9208 takaisin ajoon? Kokonaislukumäärä 29.

30.12.2006

CNX-alihankinta-autot palasivat HelBiltä Connexille.

2006 vuositilasto

Lisäykset CNX 293(ex Alhonen&Lastunen, ex Sarpo, LJB, HAL
Poistetut

HelB 9001, 9003, 9004, 9025, 9026, 9039, 9041, 9045, 9101, 9103-9117,
9119-9122, 9124, 9125, 9128-9136, 9209
CBF 1, 3, 42, 57, 58, 203, 204, 209, 211, 275, 281, 282

Siirrot -
Numeromuutokset -
Vanhin auto PL 851(ex CNX 89, LJB,VAL)
Uusin auto PL 849(ex SAO 6)!
Yhtiöiden autot ja lkm. HelB 9202(ex HKL 9141, STA 106), 9203(ex HKL 9138, STA 107,
9204(ex HKL 9137, STA 108), 9205(ex HKL 9139, STA 109),
9206(ex HKL 9140, STA 110), 9207, 9208 (ex STA 111,112), 9210-9216 (ex STA 114-120) = 14 kpl
WEL 3(ex CBF 34,STC,ESA), 13(ex CBF 37,STC,ESA), 14(ex CBF 36,STC,ESA),
15(ex CBF 2,STC,ESA), 24(ex CBF324, TRB 324, TRB 24, VLK 24),
25(ex CBF 35,STC,ESA), 28(ex CBF 38, STC,ESA) = 7 kpl
CNX 289(HelB 1092, LJB 289,HAL), 290(HelB 1090, LJB 290,HAL),
291(HelB 1086, LJB 291,HAL), 292(HelB 1095, LJB 292,HAL),
293(Alh.&Lastunen, Sarpo, LJB 293,HAL) = 5 kpl
PL 844(ex SAO 2)!, 849(ex SAO 6)!, 851(ex CNX 89,LJB,VAL) = 3 kpl
Kokonaislkm. 29

2007

Poistot vuodenvaihteessa CNX 290 ja 292. Kokonaislukumäärä 27.

Connexista Veolia Transport Finland.

23.1.2007

HelB 9210 seisomaan. Ilmeisesti myös WEL 24-nivelbussi seisomassa.

6.2.2007

HelB 9203 poistettiin. Kokonaislukumäärä 26.

15.2.2006

HelB 9213 poistettiin. kokonaislukumäärä 25.

16.2.2007

HelB 9207 poistettiin. kokonaislukumäärä 24.

Helmikuu 2007

HelB 9212 ja 9214 takaisin ajoon.

1.3.2007

HelB 9214 poistettiin. Kokonaislukumäärä 23.

4.3.2007

Päivämäärä epävarma.
PL 851 poistettiin. Vanhimmaksi autoksi nyt WEL 24, joka tosin seisomassa. Linja-ajossa vanhin auto VTF 289.

HelB 9212 seisomaan.

Kokonaislukumäärä 22.

3.5.2007

Helsingissä järjestetyt Eurovision laulukilpailut sitoivat uudempaa kalustoa ja HelB 9212 tarvittiin takaisin ajoon.

11.5.2007

HelB 9202 poistettiin. Kokonaislukumäärä 21.

24.5.2007

HelB 9205 poistettiin.

28.5.2007

WEL 24 takaisin ajoon (tilausajoja ym.)

29.5.2007

HelB 9215 seisomaan.

1.6.2007

HelB 9204, 9206, 9208 ja 9211 poistettiin. Jäljelle jääneet 9210, 9212, 9215 ja 9216 seisomaan. HelBin linja-ajo Torni-Volvoilla päättyi. Viimeisenä linjalla 9211 (linja 67?).

VTF 289, 291 ja 293 poistettiin.
PL 844 ! ja 849 ! poistettiin (palasivat takaisin taas elokuussa 2008).

Kokonaislukumäärä 11 (linjalla tai ajovalmiudessa 6).

Vanhin auto edelleen WEL 24, säännöllisesti linjalla olevista WEL 3.
Uusin auto nyt WEL 15.

Kesä 2007

WEL 24 > 96.

15-16.8 (17.8 klo 03).2007

HelB 9210, 9212, 9215 ja 9216 baarikierros-ajossa Helsingissä.

17.8.2007

HelB 9210 ja 9215 poistettiin baarikierros-ajon jälkeen. kokonaislukumäärä 9 (6).

HelB 9212 ja 9216 satunnaisesti koululais- ym tilausajoissa. Samoin myös WEL 96.

11.9.2007

HelB 9212 poistettiin. Kokonaislukumäärä 8. (Linjalla tai linjavalmiudessa 6).

Syyskuu 2007

WEl 28 poistettiin. Kokonaislukumäärä 7 (5).

10.10.2007

Viimeinen havainto HelB 9216:sta koulutuskäytössä. Auto poistettiin. Kokonaislukumäärä 6 (5).

2007 vuositilasto

Lisäykset -
Poistetut HelB 9202-9208, 9210-9216
VTF 289-293
WEL 28
PL 844 !, 849 !, 851
Siirrot -
Numeromuutokset WEL 24>96
Vanhin auto WEL 96 (YTV-liikenteessä WEL 3)
Uusin auto WEL 15
Yhtiöiden autot ja lkm. WEL 3(ex CBF 34,STC,ESA), 13(ex CBF 37,STC,ESA), 14(ex CBF 36,STC,ESA),
15(ex CBF 2, STC,ESA), 25(ex CBF 35, STC,ESA),
96(ex 24, ex CBF 324, TRB 324, TRB 24, VKL 24) = 6 kpl
Kokonaislkm. 6

2008

5.5.2008

VTF/CNX/LJB/HAL 286 palasi Helsinkiin. Concordia vuokrasi sen ja siitä tuli CBF 580. Kokonaislukumäärä 7 (linja-ajossa 6).

Vanhin bussi edelleen WEL 96, mutta linjakäytössä olevista CBF 580.
Uusin auto edelleen WEL 15.

30.5.2008

CBF 580 poistettiin. Kokonaislukumäärä 6 (5).

Elokuu 2008

PL 844 ! ja 849 ! takaisin Helsinkiin. Kokonaislukumäärä 8 (7). PL 849:stä taas uusin auto.

2008 vuositilasto

Lisäykset CBF 580
PL 844 !, 849 !
Poistetut CBF 580
Siirrot -
Numeromuutokset -
Vanhin auto WEL 96, vakituisessa YTV-liikenteessä WEL 3
Uusin auto PL 849 !
Yhtiöiden autot ja lkm. WEL 3(ex CBF 34,STC,ESA), 13(ex CBF 37,STC,ESA), 14(ex CBF 36,STC,ESA),
15(ex CBF 2, STC,ESA), 25(ex CBF 35, STC,ESA),
96(ex 24, ex CBF 324, TRB 324, TRB 24, VKL 24) = 6 kpl
PL 844(ex SAO 2)!, 849(ex SAO 6)! = 2 kpl
Kokonaislkm. 8

Lopputilasto 2009 - 2015

Pvm. Tapahtuma Poistot Vanhin Uusin Autot iii Kok. lkm.
5.2009 WEL 3 > 98 - WEL 96
linjalla WEL 98
PL 849 ! WEL 13,14,15,
25,(96),98
PL 844 !, 849 !
8 (7)
29.5.2009 - PL 844 !, linjalla
ainak. vielä 19.5 (takaisin taas 2014)
WEL 96
linjalla WEL 98
PL 849 ! WEL 13,14,15,
25,(96),98
PL 849 !
7 (6)
15.6.2009 WEL 96 linjalla
VR:n lakon aikana
- WEL 96 PL 849 ! WEL 13,14,15,
25,96,98
PL 849 !
7
16.6.2009 - - WEL 96
linjalla WEL 98
PL 849 ! WEL 13,14,15,
25,(96),98
PL 849 !
7 (6)
6.2009 - WEL 14, 98 WEL 96
linjalla WEL 25
PL 849 ! WEL 13,15,25
(96)
PL 849 !
5 (4)
30.6.2009 - PL 849 ! WEL 96
linjalla WEL 25
WEL 15 WEL 13,15,25
(96)
4 (3)
14.8.2009 Virallinen linjaliikenne
WEL-Torni-Volvoilla
päättyi. Viimeinen lähtö
Holmanmäestä linja 122A
WEL 13

- WEL 96 WEL 15 WEL 13,15,25
96. Eivät linja-
liikenteessä.
4
18.8.2009 WEL 13 linjalla 160 - WEL 96 WEL 15 WEL 13,15,25
96. Eivät viral-
lisesti linjaliik.
4
11.1.2010 WEL 13 linjalla 213 - WEL 96 WEL 15 WEL 13,15,25,
96. Eivät viral-
lisesti linjaliik.
4
2010 - WEL 13 WEL 96 WEL 15 WEL 15,25,96
Eivät virallises-
ti linjaliikent.
3
21.5.2010 WEL 25 linjalla 147 - WEL 96 WEL 15 Ks. yllä 3
Kesä 2010 WEL 15 teipattu sight-
seeing-väritykseen
- WEL 96 WEL 15 Ks. yllä 3
8.2010 WEL 15 > 215 - WEL 96 WEL 215 WEL 25,96,215
Eivät virallises-
ti linjaliikent.
3
16.8.2010 WEL 25 linjalla 530 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
10.11.2010 WEL 96 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
29.11.2010 WEL 96 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
10.1.2011 WEL 25 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
17.1.2011 WEL 25 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
14.2.2011 WEL 25 linjalla 530 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
21.2.2011 WEL 25 linjalla 111 ja
WEL 215 linjalla 195
- WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
23.2.2011 WEL 25 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
1.3.2011 WEL 215 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
4.3.2011 WEL 25 linjalla 158 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
21.3.2011 WEL 25 linjoilla 213 ja
530 sekä 215 linjalla 112
- WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
4.4.2011 WEL 25 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 3
29.4.2011 WEL 215 linjalla 530 - WEL 96 WEL 215 3
11.5.2011 WEL 96 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
16.5.2011 WEL 25 linjalla 160K - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
19.5.2011 WEL 25 linjalla 132 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
3.6.2011 WEL 25 linjalla 147 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
15.8.2011 WEL 215 linjalla 111.
Auton WEL 215 vii-
meinen linja-ajo.
- WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
11.1.2012 WEL 96 linjalla 147 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
16.1.2012 WEL 25 linjalla 213 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
8.2.2012 WEL 96 linjalla 147 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
10.2.2012 WEL 25 linjalla - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
2.2012 WEL 96 (ja 25?) ilmei-
sesti useana muunakin
päivänä linjalla. Auton
WEL 96 viimeiset
linja-ajot.
- WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
16.2.2012 WEL 25 linjalla 160 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
20.2.2012 WEL 25 linjalla 105 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
27.2.2012 WEL 25 linjalla 147 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
20.3.2012 WEL 25 linjalla 143A - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
21.3.2012 WEL 25 linjoilla 132 ja
213
- WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
11.4.2012 WEL 25 linjalla 105 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
19.4.2012 WEL 25 linjalla 105 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
1.6.2012 WEL 25 linjalla 105 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
12.6.2012 WEL 25 linjalla 132 - WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
13.6.2012 WEL 25 viimeinen linja-
ajo. Linja 150
- WEL 96 WEL 215 Ks. yllä 3
Elo-syyskuu
2012
Espoon Bluesin yleisö-
kuljetuksia sekä kou-
lulaisten uimahalliajoja
- WEL 96 WEL 215 WEL 25,96,215 3
10.2012 Westendin Linja Oy
konkurssiin.
WEL 25, 96, 215 - - - 0
1.2013 VTF 425 palasi Helsin-
kiin
- VTF 425 VTF 425 VTF 425 (kou-
lutuskäytössä)
0
1.2013 VTF 425 linjalla 71? - VTF 425 VTF 425 VTF 425 1
1.2013 - - VTF 425 VTF 425 VTF 425 (kou-
lutuskäytössä)
0
11.8.2014 PL 844 !, 845 ! ja 849 ! palasivat HSL-alueelle Kirkkonummen liikenteeseen, koska tilatut uudet autot olivat myöhässä.* VTF 425 PL 849 !

VTF 425 (koulutuskäytössä)

PL 844 (ex. SAO 2)!, 845 (ex. SAO 3)!, 849 (ex. SAO 6)!

3
29.9.2014 Ensimmäiset uudet VDL:t kilvitettiin. PL-Torni-Volvot poistuivat aikaisintaan tällä päivämäärällä, todennäköisesti vasta lokakuussa. Linja-ajo päättyi.* - - - 0

VTF 425 koulutuskäytössä ? saakka.

* Pohjolan Liikenteen autot 844, 845 ja 849 tuotiin HSL-alueelle Kirkkonummen liikenteeseen väliaikaiskalustoksi elokuussa 2014, koska tilatut uudet VDL:t olivat myöhässä. Joukkoliikennefoorumissa on Torni-Volvoista merkitty havaintoja ainoastaan 11 ja 12. elokuuta. Valokuvia on myös päivämäärillä 28.8. ja 2.9. Kuten yllä taulukossa on merkitty, saatiin ensimmäiset uudet autot vasta 29.9.2014. On siis melko selvää, että Volvot ovat olleet ajossa ainakin tuohon päivään saakka.

Olisi ollut mukava päättää tämä 30-vuotinen seuranta johonkin selkeään viimeisen linja-ajopäivän päivämäärään. Ehdottoman tarkka ajankohta näyttää kuitenkin jäävän arvoitukseksi.

Museobussit

On selvää, että tätä merkittävää bussimallia pitää säilyttää jälkipolville museoautoina. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole jäljellä ainuttakaan kunnolla ajokuntoista Torni-Volvoa. Poistovaiheessa autot olivat yleensä niin hyvässä iskussa, että niitä vietiin kymmenittäin esimerkiksi Venäjälle.

Suomen Linja-autohistoriallisella Seuralla (SLHS) on hallussaan yksi Porin Linjat Oy:n auto. Se ei siis ole pääkaupunkiseudun bussi, eikä tätä mallia ollut Porissa ajossa kuin neljä kappaletta. Se on kuitenkin parempi kuin ei mitään, ja SLHS toivottavasti pitää bussistaan hyvää huolta.

Helsingin kaupunginmuseolla on säilössä kaksi HKL:n Torni-Volvoa: kaksiakselinen nro 8716 ja nivelmalli 9107. Ne ovat kuitenkin jossain varaston syövereissä seisomassa. Nyt olisi erittäin tärkeää tietää, mitä suunnitelmia Helsingin kaupunginmuseolla on näiden autojen suhteen. Varastossa seisovista kulkuneuvoista ei ole mitään iloa kenellekään. Jos HKM aikoo luopua niistä, pitäisi ainakin se kaksiakselinen versio saada sellaisen tahon huomaan, joka haluaa pitää sen kunnossa. Romuttamolle se ei saa joutua.

Jos jostain takapihalta löytyy vielä kasassa oleva Torni-Volvo, pitäisi se ehdottomasti pelastaa. Ei saa käydä niin, ettei yhtään Torni-Volvoa jää jälkipolville.

Suomessa on säilötty vain muutaman yksilön bussityyppejä. Olisi merkillistä, jos yhtään Torni-Volvoa, joita pelkästään pääkaupunkiseudulla liikennöi yli 700 autoa, ei jäisi ainuttakaan talteen.